کاناپ کوکو

امتیاز کاربران :

این محصول مناسب مراسم های زیر است

  • مهمانی رسمی
  • دورهمی
  • دفاعیه

نوع رژیم

  • غیررژیمی
  • ناهار
  • شام

نام هنرمند : لقمه چین

  • تهران
    09122332399
POWERED BY :