db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886458111627243141224500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهکروسان ژامبون00کروسان ژامبون<p></p>
214886457111627244141224500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>کروسان نوعی نان هلالی شکل است که اولین بار در اتریش پخته شد. این نان که به نوعی نماد پیروزی اتریشی‌ها بر ترک‌ها بود توسط یک نانوا به شکل هلال پخته شد، هلال نماد ترک‌ها بود و آن‌ها خوردن کروسان را به نوعی خوردن دشمن می‌دانستند. اما این نان توسط آشپزان فرانسوی به جهان معرفی شد. امروزه در تمام اروپا خوردن نان کروسان همراه با مربا و یا با شکر از ارکان صبحانه به‌شمار می‌آید. درباره‌ی روش پخت کروسان با لایه‌‌‌ی میانی تا قبل از قرن بیستم، هیچ دستورالعملی یافت نمی‌شود و هر چه هست دستور نان کروسان بدون لایه‌ی میانی است. بعد از قرن بیستم است که با گسترش صنعت، کروسان با لایه‌ی میانی در جهان تهیه می‌شود. در کشورهای مختلف کروسان با مواد مختلفی پخته می‌شود. مثلا در ایتالیا کروسان با پودرکاپوچینو و یا پودر قند، در اسپانیا کروسان با خامه پر می‌شود، در ترکیه کروسان با گردو، فندق، دارچین، کاکائو و کشمش پر می‌شود و مصرف می‌شود. اما در پرتغال کروسان دو مدل پخته می‌شود یک مدل شبیه غذای فرانسوی است که به‌صورت کاستارد و شکلات پر می‌شود و مدل دیگر که با پنیر و ژامبون پر و مصرف می‌شود. </p>00<p>کروسان نوعی نان هلالی شکل است که اولین بار در اتریش پخته شد. این نان که به نوعی نماد پیروزی اتریشی‌ها بر ترک‌ها بود توسط یک نانوا به شکل هلال پخته شد، هلال نماد ترک‌ها بود و آن‌ها خوردن کروسان را به نوعی خوردن دشمن می‌دانستند. اما این نان توسط آشپزان فرانسوی به جهان معرفی شد. امروزه در تمام اروپا خوردن نان کروسان همراه با مربا و یا با شکر از ارکان صبحانه به‌شمار می‌آید. درباره‌ی روش پخت کروسان با لایه‌‌‌ی میانی تا قبل از قرن بیستم، هیچ دستورالعملی یافت نمی‌شود و هر چه هست دستور نان کروسان بدون لایه‌ی میانی است. بعد از قرن بیستم است که با گسترش صنعت، کروسان با لایه‌ی میانی در جهان تهیه می‌شود. در کشورهای مختلف کروسان با مواد مختلفی پخته می‌شود. مثلا در ایتالیا کروسان با پودرکاپوچینو و یا پودر قند، در اسپانیا کروسان با خامه پر می‌شود، در ترکیه کروسان با گردو، فندق، دارچین، کاکائو و کشمش پر می‌شود و مصرف می‌شود. اما در پرتغال کروسان دو مدل پخته می‌شود یک مدل شبیه غذای فرانسوی است که به‌صورت کاستارد و شکلات پر می‌شود و مدل دیگر که با پنیر و ژامبون پر و مصرف می‌شود. </p>
314886457111627244141224500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>کروسان نوعی نان هلالی شکل است که اولین بار در اتریش پخته شد. این نان که به نوعی نماد پیروزی اتریشی‌ها بر ترک‌ها بود توسط یک نانوا به شکل هلال پخته شد، هلال نماد ترک‌ها بود و آن‌ها خوردن کروسان را به نوعی خوردن دشمن می‌دانستند. اما این نان توسط آشپزان فرانسوی به جهان معرفی شد. امروزه در تمام اروپا خوردن نان کروسان همراه با مربا و یا با شکر از ارکان صبحانه به‌شمار می‌آید. درباره‌ی روش پخت کروسان با لایه‌‌‌ی میانی تا قبل از قرن بیستم، هیچ دستورالعملی یافت نمی‌شود و هر چه هست دستور نان کروسان بدون لایه‌ی میانی است. بعد از قرن بیستم است که با گسترش صنعت، کروسان با لایه‌ی میانی در جهان تهیه می‌شود. در کشورهای مختلف کروسان با مواد مختلفی پخته می‌شود. مثلا در ایتالیا کروسان با پودرکاپوچینو و یا پودر قند، در اسپانیا کروسان با خامه پر می‌شود، در ترکیه کروسان با گردو، فندق، دارچین، کاکائو و کشمش پر می‌شود و مصرف می‌شود. اما در پرتغال کروسان دو مدل پخته می‌شود یک مدل شبیه غذای فرانسوی است که به‌صورت کاستارد و شکلات پر می‌شود و مدل دیگر که با پنیر و ژامبون پر و مصرف می‌شود. </p>00<p>کروسان نوعی نان هلالی شکل است که اولین بار در اتریش پخته شد. این نان که به نوعی نماد پیروزی اتریشی‌ها بر ترک‌ها بود توسط یک نانوا به شکل هلال پخته شد، هلال نماد ترک‌ها بود و آن‌ها خوردن کروسان را به نوعی خوردن دشمن می‌دانستند. اما این نان توسط آشپزان فرانسوی به جهان معرفی شد. امروزه در تمام اروپا خوردن نان کروسان همراه با مربا و یا با شکر از ارکان صبحانه به‌شمار می‌آید. درباره‌ی روش پخت کروسان با لایه‌‌‌ی میانی تا قبل از قرن بیستم، هیچ دستورالعملی یافت نمی‌شود و هر چه هست دستور نان کروسان بدون لایه‌ی میانی است. بعد از قرن بیستم است که با گسترش صنعت، کروسان با لایه‌ی میانی در جهان تهیه می‌شود. در کشورهای مختلف کروسان با مواد مختلفی پخته می‌شود. مثلا در ایتالیا کروسان با پودرکاپوچینو و یا پودر قند، در اسپانیا کروسان با خامه پر می‌شود، در ترکیه کروسان با گردو، فندق، دارچین، کاکائو و کشمش پر می‌شود و مصرف می‌شود. اما در پرتغال کروسان دو مدل پخته می‌شود یک مدل شبیه غذای فرانسوی است که به‌صورت کاستارد و شکلات پر می‌شود و مدل دیگر که با پنیر و ژامبون پر و مصرف می‌شود. </p>
414886459111627246141224500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://کروسان-ژامبون" target="_blank">کروسان ژامبون</a></strong> بهتر است از سس سیر استفاده شود.</p><p>می‌توان کروسان‌ها را با یک لایه سس کچاپ که در زمان سرو شدن روی آن مالیده می‌شود روی میز غذا قرار داد.</p><p>در کنار کروسان ژامبون معمولاً نوشیدنی آب پرتقال سرو می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://کروسان-ژامبون" target="_blank">کروسان ژامبون</a></strong> بهتر است از سس سیر استفاده شود.</p><p>می‌توان کروسان‌ها را با یک لایه سس کچاپ که در زمان سرو شدن روی آن مالیده می‌شود روی میز غذا قرار داد.</p><p>در کنار کروسان ژامبون معمولاً نوشیدنی آب پرتقال سرو می‌شود.</p>
514886459111627246141224500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://فینگر-فود-کروسان-ژامبون" target="_blank">کروسان ژامبون</a></strong><a href="http://کروسان-ژامبون" target="_blank"> </a>بهتر است از سس سیر استفاده شود.</p><p>می‌توان کروسان‌ها را با یک لایه سس کچاپ که در زمان سرو شدن روی آن مالیده می‌شود روی میز غذا قرار داد.</p><p>در کنار کروسان ژامبون معمولاً نوشیدنی آب پرتقال سرو می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://فینگر-فود-کروسان-ژامبون" target="_blank">کروسان ژامبون</a></strong><a href="http://کروسان-ژامبون" target="_blank"> </a>بهتر است از سس سیر استفاده شود.</p><p>می‌توان کروسان‌ها را با یک لایه سس کچاپ که در زمان سرو شدن روی آن مالیده می‌شود روی میز غذا قرار داد.</p><p>در کنار کروسان ژامبون معمولاً نوشیدنی آب پرتقال سرو می‌شود.</p>
614886460111627246141224500null25011000محتوای_کلیnull <p>کالری کروسان ژامبون بسیار بالا است (در حدود 400کیلو کالری) افرادی که دارای اضافه وزن هستند بهتر است کمتر مصرف نمایند. خمیر هزارلا به‌دلیل داشتن آرد منبع ویتامین B محسوب می‌شود و برای کودکان که در سن رشد هستند توصیه می‌شود. جدول ارزش غذایی کروسان ژامبون به شرح زیر است</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده‌ی اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>337 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>25 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>19 گرم</td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>14 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>کالری کروسان ژامبون بسیار بالا است (در حدود 400کیلو کالری) افرادی که دارای اضافه وزن هستند بهتر است کمتر مصرف نمایند. خمیر هزارلا به‌دلیل داشتن آرد منبع ویتامین B محسوب می‌شود و برای کودکان که در سن رشد هستند توصیه می‌شود. جدول ارزش غذایی کروسان ژامبون به شرح زیر است</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده‌ی اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>337 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>25 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>19 گرم</td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>14 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>
714886460111627246141224500null25011000محتوای_کلیnull <style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>کالری کروسان ژامبون بسیار بالا است (در حدود 400کیلو کالری) افرادی که دارای اضافه وزن هستند بهتر است کمتر مصرف نمایند. خمیر هزارلا به‌دلیل داشتن آرد منبع ویتامین B محسوب می‌شود و برای کودکان که در سن رشد هستند توصیه می‌شود. جدول ارزش غذایی کروسان ژامبون به شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-5e9282a1-7fff-1105-6aba-d0aad0cc0519"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">337 کیلوکالری</span></b></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>25 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>19 گرم<br></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-05a9213a-7fff-c839-d526-49f235bcd04a"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td>14 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>کالری کروسان ژامبون بسیار بالا است (در حدود 400کیلو کالری) افرادی که دارای اضافه وزن هستند بهتر است کمتر مصرف نمایند. خمیر هزارلا به‌دلیل داشتن آرد منبع ویتامین B محسوب می‌شود و برای کودکان که در سن رشد هستند توصیه می‌شود. جدول ارزش غذایی کروسان ژامبون به شرح زیر است:</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-5e9282a1-7fff-1105-6aba-d0aad0cc0519"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">337 کیلوکالری</span></b></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>25 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>19 گرم<br></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-05a9213a-7fff-c839-d526-49f235bcd04a"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td>14 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br><br></p><p></p>