db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886837111627243141227700null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهپیراشکی گوشت و سبزیجات00پیراشکی گوشت و سبزیجات<p></p>
214886836111627244141227700null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات یکی از بهترین فینگر فودهایی است که با وجود پخت آسان و به دور از پیچیدگی طرفداران بسیار زیادی دارد. در این فینگر فود از سبزیجات مختلف استفاده می‌شود و معمولا از پنیر پیتزا هم برای طعم دهی بیشتر آن استفاده می‌شود. این فینگر فود مهمانی برای اغلب مهمانی‌ها گزینه مناسبی است و معمولا در فصول سرد سال در کنار یک سوپ ساده و در فصول گرم سال به همراه سالاد فصل و فینگر فودهای مختلف سرو می‌شود.</p>00<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات یکی از بهترین فینگر فودهایی است که با وجود پخت آسان و به دور از پیچیدگی طرفداران بسیار زیادی دارد. در این فینگر فود از سبزیجات مختلف استفاده می‌شود و معمولا از پنیر پیتزا هم برای طعم دهی بیشتر آن استفاده می‌شود. این فینگر فود مهمانی برای اغلب مهمانی‌ها گزینه مناسبی است و معمولا در فصول سرد سال در کنار یک سوپ ساده و در فصول گرم سال به همراه سالاد فصل و فینگر فودهای مختلف سرو می‌شود.</p>
314886838111627246141227700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات به همراه انواع سس‌های خوش طعم و گوجه گیلاسی تزیین کنید و در یک سینی تخت یا ظرف پیرکس مناسب سرو کنید. پیراشکی گوشت و سمبوسه با یکدیگر تناسب بسیاری دارند و در مهمانی‌ها از هر دو به عنوان فینگر فود ساده می‌توانید استفاده کنید. </p>سرو پیراشکی گوشت و سبزیجات00سرو پیراشکی گوشت و سبزیجات<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات به همراه انواع سس‌های خوش طعم و گوجه گیلاسی تزیین کنید و در یک سینی تخت یا ظرف پیرکس مناسب سرو کنید. پیراشکی گوشت و سمبوسه با یکدیگر تناسب بسیاری دارند و در مهمانی‌ها از هر دو به عنوان فینگر فود ساده می‌توانید استفاده کنید. </p>
414886838111627246141227700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات به همراه انواع سس‌های خوش طعم و گوجه گیلاسی تزیین کنید و در یک سینی تخت یا ظرف پیرکس مناسب سرو کنید. پیراشکی گوشت و سمبوسه با یکدیگر تناسب بسیاری دارند و در مهمانی‌ها از هر دو به عنوان فینگر فود ساده می‌توانید استفاده کنید. </p>سرو پیراشکی گوشت و سبزیجات00سرو پیراشکی گوشت و سبزیجات<p>پیراشکی گوشت و سبزیجات به همراه انواع سس‌های خوش طعم و گوجه گیلاسی تزیین کنید و در یک سینی تخت یا ظرف پیرکس مناسب سرو کنید. پیراشکی گوشت و سمبوسه با یکدیگر تناسب بسیاری دارند و در مهمانی‌ها از هر دو به عنوان فینگر فود ساده می‌توانید استفاده کنید. </p>