db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887412111627243141232600null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقاله نان و پنیر سفره عقد00 نان و پنیر سفره عقد<p></p>
214887411111627244141232600null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>نان برکت سفره ایرانی است و برای ایرانی‌ها بسیار محترم است. نان و پنیر نماد برکت و روزی است که در سفره عقد قرار می‌گیرد به آن امید که پیوند زوج تازه پر برکت و پر روزی باشد. این سنت زیبا وقتی با سلیقه همراه شود، قطعا یک ترکیب چشم نواز ایجاد می‌شود. طراحان سفره عقد و خانم‌های هنرمند هر سال تزئین‌های زیبا و جالبی برای سفره‌های عقد طراحی می‌کنند که بعضی از آن‌ها انقدر زیبا است که افراد دوست دارند به جای تست طعم نان و پنیر آن‌ها را تماشا کنند. در این مطلب به <strong><a href="http://فینگر-فود-نان-و-پنیر-سفره-عقد" target="_blank">نان و پنیر سفره عقد</a></strong> به عنوان یک فینگر فود ساده و با پیشینه فرهنگی و اعتقادی قوی می‌پردازم.</p>00<p>نان برکت سفره ایرانی است و برای ایرانی‌ها بسیار محترم است. نان و پنیر نماد برکت و روزی است که در سفره عقد قرار می‌گیرد به آن امید که پیوند زوج تازه پر برکت و پر روزی باشد. این سنت زیبا وقتی با سلیقه همراه شود، قطعا یک ترکیب چشم نواز ایجاد می‌شود. طراحان سفره عقد و خانم‌های هنرمند هر سال تزئین‌های زیبا و جالبی برای سفره‌های عقد طراحی می‌کنند که بعضی از آن‌ها انقدر زیبا است که افراد دوست دارند به جای تست طعم نان و پنیر آن‌ها را تماشا کنند. در این مطلب به <strong><a href="http://فینگر-فود-نان-و-پنیر-سفره-عقد" target="_blank">نان و پنیر سفره عقد</a></strong> به عنوان یک فینگر فود ساده و با پیشینه فرهنگی و اعتقادی قوی می‌پردازم.</p>
314887413111627246141232600null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>نان و پنیر برای فرهنگ ایرانی بسیار با ارزش است و نشان دهنده برکت، سادگی و روزی است. نان و پنیر سفره عقد در تمام مراسم عروسی ایرانی از ساده‌ترین تا لاکچری‌ترین مراسم دیده می‌شود.</p><p>مواد اولیه این فینگر فود بسیار ساده است و در دسترس همه قرار دارد آنچه به آن اعتبار و زیبایی می‌بخشد قوه ابتکار شما و تزئیناتی است که بکار می‌برید.</p><p>بسیاری این روزها فرصت اینکه نان و پنیر سفره عقد را خودشان تزئین کنند، ندارند و نان و پنیرهای آماده را از مراکز معتبر خریداری می‌کنند.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>نان و پنیر برای فرهنگ ایرانی بسیار با ارزش است و نشان دهنده برکت، سادگی و روزی است. نان و پنیر سفره عقد در تمام مراسم عروسی ایرانی از ساده‌ترین تا لاکچری‌ترین مراسم دیده می‌شود.</p><p>مواد اولیه این فینگر فود بسیار ساده است و در دسترس همه قرار دارد آنچه به آن اعتبار و زیبایی می‌بخشد قوه ابتکار شما و تزئیناتی است که بکار می‌برید.</p><p>بسیاری این روزها فرصت اینکه نان و پنیر سفره عقد را خودشان تزئین کنند، ندارند و نان و پنیرهای آماده را از مراکز معتبر خریداری می‌کنند.</p>