db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886515111627243141225100null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهمینی همبرگر مرغ00مینی همبرگر مرغ<p></p>
214886514111627244141225100null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-همبرگر-مرغ" target="_blank">مینی‌ همبرگر مرغ</a></strong> را احتمالاً باید حاصل یک اتفاق در ساندویچ همبرگر بدانیم. هرچند به‌درستی معلوم نیست، که چه‌کسی و چه‌ زمانی اولین همبرگر مرغ را اختراع کرده‌است. اما داستانی وجود دارد که به‌نوعی بیانگر اولین ساندویچ مرغ است این احتمال وجود دارد که بعد از آن همبرگر مرغ نیز پدید آمده است. در سال 1946 صاحب رستوران آتلانتا، بر اثر یک اشتباه مرغ کبابی را بین نان همبرگر قرار داد و به مشتری ارائه کرد. اما آن محصول که هنوز نیز در بسیاری از رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکا سرو می‌شود Chick-fil-A نام دارد و تنها وجه مشترکش با همبرگر مرغ، سرو در بین نان همبرگر است. تفاوت این دو نوع از ساندویچ، در روش پخت مرغ است. برگر مرغ، مرغ همانند همبرگر سرو می‌شود، اما در Chick-fil-A فیله‌ی مرغ به ‌صورت کباب شده در بین نان همبرگر قرار می‌گیرد. برگر مرغ، برگر ماهی از جمله برگرهایی هستند که در بسیاری از رستوران‌ها ارائه می‌شوند. </p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-همبرگر-مرغ" target="_blank">مینی‌ همبرگر مرغ</a></strong> را احتمالاً باید حاصل یک اتفاق در ساندویچ همبرگر بدانیم. هرچند به‌درستی معلوم نیست، که چه‌کسی و چه‌ زمانی اولین همبرگر مرغ را اختراع کرده‌است. اما داستانی وجود دارد که به‌نوعی بیانگر اولین ساندویچ مرغ است این احتمال وجود دارد که بعد از آن همبرگر مرغ نیز پدید آمده است. در سال 1946 صاحب رستوران آتلانتا، بر اثر یک اشتباه مرغ کبابی را بین نان همبرگر قرار داد و به مشتری ارائه کرد. اما آن محصول که هنوز نیز در بسیاری از رستوران‌های زنجیره‌ای آمریکا سرو می‌شود Chick-fil-A نام دارد و تنها وجه مشترکش با همبرگر مرغ، سرو در بین نان همبرگر است. تفاوت این دو نوع از ساندویچ، در روش پخت مرغ است. برگر مرغ، مرغ همانند همبرگر سرو می‌شود، اما در Chick-fil-A فیله‌ی مرغ به ‌صورت کباب شده در بین نان همبرگر قرار می‌گیرد. برگر مرغ، برگر ماهی از جمله برگرهایی هستند که در بسیاری از رستوران‌ها ارائه می‌شوند. </p>
314886516111627246141225100null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای این‌که مینی‌برگر واژگون نشود، یک خلال دندان و یا یک میله‌ی کوچک چوبی را داخل برگر کنید. روش دیگر سرو مینی‌برگر برش نان‌ ساندویچی به شکل مکعب است.(کناره‌های نان برگر گرد را برش می‌دهیم تا شکل یک مکعب شود). قرارگیری مینی‌برگر مرغ داخل نان مکعبی باعث می‌شود زمان چیدمان نان‌های مکعبی کنار یکدیگر، فرم جالبی شکل بگیرد.</p>سرو کردن مینی‌ برگر مرغ00سرو کردن مینی‌ برگر مرغ<p>برای این‌که مینی‌برگر واژگون نشود، یک خلال دندان و یا یک میله‌ی کوچک چوبی را داخل برگر کنید. روش دیگر سرو مینی‌برگر برش نان‌ ساندویچی به شکل مکعب است.(کناره‌های نان برگر گرد را برش می‌دهیم تا شکل یک مکعب شود). قرارگیری مینی‌برگر مرغ داخل نان مکعبی باعث می‌شود زمان چیدمان نان‌های مکعبی کنار یکدیگر، فرم جالبی شکل بگیرد.</p>
414886516111627246141225100null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای این‌که مینی‌برگر واژگون نشود، یک خلال دندان و یا یک میله‌ی کوچک چوبی را داخل برگر کنید. روش دیگر سرو مینی‌برگر برش نان‌ ساندویچی به شکل مکعب است.(کناره‌های نان برگر گرد را برش می‌دهیم تا شکل یک مکعب شود). قرارگیری مینی‌برگر مرغ داخل نان مکعبی باعث می‌شود زمان چیدمان نان‌های مکعبی کنار یکدیگر، فرم جالبی شکل بگیرد.</p>سرو کردن مینی‌ برگر مرغ00سرو کردن مینی‌ برگر مرغ<p>برای این‌که مینی‌برگر واژگون نشود، یک خلال دندان و یا یک میله‌ی کوچک چوبی را داخل برگر کنید. روش دیگر سرو مینی‌برگر برش نان‌ ساندویچی به شکل مکعب است.(کناره‌های نان برگر گرد را برش می‌دهیم تا شکل یک مکعب شود). قرارگیری مینی‌برگر مرغ داخل نان مکعبی باعث می‌شود زمان چیدمان نان‌های مکعبی کنار یکدیگر، فرم جالبی شکل بگیرد.</p>
514886517111627246141225100null25011000محتوای_کلیnull <p>مینی‌ همبرگر مرغ یک غذای پرکالری محسوب می‌شود و به‌دلیل فرم پخت غذا که در روغن شکل می‌گیرد، از چربی نسبتاٌ زیادی برخوردار است. بهتر است در زمان سرخ کردن مواد از روغن کنجد استفاده شود. اما مینی‌برگر مرغ از موادی نیز برخوردار است که منبع خوب ویتامین برای بدن است. مرغ خود یکی از بهترین مواد غذایی است. مرغ با داشتن نیاسین(ویتامین B3) باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود. در انتها جدول ارزش غذایی مینی‌برگر مرغ را قرار می‌دهیم. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>180 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدارت<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>18 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>7 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>93 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>مینی‌ همبرگر مرغ یک غذای پرکالری محسوب می‌شود و به‌دلیل فرم پخت غذا که در روغن شکل می‌گیرد، از چربی نسبتاٌ زیادی برخوردار است. بهتر است در زمان سرخ کردن مواد از روغن کنجد استفاده شود. اما مینی‌برگر مرغ از موادی نیز برخوردار است که منبع خوب ویتامین برای بدن است. مرغ خود یکی از بهترین مواد غذایی است. مرغ با داشتن نیاسین(ویتامین B3) باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود. در انتها جدول ارزش غذایی مینی‌برگر مرغ را قرار می‌دهیم. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>180 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدارت<br></td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>18 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>7 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>93 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
614886517111627246141225100null25011000محتوای_کلیnull <p>مینی همبرگر مرغ یک غذای پرکالری محسوب می‌شود و به‌دلیل فرم پخت غذا که در روغن شکل می‌گیرد، از چربی نسبتاٌ زیادی برخوردار است. بهتر است در زمان سرخ کردن مواد از روغن کنجد استفاده شود. اما مینی‌برگر مرغ از موادی نیز برخوردار است که منبع خوب ویتامین برای بدن است. مرغ خود یکی از بهترین مواد غذایی است. مرغ با داشتن نیاسین(ویتامین B3) باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود. در انتها جدول ارزش غذایی مینی‌ همبرگر مرغ را قرار می‌دهیم. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده</td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>180 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>18 گرم</td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>7 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>93 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>مینی همبرگر مرغ یک غذای پرکالری محسوب می‌شود و به‌دلیل فرم پخت غذا که در روغن شکل می‌گیرد، از چربی نسبتاٌ زیادی برخوردار است. بهتر است در زمان سرخ کردن مواد از روغن کنجد استفاده شود. اما مینی‌برگر مرغ از موادی نیز برخوردار است که منبع خوب ویتامین برای بدن است. مرغ خود یکی از بهترین مواد غذایی است. مرغ با داشتن نیاسین(ویتامین B3) باعث افزایش سیستم ایمنی بدن می‌شود. در انتها جدول ارزش غذایی مینی‌ همبرگر مرغ را قرار می‌دهیم. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده</td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>180 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>11 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>18 گرم</td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>7 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>93 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>