db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887369111627243141231900null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهمینی همبرگر00مینی همبرگر<p></p>
214887368111627244141231900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>همبرگر یک غذای آلمانی است که از شهر هامبورگ به سراسر جهان راه یافت و بعضی‌ها بیش از هر غذای دیگری در جهان آن را دوست دارند. همبرگر ترکیب دو واژه ham و burg است که ریشه آلمانی این غذا را به خوبی آشکار می‌کند. <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-همبرگر" target="_blank">مینی همبرگر</a></strong> در ابعاد کوچک فینگر فودی تهیه می‌شود تا بتوان از آن به عنوان یک فینگر فود یا پیش غذای خوش طعم استفاده کرد و در تولدها و میهمانی‌ها به میز پذیرایی جلوه زیبایی می‌دهد.</p>00<p>همبرگر یک غذای آلمانی است که از شهر هامبورگ به سراسر جهان راه یافت و بعضی‌ها بیش از هر غذای دیگری در جهان آن را دوست دارند. همبرگر ترکیب دو واژه ham و burg است که ریشه آلمانی این غذا را به خوبی آشکار می‌کند. <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-همبرگر" target="_blank">مینی همبرگر</a></strong> در ابعاد کوچک فینگر فودی تهیه می‌شود تا بتوان از آن به عنوان یک فینگر فود یا پیش غذای خوش طعم استفاده کرد و در تولدها و میهمانی‌ها به میز پذیرایی جلوه زیبایی می‌دهد.</p>
314887370111627246141231900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>مینی همبرگر بهترین گزینه برای جشن تولد است و بچه‌ها از دیدن آن بسیار خوشحال می‌شوند. می‌توانید آن را داخل ظرف‌های بزرگ یا سینی‌های تخت قرار دهید و سرو کنید. حتما روی میز دستمال کاغذی بگذارید چون مهمان‌ها به آن نیاز پیدا می‌کنند.</p><p>مینی برگرها را می‌توان به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد فصل و نوشابه سرو کرد. در مهمانی‌های تولد این غذا طرفداران زیادی دارد به همین دلیل بهتر است همیشه چندتایی بیشتر از مهمانان همبرگر تهیه کنید.</p><p>مینی برگرها را با کوجه فرنگی‌های مینیاتوری، سبزی خوردن و حلقه‌های پیاز تزئین کنید.</p>پذیرایی با مینی برگر00پذیرایی با مینی برگر<p>مینی همبرگر بهترین گزینه برای جشن تولد است و بچه‌ها از دیدن آن بسیار خوشحال می‌شوند. می‌توانید آن را داخل ظرف‌های بزرگ یا سینی‌های تخت قرار دهید و سرو کنید. حتما روی میز دستمال کاغذی بگذارید چون مهمان‌ها به آن نیاز پیدا می‌کنند.</p><p>مینی برگرها را می‌توان به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد فصل و نوشابه سرو کرد. در مهمانی‌های تولد این غذا طرفداران زیادی دارد به همین دلیل بهتر است همیشه چندتایی بیشتر از مهمانان همبرگر تهیه کنید.</p><p>مینی برگرها را با کوجه فرنگی‌های مینیاتوری، سبزی خوردن و حلقه‌های پیاز تزئین کنید.</p>
414887370111627246141231900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>مینی همبرگر بهترین گزینه برای جشن تولد است و بچه‌ها از دیدن آن بسیار خوشحال می‌شوند. می‌توانید آن را داخل ظرف‌های بزرگ یا سینی‌های تخت قرار دهید و سرو کنید. حتما روی میز دستمال کاغذی بگذارید چون مهمان‌ها به آن نیاز پیدا می‌کنند.</p><p>مینی برگرها را می‌توان به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد فصل و نوشابه سرو کرد. در مهمانی‌های تولد این غذا طرفداران زیادی دارد به همین دلیل بهتر است همیشه چندتایی بیشتر از مهمانان همبرگر تهیه کنید.</p><p>مینی برگرها را با کوجه فرنگی‌های مینیاتوری، سبزی خوردن و حلقه‌های پیاز تزئین کنید.</p>پذیرایی با مینی برگر00پذیرایی با مینی برگر<p>مینی همبرگر بهترین گزینه برای جشن تولد است و بچه‌ها از دیدن آن بسیار خوشحال می‌شوند. می‌توانید آن را داخل ظرف‌های بزرگ یا سینی‌های تخت قرار دهید و سرو کنید. حتما روی میز دستمال کاغذی بگذارید چون مهمان‌ها به آن نیاز پیدا می‌کنند.</p><p>مینی برگرها را می‌توان به همراه سیب زمینی سرخ کرده، سالاد فصل و نوشابه سرو کرد. در مهمانی‌های تولد این غذا طرفداران زیادی دارد به همین دلیل بهتر است همیشه چندتایی بیشتر از مهمانان همبرگر تهیه کنید.</p><p>مینی برگرها را با کوجه فرنگی‌های مینیاتوری، سبزی خوردن و حلقه‌های پیاز تزئین کنید.</p>
514887371111627246141231900null25011000محتوای_کلیnull <p>مینی برگر یک فینگر فود تولد بسیار خوش طعم است که از هامبورگ به سفره‌های مردم سراسر جهان راه پیدا کرده است. راز خوشمزگی یک همبرگر خوش طعم استفاده از گوشت گوساله تازه و کم چرب است. گوشت‌ها نباید بیش از اندازه پخت شود در غیر اینصورت آب خود را از دست می‌دهد و سفت می‌شود.</p><p>همبرگر یک غذای پرکالری است به همین دلیل خوب است به شکل فینگر فود و در پرس‌های کوچک که سلامت‌تر است سرو شود.</p><p>مینی برگر برای بسیاری از افراد چندان آشنا نیست و به همین دلیل می‌تواند به عنوان یک فینگر ساده جلوه زیادی به میز پذیرایی شما بدهد و ابتکاری خوش طعم باشد.</p><p>اگر در تهیه این فینگر فود مهمانی تخصص ندارید یا فرصت لازم برای پخت این غذا را نداشته باشید، می‌توانید آن را به مراکز معتبر سفارش دهید و با آن از مهمانان خود پذیرایی کنید.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>مینی برگر یک فینگر فود تولد بسیار خوش طعم است که از هامبورگ به سفره‌های مردم سراسر جهان راه پیدا کرده است. راز خوشمزگی یک همبرگر خوش طعم استفاده از گوشت گوساله تازه و کم چرب است. گوشت‌ها نباید بیش از اندازه پخت شود در غیر اینصورت آب خود را از دست می‌دهد و سفت می‌شود.</p><p>همبرگر یک غذای پرکالری است به همین دلیل خوب است به شکل فینگر فود و در پرس‌های کوچک که سلامت‌تر است سرو شود.</p><p>مینی برگر برای بسیاری از افراد چندان آشنا نیست و به همین دلیل می‌تواند به عنوان یک فینگر ساده جلوه زیادی به میز پذیرایی شما بدهد و ابتکاری خوش طعم باشد.</p><p>اگر در تهیه این فینگر فود مهمانی تخصص ندارید یا فرصت لازم برای پخت این غذا را نداشته باشید، می‌توانید آن را به مراکز معتبر سفارش دهید و با آن از مهمانان خود پذیرایی کنید.</p>
614887371111627246141231900null25011000محتوای_کلیnull <p>مینی برگر یک فینگر فود تولد بسیار خوش طعم است که از هامبورگ به سفره‌های مردم سراسر جهان راه پیدا کرده است. راز خوشمزگی یک همبرگر خوش طعم استفاده از گوشت گوساله تازه و کم چرب است. گوشت‌ها نباید بیش از اندازه پخت شود در غیر اینصورت آب خود را از دست می‌دهد و سفت می‌شود.</p><p>همبرگر یک غذای پرکالری است به همین دلیل خوب است به شکل فینگر فود و در پرس‌های کوچک که سلامت‌تر است سرو شود.</p><p>مینی برگر برای بسیاری از افراد چندان آشنا نیست و به همین دلیل می‌تواند به عنوان یک فینگر ساده جلوه زیادی به میز پذیرایی شما بدهد و ابتکاری خوش طعم باشد.</p><p>اگر در تهیه این فینگر فود مهمانی تخصص ندارید یا فرصت لازم برای پخت این غذا را نداشته باشید، می‌توانید آن را به مراکز معتبر سفارش دهید و با آن از مهمانان خود پذیرایی کنید.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>مینی برگر یک فینگر فود تولد بسیار خوش طعم است که از هامبورگ به سفره‌های مردم سراسر جهان راه پیدا کرده است. راز خوشمزگی یک همبرگر خوش طعم استفاده از گوشت گوساله تازه و کم چرب است. گوشت‌ها نباید بیش از اندازه پخت شود در غیر اینصورت آب خود را از دست می‌دهد و سفت می‌شود.</p><p>همبرگر یک غذای پرکالری است به همین دلیل خوب است به شکل فینگر فود و در پرس‌های کوچک که سلامت‌تر است سرو شود.</p><p>مینی برگر برای بسیاری از افراد چندان آشنا نیست و به همین دلیل می‌تواند به عنوان یک فینگر ساده جلوه زیادی به میز پذیرایی شما بدهد و ابتکاری خوش طعم باشد.</p><p>اگر در تهیه این فینگر فود مهمانی تخصص ندارید یا فرصت لازم برای پخت این غذا را نداشته باشید، می‌توانید آن را به مراکز معتبر سفارش دهید و با آن از مهمانان خود پذیرایی کنید.</p>