db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886648111627243141225900null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهمینی هات داگ00مینی هات داگ<p></p>
214886647111627244141225900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p> بر اساس بعضی از کتاب‌های تاریخی واژه‌ی سوسیس، قبل از میلاد مسیح در بین مردم رواج داشته است. اما برای استفاده از واژه‌ی هات‌ داگ مبدأ زمانی متفاوتی لحاظ شده است و داستان‌های مختلفی درباره‌ هات‌داگ گفته می‌شود. یکی از داستان‌ها، درباره‌ی کاریکاتوریستی است که کاریکاتوری از فروشندگان آلمانی در خیابان‌های نیوریوک را ترسیم می‌کند، که نوعی سوسیس به نام (داشهوند) را در خیابان‌های نیوریوک می‌فروشند و به شوخی به آن نوع سوسیس (هات داگ) می‌گوید. کلمه‌ی dachshund نام نوعی سگ پا کوتاه است. واژه‌ی هات‌ داگ نیز به نوعی کنایه به این نوع از سگ بوده است. در روایت دیگری هات‌ داگ کلمه‌ای بوده است که قصابان فرانکفورتی برای سوسیس‌های خود از آن استفاده می‌کرده‌اند و به همین دلیل نام دیگر هات‌ داگ، فرانکفورتر است. اما هر‌چه بوده هات‌ داگ کلمه‌ای آلمانی است که به نوعی از سوسیس اطلاق می‌شود و تنها به‌دلیل نوعی از مواد سازنده‌ی آن، امروزه هات‌داگ را با سوسیس‌های نوع دیگر متفاوت طبقه‌بندی می‌نمایند.</p>00<p> بر اساس بعضی از کتاب‌های تاریخی واژه‌ی سوسیس، قبل از میلاد مسیح در بین مردم رواج داشته است. اما برای استفاده از واژه‌ی هات‌ داگ مبدأ زمانی متفاوتی لحاظ شده است و داستان‌های مختلفی درباره‌ هات‌داگ گفته می‌شود. یکی از داستان‌ها، درباره‌ی کاریکاتوریستی است که کاریکاتوری از فروشندگان آلمانی در خیابان‌های نیوریوک را ترسیم می‌کند، که نوعی سوسیس به نام (داشهوند) را در خیابان‌های نیوریوک می‌فروشند و به شوخی به آن نوع سوسیس (هات داگ) می‌گوید. کلمه‌ی dachshund نام نوعی سگ پا کوتاه است. واژه‌ی هات‌ داگ نیز به نوعی کنایه به این نوع از سگ بوده است. در روایت دیگری هات‌ داگ کلمه‌ای بوده است که قصابان فرانکفورتی برای سوسیس‌های خود از آن استفاده می‌کرده‌اند و به همین دلیل نام دیگر هات‌ داگ، فرانکفورتر است. اما هر‌چه بوده هات‌ داگ کلمه‌ای آلمانی است که به نوعی از سوسیس اطلاق می‌شود و تنها به‌دلیل نوعی از مواد سازنده‌ی آن، امروزه هات‌داگ را با سوسیس‌های نوع دیگر متفاوت طبقه‌بندی می‌نمایند.</p>
314886649111627246141225900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p><a href="http://مینی-هات-داگ" target="_blank"><strong>مینی هات‌ داگ</strong></a> یک نوع فینگر فود است که روی میز غذا سرو می‌شود. در مهمانی‌هایی که به‌صورت سلف‌سرویس است ممکن است مهمانان تعداد زیادتری از این غذا را میل نمایند برای همین بهتر است تعدادی مینی‌ هات‌داگ کنار بگذارید تا در صورت نیاز به روی میز قرار گیرد.</p><p>معولاً ذائقه‌ی افراد در ساندویچ‌ها متفاوت است. بعضی از افراد سس هزارجزیره، بعضی دیگر سس کچاپ و بعضی سس تند، روی ساندویچ می‌دهند. برای همین مینی هات‌داگ را سس نزنید. در کنار ساندویچ ظرف سس را قرار دهید.</p>سرو کردن 00سرو کردن <p><a href="http://مینی-هات-داگ" target="_blank"><strong>مینی هات‌ داگ</strong></a> یک نوع فینگر فود است که روی میز غذا سرو می‌شود. در مهمانی‌هایی که به‌صورت سلف‌سرویس است ممکن است مهمانان تعداد زیادتری از این غذا را میل نمایند برای همین بهتر است تعدادی مینی‌ هات‌داگ کنار بگذارید تا در صورت نیاز به روی میز قرار گیرد.</p><p>معولاً ذائقه‌ی افراد در ساندویچ‌ها متفاوت است. بعضی از افراد سس هزارجزیره، بعضی دیگر سس کچاپ و بعضی سس تند، روی ساندویچ می‌دهند. برای همین مینی هات‌داگ را سس نزنید. در کنار ساندویچ ظرف سس را قرار دهید.</p>
414886649111627246141225900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p><strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-هات-داگ" target="_blank">مینی هات‌ داگ</a></strong> یک نوع فینگر فود است که روی میز غذا سرو می‌شود. در مهمانی‌هایی که به‌صورت سلف‌سرویس است ممکن است مهمانان تعداد زیادتری از این غذا را میل نمایند برای همین بهتر است تعدادی مینی‌ هات‌داگ کنار بگذارید تا در صورت نیاز به روی میز قرار گیرد.</p><p>معولاً ذائقه‌ی افراد در ساندویچ‌ها متفاوت است. بعضی از افراد سس هزارجزیره، بعضی دیگر سس کچاپ و بعضی سس تند، روی ساندویچ می‌دهند. برای همین مینی هات‌داگ را سس نزنید. در کنار ساندویچ ظرف سس را قرار دهید.</p>سرو کردن 00سرو کردن <p><strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-هات-داگ" target="_blank">مینی هات‌ داگ</a></strong> یک نوع فینگر فود است که روی میز غذا سرو می‌شود. در مهمانی‌هایی که به‌صورت سلف‌سرویس است ممکن است مهمانان تعداد زیادتری از این غذا را میل نمایند برای همین بهتر است تعدادی مینی‌ هات‌داگ کنار بگذارید تا در صورت نیاز به روی میز قرار گیرد.</p><p>معولاً ذائقه‌ی افراد در ساندویچ‌ها متفاوت است. بعضی از افراد سس هزارجزیره، بعضی دیگر سس کچاپ و بعضی سس تند، روی ساندویچ می‌دهند. برای همین مینی هات‌داگ را سس نزنید. در کنار ساندویچ ظرف سس را قرار دهید.</p>
514886650111627246141225900null25011000محتوای_کلیnull <p>سال‌ها متخصصان تغذیه از ضررهای سوسیس و کالباس گفته‌اند اما مزه‌ی غذاهای فست‌فودی همه را وسوسه می‌نماید پس بهتر است افراد در زمان خوردن غذایی مثل مینی‌ هات‌داگ از مایعات بیشتری استفاده نمایند زیرا بعد از مصرف ساندویچ مینی‌ هات‌داگ مجدداً احساس گرسنگی می‌کنند، که این به‌دلیل وجود نمک زیاد در ساندویچ است. بدن بعد از خوردن ساندویچ سوسیس دچار کم آبی می‌شود و احساس گرسنگی کاذب به بدن دست می‌دهد. جدول ارزش غذایی هات‌داگ به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>247کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>19گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>45 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>15 گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سال‌ها متخصصان تغذیه از ضررهای سوسیس و کالباس گفته‌اند اما مزه‌ی غذاهای فست‌فودی همه را وسوسه می‌نماید پس بهتر است افراد در زمان خوردن غذایی مثل مینی‌ هات‌داگ از مایعات بیشتری استفاده نمایند زیرا بعد از مصرف ساندویچ مینی‌ هات‌داگ مجدداً احساس گرسنگی می‌کنند، که این به‌دلیل وجود نمک زیاد در ساندویچ است. بدن بعد از خوردن ساندویچ سوسیس دچار کم آبی می‌شود و احساس گرسنگی کاذب به بدن دست می‌دهد. جدول ارزش غذایی هات‌داگ به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>247کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>19گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>45 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>15 گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>
614886650111627246141225900null25011000محتوای_کلیnull <p>سال‌ها متخصصان تغذیه از ضررهای سوسیس و کالباس گفته‌اند اما مزه‌ی غذاهای فست‌فودی همه را وسوسه می‌نماید پس بهتر است افراد در زمان خوردن غذایی مثل مینی‌ هات‌داگ از مایعات بیشتری استفاده نمایند زیرا بعد از مصرف ساندویچ مینی‌ هات‌داگ مجدداً احساس گرسنگی می‌کنند، که این به‌دلیل وجود نمک زیاد در ساندویچ است. بدن بعد از خوردن ساندویچ سوسیس دچار کم آبی می‌شود و احساس گرسنگی کاذب به بدن دست می‌دهد. جدول ارزش غذایی هات‌داگ به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>247 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>19 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>45 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>15 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سال‌ها متخصصان تغذیه از ضررهای سوسیس و کالباس گفته‌اند اما مزه‌ی غذاهای فست‌فودی همه را وسوسه می‌نماید پس بهتر است افراد در زمان خوردن غذایی مثل مینی‌ هات‌داگ از مایعات بیشتری استفاده نمایند زیرا بعد از مصرف ساندویچ مینی‌ هات‌داگ مجدداً احساس گرسنگی می‌کنند، که این به‌دلیل وجود نمک زیاد در ساندویچ است. بدن بعد از خوردن ساندویچ سوسیس دچار کم آبی می‌شود و احساس گرسنگی کاذب به بدن دست می‌دهد. جدول ارزش غذایی هات‌داگ به شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>247 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>19 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول<br></td><td>45 میلی‌گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین</td><td>15 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>