db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886659111627243141226000null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقاله مینی سوسیس‌ بندری00 مینی سوسیس‌ بندری<p></p>
214886658111627244141226000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>در سال 1307، مردم بندر انزلی شاهد ورود دستگاهی به ایران بودند که محصول نهایی آن، ماده‌ی غذایی به‌نام سوسیس و کالباس بود. این دستگاه را فردی روسی به نام (لیشیسکی) وارد ایران کرد و برای مهاجرین روسی که در بندر انزلی حضور داشتند سوسیس و کالباس تهیه می‌نمود. چندین سال بعد یکی از این دستگا‌ه‌ها به تهران آورده شد و تولید سوسیس و کالباس در تهران نیز آغاز شد.سوسیس یک از مواد اولیه‌ای است که غذاهای بین‌المللی زیادی با آن پخته می‌شود که دستور پخت آن در همه‌ی دنیا یکسان است اما غذاهایی نیز وجود دارد که مختص همان منطقه است مثل سوسیس بندری در ایران که نمونه‌ای از غذای بومی با یک ماده‌ی اولیه جهانی است اما این که چرا سوسیس بندری به این اسم خوانده می‌شود مشخص نیست. آیا سوسیس بندری به‌دلیل ورود سوسیس از بندرانزلی به ایران این‌گونه نامیده شده است؟ احتمال بسیار پایینی دارد. دلیل اسم‌گذاری سوسیس بندری معلوم نیست. اما این احتمال وجود دارد که سوسیس بندری به‌دلیل استفاده از چاشنی‌های تند و سس سرخی است که روی آن ریخته می‌شود و این‌گونه سرو کردن غذا در جنوب ایران باعث نام‌گذاری این غذا به بندری شده است عده‌ای هم اعتقاد دارند سوسیس بندری اولین‌بار در اغذیه‌های تهران سرو شده است. </p>00<p>در سال 1307، مردم بندر انزلی شاهد ورود دستگاهی به ایران بودند که محصول نهایی آن، ماده‌ی غذایی به‌نام سوسیس و کالباس بود. این دستگاه را فردی روسی به نام (لیشیسکی) وارد ایران کرد و برای مهاجرین روسی که در بندر انزلی حضور داشتند سوسیس و کالباس تهیه می‌نمود. چندین سال بعد یکی از این دستگا‌ه‌ها به تهران آورده شد و تولید سوسیس و کالباس در تهران نیز آغاز شد.سوسیس یک از مواد اولیه‌ای است که غذاهای بین‌المللی زیادی با آن پخته می‌شود که دستور پخت آن در همه‌ی دنیا یکسان است اما غذاهایی نیز وجود دارد که مختص همان منطقه است مثل سوسیس بندری در ایران که نمونه‌ای از غذای بومی با یک ماده‌ی اولیه جهانی است اما این که چرا سوسیس بندری به این اسم خوانده می‌شود مشخص نیست. آیا سوسیس بندری به‌دلیل ورود سوسیس از بندرانزلی به ایران این‌گونه نامیده شده است؟ احتمال بسیار پایینی دارد. دلیل اسم‌گذاری سوسیس بندری معلوم نیست. اما این احتمال وجود دارد که سوسیس بندری به‌دلیل استفاده از چاشنی‌های تند و سس سرخی است که روی آن ریخته می‌شود و این‌گونه سرو کردن غذا در جنوب ایران باعث نام‌گذاری این غذا به بندری شده است عده‌ای هم اعتقاد دارند سوسیس بندری اولین‌بار در اغذیه‌های تهران سرو شده است. </p>
314886658111627244141226000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>در سال 1307، مردم بندر انزلی شاهد ورود دستگاهی به ایران بودند که محصول نهایی آن، ماده‌ی غذایی به‌نام سوسیس و کالباس بود. این دستگاه را فردی روسی به نام (لیشیسکی) وارد ایران کرد و برای مهاجرین روسی که در بندر انزلی حضور داشتند سوسیس و کالباس تهیه می‌نمود. چندین سال بعد یکی از این دستگا‌ه‌ها به تهران آورده شد و تولید سوسیس و کالباس در تهران نیز آغاز شد.سوسیس یک از مواد اولیه‌ای است که غذاهای بین‌المللی زیادی با آن پخته می‌شود که دستور پخت آن در همه‌ی دنیا یکسان است اما غذاهایی نیز وجود دارد که مختص همان منطقه است مثل سوسیس بندری در ایران که نمونه‌ای از غذای بومی با یک ماده‌ی اولیه جهانی است اما این که چرا سوسیس بندری به این اسم خوانده می‌شود مشخص نیست. آیا سوسیس بندری به‌دلیل ورود سوسیس از بندرانزلی به ایران این‌گونه نامیده شده است؟ احتمال بسیار پایینی دارد. دلیل اسم‌گذاری سوسیس بندری معلوم نیست. اما این احتمال وجود دارد که سوسیس بندری به‌دلیل استفاده از چاشنی‌های تند و سس سرخی است که روی آن ریخته می‌شود و این‌گونه سرو کردن غذا در جنوب ایران باعث نام‌گذاری این غذا به بندری شده است عده‌ای هم اعتقاد دارند سوسیس بندری اولین‌بار در اغذیه‌های تهران سرو شده است. </p>00<p>در سال 1307، مردم بندر انزلی شاهد ورود دستگاهی به ایران بودند که محصول نهایی آن، ماده‌ی غذایی به‌نام سوسیس و کالباس بود. این دستگاه را فردی روسی به نام (لیشیسکی) وارد ایران کرد و برای مهاجرین روسی که در بندر انزلی حضور داشتند سوسیس و کالباس تهیه می‌نمود. چندین سال بعد یکی از این دستگا‌ه‌ها به تهران آورده شد و تولید سوسیس و کالباس در تهران نیز آغاز شد.سوسیس یک از مواد اولیه‌ای است که غذاهای بین‌المللی زیادی با آن پخته می‌شود که دستور پخت آن در همه‌ی دنیا یکسان است اما غذاهایی نیز وجود دارد که مختص همان منطقه است مثل سوسیس بندری در ایران که نمونه‌ای از غذای بومی با یک ماده‌ی اولیه جهانی است اما این که چرا سوسیس بندری به این اسم خوانده می‌شود مشخص نیست. آیا سوسیس بندری به‌دلیل ورود سوسیس از بندرانزلی به ایران این‌گونه نامیده شده است؟ احتمال بسیار پایینی دارد. دلیل اسم‌گذاری سوسیس بندری معلوم نیست. اما این احتمال وجود دارد که سوسیس بندری به‌دلیل استفاده از چاشنی‌های تند و سس سرخی است که روی آن ریخته می‌شود و این‌گونه سرو کردن غذا در جنوب ایران باعث نام‌گذاری این غذا به بندری شده است عده‌ای هم اعتقاد دارند سوسیس بندری اولین‌بار در اغذیه‌های تهران سرو شده است. </p>
414886660111627246141226000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو کردن <a href="http://مینی-سوسیس‌-بندری" target="_blank"><strong>مینی سوسیس بندری</strong></a>، بهتر است از نان‌ باگت کوچک استفاده نمایید. معمولاً داخل نان را از سوسیس بندری زیاد پرکرده تا ساندویچ حجم زیادتری پیدا کند( حجم زیاد ساندویچ بندری تداعی کننده‌ی سوسیس‌هایی است که در اغذیه‌فروش‌های خیابانی سرو می‌شود). در بعضی از مهمانی‌ها سوسیس بندری به‌ شکل پرسی سرو می‌شود و نان‌های کوچک در کنار غذا گذاشته می‌شود. </p><p>کنار سوسیس بندری از سس دیگری کمتر استفاده می‌شود، اما بعضی افراد در کنار سوسیس بندری از سس کچاپ نیز استفاده می‌نمایند. هر چند استفاده از سس خردل در کنار این ساندویچ کمتر رایج است اما بعضی ها طعم شور خردل در کنار طعم تند سوسیس بندری را می‌پسندند.</p><p>می‌توان قبل از آن‌که سوسیس بندری را داخل نان ریخت یک لایه پیاز داغ کف نان ریخت و بعد سوسیس بندری را داخل نان قرار داد.</p>سرو مینی ساندویچ سوسیس‌ بندری00سرو مینی ساندویچ سوسیس‌ بندری<p>برای سرو کردن <a href="http://مینی-سوسیس‌-بندری" target="_blank"><strong>مینی سوسیس بندری</strong></a>، بهتر است از نان‌ باگت کوچک استفاده نمایید. معمولاً داخل نان را از سوسیس بندری زیاد پرکرده تا ساندویچ حجم زیادتری پیدا کند( حجم زیاد ساندویچ بندری تداعی کننده‌ی سوسیس‌هایی است که در اغذیه‌فروش‌های خیابانی سرو می‌شود). در بعضی از مهمانی‌ها سوسیس بندری به‌ شکل پرسی سرو می‌شود و نان‌های کوچک در کنار غذا گذاشته می‌شود. </p><p>کنار سوسیس بندری از سس دیگری کمتر استفاده می‌شود، اما بعضی افراد در کنار سوسیس بندری از سس کچاپ نیز استفاده می‌نمایند. هر چند استفاده از سس خردل در کنار این ساندویچ کمتر رایج است اما بعضی ها طعم شور خردل در کنار طعم تند سوسیس بندری را می‌پسندند.</p><p>می‌توان قبل از آن‌که سوسیس بندری را داخل نان ریخت یک لایه پیاز داغ کف نان ریخت و بعد سوسیس بندری را داخل نان قرار داد.</p>
514886660111627246141226000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-سوسیس-بندری" target="_blank">مینی سوسیس بندری</a></strong>، بهتر است از نان‌ باگت کوچک استفاده نمایید. معمولاً داخل نان را از سوسیس بندری زیاد پرکرده تا ساندویچ حجم زیادتری پیدا کند( حجم زیاد ساندویچ بندری تداعی کننده‌ی سوسیس‌هایی است که در اغذیه‌فروش‌های خیابانی سرو می‌شود). در بعضی از مهمانی‌ها سوسیس بندری به‌ شکل پرسی سرو می‌شود و نان‌های کوچک در کنار غذا گذاشته می‌شود. </p><p>کنار سوسیس بندری از سس دیگری کمتر استفاده می‌شود، اما بعضی افراد در کنار سوسیس بندری از سس کچاپ نیز استفاده می‌نمایند. هر چند استفاده از سس خردل در کنار این ساندویچ کمتر رایج است اما بعضی ها طعم شور خردل در کنار طعم تند سوسیس بندری را می‌پسندند.</p><p>می‌توان قبل از آن‌که سوسیس بندری را داخل نان ریخت یک لایه پیاز داغ کف نان ریخت و بعد سوسیس بندری را داخل نان قرار داد.</p>سرو مینی ساندویچ سوسیس‌ بندری00سرو مینی ساندویچ سوسیس‌ بندری<p>برای سرو کردن <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-سوسیس-بندری" target="_blank">مینی سوسیس بندری</a></strong>، بهتر است از نان‌ باگت کوچک استفاده نمایید. معمولاً داخل نان را از سوسیس بندری زیاد پرکرده تا ساندویچ حجم زیادتری پیدا کند( حجم زیاد ساندویچ بندری تداعی کننده‌ی سوسیس‌هایی است که در اغذیه‌فروش‌های خیابانی سرو می‌شود). در بعضی از مهمانی‌ها سوسیس بندری به‌ شکل پرسی سرو می‌شود و نان‌های کوچک در کنار غذا گذاشته می‌شود. </p><p>کنار سوسیس بندری از سس دیگری کمتر استفاده می‌شود، اما بعضی افراد در کنار سوسیس بندری از سس کچاپ نیز استفاده می‌نمایند. هر چند استفاده از سس خردل در کنار این ساندویچ کمتر رایج است اما بعضی ها طعم شور خردل در کنار طعم تند سوسیس بندری را می‌پسندند.</p><p>می‌توان قبل از آن‌که سوسیس بندری را داخل نان ریخت یک لایه پیاز داغ کف نان ریخت و بعد سوسیس بندری را داخل نان قرار داد.</p>
614886661111627246141226000null25011000محتوای_کلیnull <p>میزان انرژی که در 100 گرم از سوسیس وجود دارد، حدود 400 کالری است که برای یک وعده‌ غذایی بسیار زیاد است. میزان چربی سوسیس نیز بسیار زیاد است در 100 گرم از این ماده‌غذایی حدود 30 گرم چربی وجود دارد. بهتر است در زمان خوردن سوسیس بندری از مایعاتی مثل ویتامین C استفاده شود. هم‌چنین سوسیس یک ماده‌ی دیر هضم است و آب زیادی در روده‌ها جذب می‌نماید برای همین یک ساعت بعد از خوردن سوسیس حتماً از آب زیاد استفاده شود. وجود پیاز در سوسیس بندری باعث سلامت دستگاه گوارش می‌شود. برای حفظ مواد مغذی پیاز، پیاز را به‌جای تفت دادن با آب پخت. در پایان جدول ارزش غذایی این مینی ساندویچ نوشته می‌شود. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>397 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربو هیدرات<br></td><td>12 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>4 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>میزان انرژی که در 100 گرم از سوسیس وجود دارد، حدود 400 کالری است که برای یک وعده‌ غذایی بسیار زیاد است. میزان چربی سوسیس نیز بسیار زیاد است در 100 گرم از این ماده‌غذایی حدود 30 گرم چربی وجود دارد. بهتر است در زمان خوردن سوسیس بندری از مایعاتی مثل ویتامین C استفاده شود. هم‌چنین سوسیس یک ماده‌ی دیر هضم است و آب زیادی در روده‌ها جذب می‌نماید برای همین یک ساعت بعد از خوردن سوسیس حتماً از آب زیاد استفاده شود. وجود پیاز در سوسیس بندری باعث سلامت دستگاه گوارش می‌شود. برای حفظ مواد مغذی پیاز، پیاز را به‌جای تفت دادن با آب پخت. در پایان جدول ارزش غذایی این مینی ساندویچ نوشته می‌شود. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>397 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربو هیدرات<br></td><td>12 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>4 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
714886661111627246141226000null25011000محتوای_کلیnull <style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>میزان انرژی که در 100 گرم از سوسیس وجود دارد، حدود 400 کالری است که برای یک وعده‌ غذایی بسیار زیاد است. میزان چربی سوسیس نیز بسیار زیاد است در 100 گرم از این ماده‌غذایی حدود 30 گرم چربی وجود دارد. بهتر است در زمان خوردن سوسیس بندری از مایعاتی مثل ویتامین C استفاده شود. هم‌چنین سوسیس یک ماده‌ی دیر هضم است و آب زیادی در روده‌ها جذب می‌نماید برای همین یک ساعت بعد از خوردن سوسیس حتماً از آب زیاد استفاده شود. وجود پیاز در سوسیس بندری باعث سلامت دستگاه گوارش می‌شود. برای حفظ مواد مغذی پیاز، پیاز را به‌جای تفت دادن با آب پخت. در پایان جدول ارزش غذایی این مینی ساندویچ نوشته می‌شود. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژِ<br></td><td>397 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>12 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-1f4e1c2c-7fff-a1fc-4f19-6dbdf0885517"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td>4 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>میزان انرژی که در 100 گرم از سوسیس وجود دارد، حدود 400 کالری است که برای یک وعده‌ غذایی بسیار زیاد است. میزان چربی سوسیس نیز بسیار زیاد است در 100 گرم از این ماده‌غذایی حدود 30 گرم چربی وجود دارد. بهتر است در زمان خوردن سوسیس بندری از مایعاتی مثل ویتامین C استفاده شود. هم‌چنین سوسیس یک ماده‌ی دیر هضم است و آب زیادی در روده‌ها جذب می‌نماید برای همین یک ساعت بعد از خوردن سوسیس حتماً از آب زیاد استفاده شود. وجود پیاز در سوسیس بندری باعث سلامت دستگاه گوارش می‌شود. برای حفظ مواد مغذی پیاز، پیاز را به‌جای تفت دادن با آب پخت. در پایان جدول ارزش غذایی این مینی ساندویچ نوشته می‌شود. </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژِ<br></td><td>397 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>12 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-1f4e1c2c-7fff-a1fc-4f19-6dbdf0885517"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td>4 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>