db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886633111627243141225800null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهمینی ساندویچ مرغ00مینی ساندویچ مرغ<p></p>
214886632111627244141225800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>ساندویچ مرغ برای اولین بار در سال 1960 توسط آقای (تروت کتی) بر اساس یک اشتباه اختراع شد. او که صاحب یک ساندویچی بود به اشتباه، زمانی که قصد داشت همبرگر را بین نان ساندویچی بگذارد، یک فیله‌ی مرغ را بین نان گذاشت و به مشتری تحویل داد. این اشتباه نه تنها باعث رنجش مشتری نشد، بلکه باعث شد مشتریان زیادتری به پیش او بیایند و یک ساندویچ مرغ درخواست نمایند. همین اشتباه باعث رونق کار او شد تا آن‌جا که چهار سال بعد او در آتلانتا شعبه‌ی رستوران خود را افتتاح کرد. آقای تروت کتی در رستورانش نوعی از ساندویچ مرغ به نام Chick-fil-A به مشتریان عرضه نمود، که یک فیله‌ی مرغ سرخ شده در نان همبرگر بود. امروزه ساندویچ مرغ ترکیبی از نان، مرغ و یک چاشنی است که در همه‌ی رستوران‌ها یافت می‌شود و یک غذای عمومی است. بعضی از رستوران‌های زنجیره‌ای مثل KFC نوعی از ساندویچ سوخاری مرغ را عرضه می‌کنند که مخصوص این رستوران است. </p>00<p>ساندویچ مرغ برای اولین بار در سال 1960 توسط آقای (تروت کتی) بر اساس یک اشتباه اختراع شد. او که صاحب یک ساندویچی بود به اشتباه، زمانی که قصد داشت همبرگر را بین نان ساندویچی بگذارد، یک فیله‌ی مرغ را بین نان گذاشت و به مشتری تحویل داد. این اشتباه نه تنها باعث رنجش مشتری نشد، بلکه باعث شد مشتریان زیادتری به پیش او بیایند و یک ساندویچ مرغ درخواست نمایند. همین اشتباه باعث رونق کار او شد تا آن‌جا که چهار سال بعد او در آتلانتا شعبه‌ی رستوران خود را افتتاح کرد. آقای تروت کتی در رستورانش نوعی از ساندویچ مرغ به نام Chick-fil-A به مشتریان عرضه نمود، که یک فیله‌ی مرغ سرخ شده در نان همبرگر بود. امروزه ساندویچ مرغ ترکیبی از نان، مرغ و یک چاشنی است که در همه‌ی رستوران‌ها یافت می‌شود و یک غذای عمومی است. بعضی از رستوران‌های زنجیره‌ای مثل KFC نوعی از ساندویچ سوخاری مرغ را عرضه می‌کنند که مخصوص این رستوران است. </p>
314886632111627244141225800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>ساندویچ مرغ برای اولین بار در سال 1960 توسط آقای (تروت کتی) بر اساس یک اشتباه اختراع شد. او که صاحب یک ساندویچی بود به اشتباه، زمانی که قصد داشت همبرگر را بین نان ساندویچی بگذارد، یک فیله‌ی مرغ را بین نان گذاشت و به مشتری تحویل داد. این اشتباه نه تنها باعث رنجش مشتری نشد، بلکه باعث شد مشتریان زیادتری به پیش او بیایند و یک ساندویچ مرغ درخواست نمایند. همین اشتباه باعث رونق کار او شد تا آن‌جا که چهار سال بعد او در آتلانتا شعبه‌ی رستوران خود را افتتاح کرد. آقای تروت کتی در رستورانش نوعی از ساندویچ مرغ به نام Chick-fil-A به مشتریان عرضه نمود، که یک فیله‌ی مرغ سرخ شده در نان همبرگر بود. امروزه ساندویچ مرغ ترکیبی از نان، مرغ و یک چاشنی است که در همه‌ی رستوران‌ها یافت می‌شود و یک غذای عمومی است. بعضی از رستوران‌های زنجیره‌ای مثل KFC نوعی از ساندویچ سوخاری مرغ را عرضه می‌کنند که مخصوص این رستوران است. </p>00<p>ساندویچ مرغ برای اولین بار در سال 1960 توسط آقای (تروت کتی) بر اساس یک اشتباه اختراع شد. او که صاحب یک ساندویچی بود به اشتباه، زمانی که قصد داشت همبرگر را بین نان ساندویچی بگذارد، یک فیله‌ی مرغ را بین نان گذاشت و به مشتری تحویل داد. این اشتباه نه تنها باعث رنجش مشتری نشد، بلکه باعث شد مشتریان زیادتری به پیش او بیایند و یک ساندویچ مرغ درخواست نمایند. همین اشتباه باعث رونق کار او شد تا آن‌جا که چهار سال بعد او در آتلانتا شعبه‌ی رستوران خود را افتتاح کرد. آقای تروت کتی در رستورانش نوعی از ساندویچ مرغ به نام Chick-fil-A به مشتریان عرضه نمود، که یک فیله‌ی مرغ سرخ شده در نان همبرگر بود. امروزه ساندویچ مرغ ترکیبی از نان، مرغ و یک چاشنی است که در همه‌ی رستوران‌ها یافت می‌شود و یک غذای عمومی است. بعضی از رستوران‌های زنجیره‌ای مثل KFC نوعی از ساندویچ سوخاری مرغ را عرضه می‌کنند که مخصوص این رستوران است. </p>
414886634111627246141225800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که مینی ساندویچ‌ها به‌ نوعی فینگر فود به‌شمار می‌آیند این غذاها را می‌توان با فرم‌های مختلف سرو کرد. یکی از روش‌ها پر کردن نان‌های کوچک که با موادی مثل کلم‌پیچ، خیارشور و گوجه است. اما مهم‌تر از تزئین مینی ساندویچ مرغ، سسی است که کنار این ساندویچ قرار می‌گیرد. در رستوران‌های KFC علاوه بر سس کچاپ، سالاد کلم نیز کنار این ساندویچ سرو می‌شود. در کنار ساندویچ مرغ و قارچ معمولاً سس مایونز که با آب‌لیمو میکس شده است استفاده می‌شود و یا از مخلوط سس مایونز و سس خردل استفاده می‌شود. علاوه‌بر این‌ در زمان پذیرایی <a href="http://مینی-ساندویچ-مرغ" target="_blank"><strong>مینی ساندویچ مرغ</strong></a> بهتر است انواع سس گذاشته شود تا هر فرد بنا به ذائقه‌ی خود سس مخصوص را انتخاب نماید.</p>سرو کردن 00سرو کردن <p>از آن‌جا که مینی ساندویچ‌ها به‌ نوعی فینگر فود به‌شمار می‌آیند این غذاها را می‌توان با فرم‌های مختلف سرو کرد. یکی از روش‌ها پر کردن نان‌های کوچک که با موادی مثل کلم‌پیچ، خیارشور و گوجه است. اما مهم‌تر از تزئین مینی ساندویچ مرغ، سسی است که کنار این ساندویچ قرار می‌گیرد. در رستوران‌های KFC علاوه بر سس کچاپ، سالاد کلم نیز کنار این ساندویچ سرو می‌شود. در کنار ساندویچ مرغ و قارچ معمولاً سس مایونز که با آب‌لیمو میکس شده است استفاده می‌شود و یا از مخلوط سس مایونز و سس خردل استفاده می‌شود. علاوه‌بر این‌ در زمان پذیرایی <a href="http://مینی-ساندویچ-مرغ" target="_blank"><strong>مینی ساندویچ مرغ</strong></a> بهتر است انواع سس گذاشته شود تا هر فرد بنا به ذائقه‌ی خود سس مخصوص را انتخاب نماید.</p>
514886634111627246141225800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که مینی ساندویچ‌ها به‌ نوعی فینگرفود به‌شمار می‌آیند این غذاها را می‌توان با فرم‌های مختلف سرو کرد. یکی از روش‌ها پر کردن نان‌های کوچک که با موادی مثل کلم‌پیچ، خیارشور و گوجه است. اما مهم‌تر از تزئین مینی ساندویچ مرغ، سسی است که کنار این ساندویچ قرار می‌گیرد. در رستوران‌های KFC علاوه بر سس کچاپ، سالاد کلم نیز کنار این ساندویچ سرو می‌شود. در کنار ساندویچ مرغ و قارچ معمولاً سس مایونز که با آب‌لیمو میکس شده است استفاده می‌شود و یا از مخلوط سس مایونز و سس خردل استفاده می‌شود. علاوه‌بر این‌ در زمان پذیرایی <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-ساندویچ-مرغ" target="_blank">مینی ساندویچ مرغ</a></strong> بهتر است انواع سس گذاشته شود تا هر فرد بنا به ذائقه‌ی خود سس مخصوص را انتخاب نماید.</p>سرو کردن 00سرو کردن <p>از آن‌جا که مینی ساندویچ‌ها به‌ نوعی فینگرفود به‌شمار می‌آیند این غذاها را می‌توان با فرم‌های مختلف سرو کرد. یکی از روش‌ها پر کردن نان‌های کوچک که با موادی مثل کلم‌پیچ، خیارشور و گوجه است. اما مهم‌تر از تزئین مینی ساندویچ مرغ، سسی است که کنار این ساندویچ قرار می‌گیرد. در رستوران‌های KFC علاوه بر سس کچاپ، سالاد کلم نیز کنار این ساندویچ سرو می‌شود. در کنار ساندویچ مرغ و قارچ معمولاً سس مایونز که با آب‌لیمو میکس شده است استفاده می‌شود و یا از مخلوط سس مایونز و سس خردل استفاده می‌شود. علاوه‌بر این‌ در زمان پذیرایی <strong><a href="http://فینگر-فود-مینی-ساندویچ-مرغ" target="_blank">مینی ساندویچ مرغ</a></strong> بهتر است انواع سس گذاشته شود تا هر فرد بنا به ذائقه‌ی خود سس مخصوص را انتخاب نماید.</p>
614886635111627246141225800null25011000محتوای_کلیnull <p>در مینی ساندویچ مرغ و قارچ به‌دلیل استفاده از پنیر، کالری این غذا نسبتاً بالا است. کالری بالای ساندویچ مرغ به‌دلیل سرخ‌کردن و پنیری است که داخل ساندویچ قرار دارد. اگر فردی دچار اضافه وزن است، بهتر است پنیر را از ساندویچ حذف نماید. مرغ در افزایش سیستم ایمنی بدن موثر است. برای جذب بهتر مواد مغذی داخل مرغ بهتر است مرغ سرخ نشود و همان‌طور آب‌پز میل شود. یکی دیگر از مواد مغذی در مینی ساندویچ مرغ، قارچ است. توصیه‌ی متخصصان به مردان، مصرف روزانه‌ی 30 الی 38 گرم و زنان روزانه 20 الی 25 گرم قارچ است. در پایان جدول ارزش غذایی ساندویچ مرغ و قارچ نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>227 کیلو کالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>18.24 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>12.9 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>17 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول <br></td><td>34 میلی گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی 00ارزش غذایی <p>در مینی ساندویچ مرغ و قارچ به‌دلیل استفاده از پنیر، کالری این غذا نسبتاً بالا است. کالری بالای ساندویچ مرغ به‌دلیل سرخ‌کردن و پنیری است که داخل ساندویچ قرار دارد. اگر فردی دچار اضافه وزن است، بهتر است پنیر را از ساندویچ حذف نماید. مرغ در افزایش سیستم ایمنی بدن موثر است. برای جذب بهتر مواد مغذی داخل مرغ بهتر است مرغ سرخ نشود و همان‌طور آب‌پز میل شود. یکی دیگر از مواد مغذی در مینی ساندویچ مرغ، قارچ است. توصیه‌ی متخصصان به مردان، مصرف روزانه‌ی 30 الی 38 گرم و زنان روزانه 20 الی 25 گرم قارچ است. در پایان جدول ارزش غذایی ساندویچ مرغ و قارچ نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>انرژی<br></td><td>227 کیلو کالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>18.24 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>12.9 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>17 گرم<br></td></tr><tr><td>کلسترول <br></td><td>34 میلی گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>
714886635111627246141225800null25011000محتوای_کلیnull <style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>در مینی ساندویچ مرغ و قارچ به‌دلیل استفاده از پنیر، کالری این غذا نسبتاً بالا است. کالری بالای ساندویچ مرغ به‌دلیل سرخ‌کردن و پنیری است که داخل ساندویچ قرار دارد. اگر فردی دچار اضافه وزن است، بهتر است پنیر را از ساندویچ حذف نماید. مرغ در افزایش سیستم ایمنی بدن موثر است. برای جذب بهتر مواد مغذی داخل مرغ بهتر است مرغ سرخ نشود و همان‌طور آب‌پز میل شود. یکی دیگر از مواد مغذی در مینی ساندویچ مرغ، قارچ است. توصیه‌ی متخصصان به مردان، مصرف روزانه‌ی 30 الی 38 گرم و زنان روزانه 20 الی 25 گرم قارچ است. در پایان جدول ارزش غذایی ساندویچ مرغ و قارچ نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-67c7e86b-7fff-5b7b-ee33-5b130aa7b602"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">مواد تشکیل دهنده اصلی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-da215f97-7fff-6c60-cdc8-3fc340a17869"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">مقدار در 100 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-c91e9d0d-7fff-8176-0204-64e7c923d8a7"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">انرژی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-c68a7c97-7fff-a570-cdef-c4fe707ad745"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">227 کیلو کالری</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-e6263963-7fff-8bf5-18d6-60c1667e4489"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">کربوهیدرات</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-5f0ac8b9-7fff-bd29-cef6-b2fa2edfb62b"><p dir="rtl" style="line-height:1.2;text-align: right;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">18.24 گرم</span></p></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-bda80c78-7fff-d5b4-0811-9ac2c616416d"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-6ea14f8e-7fff-f104-8a6c-9cc56f22de2e"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">12.9 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-7ff81fae-7fff-062b-9a4d-05e80a643278"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">چربی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-32cd0b57-7fff-45ac-f40d-3642301e19c8"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">17 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-6a6193d7-7fff-175f-3cb6-61072e553d8e"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">کلسترول </span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-2819a226-7fff-6ac6-5772-df487b967a9c"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">34 میلی گرم</span></b></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی 00ارزش غذایی <style>@font-face {font-family: Calibri;font-style: normal;font-weight: normal;src: url('/_fonts/Calibri.eot');src: url('/_fonts/Calibri.eot?#iefix') format('embedded-opentype'), url('/_fonts/Calibri.woff') format('woff'), url('/_fonts/Calibri.ttf') format('truetype');}</style><p>در مینی ساندویچ مرغ و قارچ به‌دلیل استفاده از پنیر، کالری این غذا نسبتاً بالا است. کالری بالای ساندویچ مرغ به‌دلیل سرخ‌کردن و پنیری است که داخل ساندویچ قرار دارد. اگر فردی دچار اضافه وزن است، بهتر است پنیر را از ساندویچ حذف نماید. مرغ در افزایش سیستم ایمنی بدن موثر است. برای جذب بهتر مواد مغذی داخل مرغ بهتر است مرغ سرخ نشود و همان‌طور آب‌پز میل شود. یکی دیگر از مواد مغذی در مینی ساندویچ مرغ، قارچ است. توصیه‌ی متخصصان به مردان، مصرف روزانه‌ی 30 الی 38 گرم و زنان روزانه 20 الی 25 گرم قارچ است. در پایان جدول ارزش غذایی ساندویچ مرغ و قارچ نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-67c7e86b-7fff-5b7b-ee33-5b130aa7b602"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">مواد تشکیل دهنده اصلی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-da215f97-7fff-6c60-cdc8-3fc340a17869"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">مقدار در 100 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-c91e9d0d-7fff-8176-0204-64e7c923d8a7"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">انرژی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-c68a7c97-7fff-a570-cdef-c4fe707ad745"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">227 کیلو کالری</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-e6263963-7fff-8bf5-18d6-60c1667e4489"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">کربوهیدرات</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-5f0ac8b9-7fff-bd29-cef6-b2fa2edfb62b"><p dir="rtl" style="line-height:1.2;text-align: right;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">18.24 گرم</span></p></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-bda80c78-7fff-d5b4-0811-9ac2c616416d"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">پروتئین</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-6ea14f8e-7fff-f104-8a6c-9cc56f22de2e"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">12.9 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-7ff81fae-7fff-062b-9a4d-05e80a643278"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">چربی</span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-32cd0b57-7fff-45ac-f40d-3642301e19c8"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">17 گرم</span></b></td></tr><tr><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-6a6193d7-7fff-175f-3cb6-61072e553d8e"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">کلسترول </span></b></td><td><b style="font-weight:normal;" id="docs-internal-guid-2819a226-7fff-6ac6-5772-df487b967a9c"><span style="font-size:11pt;font-family:Calibri,sans-serif;color:#000000;background-color:transparent;font-weight:400;font-style:normal;font-variant:normal;text-decoration:none;vertical-align:baseline;white-space:pre;white-space:pre-wrap;">34 میلی گرم</span></b></td></tr></tbody></table><p><br></p>