db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887298111627243141230800null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهلوبیا پلو (برنج قالبی)00لوبیا پلو (برنج قالبی)<p></p>
214887297111627244141230800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-لوبیا-پلو" target="_blank">لوبیا پلو</a></strong> برنج مخلوط مشهور و سنتی ایرانی است که نیاز به معرفی ندارد، تهیه لوبیا پلو به صورت قالبی به سرو این غذا شکل تازه‌ای می‌دهد و حتی این امکان را فراهم می‌کند که این غذا را به شکل پرس‌های کوچک و به عنوان فینگر فود مهمانی برای پذیرایی از عزیزانتان استفاده کند. لوبیا پلو (برنج قالبی) همان دستور پخت خوشمزه مادرها است که برای سفره‌های مدرن پذیرایی باز طراحی شده است.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-لوبیا-پلو" target="_blank">لوبیا پلو</a></strong> برنج مخلوط مشهور و سنتی ایرانی است که نیاز به معرفی ندارد، تهیه لوبیا پلو به صورت قالبی به سرو این غذا شکل تازه‌ای می‌دهد و حتی این امکان را فراهم می‌کند که این غذا را به شکل پرس‌های کوچک و به عنوان فینگر فود مهمانی برای پذیرایی از عزیزانتان استفاده کند. لوبیا پلو (برنج قالبی) همان دستور پخت خوشمزه مادرها است که برای سفره‌های مدرن پذیرایی باز طراحی شده است.</p>
314887299111627246141230800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>لوبیا پلو یک غذای سنتی خوش طعم ایرانی است که طرفداران زیادی دارد، برای اینکه بتوانید این غذا را در مهمانی‌های امروز و مناسب مجالس مدرن استفاده کنید، باید سبک طبخ آن را مدرن کنید. لوبیا پلو (برنج قالبی) یک انتخاب بسیار هوشمندانه است، این غذا را می‌توان به صورت فینگر فود مهمانی سرو کرد و به عنوان بهترین فینگر فود سنتی ایرانی توجه مهمانان را به خود جلب خواهد کرد. پخت این غذا کار دشواری نیست، بلکه باید برای آن وقت بگذارید و مراحل را به دقت طی کنید. </p><p>اگر فرصت کافی برای پختن لوبیا پلوی قالبی را در اختیار ندارید می‌توانید این پیش غذای خوش طعم را از مراکز معتبر تهیه غذا تهیه کنید و به کمک آن از مهمانان و عزیزانتان میزبانی کنید. </p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>لوبیا پلو یک غذای سنتی خوش طعم ایرانی است که طرفداران زیادی دارد، برای اینکه بتوانید این غذا را در مهمانی‌های امروز و مناسب مجالس مدرن استفاده کنید، باید سبک طبخ آن را مدرن کنید. لوبیا پلو (برنج قالبی) یک انتخاب بسیار هوشمندانه است، این غذا را می‌توان به صورت فینگر فود مهمانی سرو کرد و به عنوان بهترین فینگر فود سنتی ایرانی توجه مهمانان را به خود جلب خواهد کرد. پخت این غذا کار دشواری نیست، بلکه باید برای آن وقت بگذارید و مراحل را به دقت طی کنید. </p><p>اگر فرصت کافی برای پختن لوبیا پلوی قالبی را در اختیار ندارید می‌توانید این پیش غذای خوش طعم را از مراکز معتبر تهیه غذا تهیه کنید و به کمک آن از مهمانان و عزیزانتان میزبانی کنید. </p>
414887299111627246141230800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>لوبیا پلو یک غذای سنتی خوش طعم ایرانی است که طرفداران زیادی دارد، برای اینکه بتوانید این غذا را در مهمانی‌های امروز و مناسب مجالس مدرن استفاده کنید، باید سبک طبخ آن را مدرن کنید. لوبیا پلو (برنج قالبی) یک انتخاب بسیار هوشمندانه است، این غذا را می‌توان به صورت فینگر فود مهمانی سرو کرد و به عنوان بهترین فینگر فود سنتی ایرانی توجه مهمانان را به خود جلب خواهد کرد. پخت این غذا کار دشواری نیست، بلکه باید برای آن وقت بگذارید و مراحل را به دقت طی کنید. </p><p>اگر فرصت کافی برای پختن لوبیا پلوی قالبی را در اختیار ندارید می‌توانید این پیش غذای خوش طعم را از مراکز معتبر تهیه غذا تهیه کنید و به کمک آن از مهمانان و عزیزانتان میزبانی کنید. </p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>لوبیا پلو یک غذای سنتی خوش طعم ایرانی است که طرفداران زیادی دارد، برای اینکه بتوانید این غذا را در مهمانی‌های امروز و مناسب مجالس مدرن استفاده کنید، باید سبک طبخ آن را مدرن کنید. لوبیا پلو (برنج قالبی) یک انتخاب بسیار هوشمندانه است، این غذا را می‌توان به صورت فینگر فود مهمانی سرو کرد و به عنوان بهترین فینگر فود سنتی ایرانی توجه مهمانان را به خود جلب خواهد کرد. پخت این غذا کار دشواری نیست، بلکه باید برای آن وقت بگذارید و مراحل را به دقت طی کنید. </p><p>اگر فرصت کافی برای پختن لوبیا پلوی قالبی را در اختیار ندارید می‌توانید این پیش غذای خوش طعم را از مراکز معتبر تهیه غذا تهیه کنید و به کمک آن از مهمانان و عزیزانتان میزبانی کنید. </p>