db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887168111627243141229400null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهقارچ سوخاری00قارچ سوخاری<p></p>
214887167111627244141229400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><a href="http://قارچ-سوخاری" target="_blank"><strong>قارچ سوخاری</strong></a> یک فینگر فود خوشمزه است که به روش‌های مختلف طبخ می‌شود. به دلیل وجود قارچ این غذا سرشار از پروتئین گیاهی است و به همین دلیل مصرف آن برای بدن بسیار مفید است. قارچ سوخاری یک غذای بین المللی است که در سراسر جهان به همراه همبرگر و پیتزا سرو می‌شود. قارچ سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر طبیعی است که هنگام طبخ باید سعی شود ارزش غذایی خود را از دست ندهد. یک قارچ سوخاری خوش خوراک و خوش طعم می‌تواند یک گزینه عالی برای تزئین میز مهمانی شما باشد و به عنوان پیش غذا یا فینگر فود مورد استفاده قرار بگیرد.</p>00<p><a href="http://قارچ-سوخاری" target="_blank"><strong>قارچ سوخاری</strong></a> یک فینگر فود خوشمزه است که به روش‌های مختلف طبخ می‌شود. به دلیل وجود قارچ این غذا سرشار از پروتئین گیاهی است و به همین دلیل مصرف آن برای بدن بسیار مفید است. قارچ سوخاری یک غذای بین المللی است که در سراسر جهان به همراه همبرگر و پیتزا سرو می‌شود. قارچ سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر طبیعی است که هنگام طبخ باید سعی شود ارزش غذایی خود را از دست ندهد. یک قارچ سوخاری خوش خوراک و خوش طعم می‌تواند یک گزینه عالی برای تزئین میز مهمانی شما باشد و به عنوان پیش غذا یا فینگر فود مورد استفاده قرار بگیرد.</p>
314887167111627244141229400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-قارچ-سوخاری" target="_blank">قارچ سوخاری</a></strong> یک فینگر فود خوشمزه است که به روش‌های مختلف طبخ می‌شود. به دلیل وجود قارچ این غذا سرشار از پروتئین گیاهی است و به همین دلیل مصرف آن برای بدن بسیار مفید است. قارچ سوخاری یک غذای بین المللی است که در سراسر جهان به همراه همبرگر و پیتزا سرو می‌شود. قارچ سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر طبیعی است که هنگام طبخ باید سعی شود ارزش غذایی خود را از دست ندهد. یک قارچ سوخاری خوش خوراک و خوش طعم می‌تواند یک گزینه عالی برای تزئین میز مهمانی شما باشد و به عنوان پیش غذا یا فینگر فود مورد استفاده قرار بگیرد.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-قارچ-سوخاری" target="_blank">قارچ سوخاری</a></strong> یک فینگر فود خوشمزه است که به روش‌های مختلف طبخ می‌شود. به دلیل وجود قارچ این غذا سرشار از پروتئین گیاهی است و به همین دلیل مصرف آن برای بدن بسیار مفید است. قارچ سوخاری یک غذای بین المللی است که در سراسر جهان به همراه همبرگر و پیتزا سرو می‌شود. قارچ سرشار از آنتی اکسیدان و فیبر طبیعی است که هنگام طبخ باید سعی شود ارزش غذایی خود را از دست ندهد. یک قارچ سوخاری خوش خوراک و خوش طعم می‌تواند یک گزینه عالی برای تزئین میز مهمانی شما باشد و به عنوان پیش غذا یا فینگر فود مورد استفاده قرار بگیرد.</p>
414887169111627246141229400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>این غذا در لیست سفارش فینگر فود بسیاری از خانه‌ها قرار دارد و افراد به هنگام مهمانی، دورهمی و درکنار اعضای خانواده از آن استفاده می‌کنند، عوامل مختلفی سبب محبوبیت این پیش غذا شده است.</p><p>قیمت مناسب</p><p>به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب قارچ سوخاری به یکی از محبوب‌ترین فینگر فودها تبدیل شده است. گرانی گوشت و مرغ و سایر فراورده‌های پروتئینی اقبال عمومی به منابع طبیعی پروتئین را افزایش داده است.</p><p>طبخ آسان</p><p>همان طور که توضیح داده شد این پیش غذا در مدت بسیار کوتاهی آماده می‌شود و با وجود روش‌های مختلف طبخ و طعم‌های متفاوتی که به آن می‌توان داد، بسیار ساده آماده می‌شود. این امر باعث می‌شود افراد به تهیه آن علاقه‌مند شوند.</p><p>طعم خوب</p><p>طعم خوب یکی از عمده‌ترین دلایل تمایل افراد به تهیه قارچ سوخاری است. این غذا محبوبیت جهانی دارد و اغلب افراد از کوچک و بزرگ این طعم را می‌پسندند.</p><p>دردسترس بودن</p><p>ماده اولیه اصلی این خوراک که همان قارچ است به سادگی و در یک محیط کوچک مرطوب رشد می‌کند، به همین دلیل به راحتی در دسترس قرار دارد و می‌توان آن را تهیه کرد.</p>راز اقبال قارچ سوخاری00راز اقبال قارچ سوخاری<p>این غذا در لیست سفارش فینگر فود بسیاری از خانه‌ها قرار دارد و افراد به هنگام مهمانی، دورهمی و درکنار اعضای خانواده از آن استفاده می‌کنند، عوامل مختلفی سبب محبوبیت این پیش غذا شده است.</p><p>قیمت مناسب</p><p>به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب قارچ سوخاری به یکی از محبوب‌ترین فینگر فودها تبدیل شده است. گرانی گوشت و مرغ و سایر فراورده‌های پروتئینی اقبال عمومی به منابع طبیعی پروتئین را افزایش داده است.</p><p>طبخ آسان</p><p>همان طور که توضیح داده شد این پیش غذا در مدت بسیار کوتاهی آماده می‌شود و با وجود روش‌های مختلف طبخ و طعم‌های متفاوتی که به آن می‌توان داد، بسیار ساده آماده می‌شود. این امر باعث می‌شود افراد به تهیه آن علاقه‌مند شوند.</p><p>طعم خوب</p><p>طعم خوب یکی از عمده‌ترین دلایل تمایل افراد به تهیه قارچ سوخاری است. این غذا محبوبیت جهانی دارد و اغلب افراد از کوچک و بزرگ این طعم را می‌پسندند.</p><p>دردسترس بودن</p><p>ماده اولیه اصلی این خوراک که همان قارچ است به سادگی و در یک محیط کوچک مرطوب رشد می‌کند، به همین دلیل به راحتی در دسترس قرار دارد و می‌توان آن را تهیه کرد.</p>
514887169111627246141229400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>این غذا در لیست سفارش فینگر فود بسیاری از خانه‌ها قرار دارد و افراد به هنگام مهمانی، دورهمی و درکنار اعضای خانواده از آن استفاده می‌کنند، عوامل مختلفی سبب محبوبیت این پیش غذا شده است.</p><p>قیمت مناسب</p><p>به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب قارچ سوخاری به یکی از محبوب‌ترین فینگر فودها تبدیل شده است. گرانی گوشت و مرغ و سایر فراورده‌های پروتئینی اقبال عمومی به منابع طبیعی پروتئین را افزایش داده است.</p><p>طبخ آسان</p><p>همان طور که توضیح داده شد این پیش غذا در مدت بسیار کوتاهی آماده می‌شود و با وجود روش‌های مختلف طبخ و طعم‌های متفاوتی که به آن می‌توان داد، بسیار ساده آماده می‌شود. این امر باعث می‌شود افراد به تهیه آن علاقه‌مند شوند.</p><p>طعم خوب</p><p>طعم خوب یکی از عمده‌ترین دلایل تمایل افراد به تهیه قارچ سوخاری است. این غذا محبوبیت جهانی دارد و اغلب افراد از کوچک و بزرگ این طعم را می‌پسندند.</p><p>دردسترس بودن</p><p>ماده اولیه اصلی این خوراک که همان قارچ است به سادگی و در یک محیط کوچک مرطوب رشد می‌کند، به همین دلیل به راحتی در دسترس قرار دارد و می‌توان آن را تهیه کرد.</p>راز اقبال قارچ سوخاری00راز اقبال قارچ سوخاری<p>این غذا در لیست سفارش فینگر فود بسیاری از خانه‌ها قرار دارد و افراد به هنگام مهمانی، دورهمی و درکنار اعضای خانواده از آن استفاده می‌کنند، عوامل مختلفی سبب محبوبیت این پیش غذا شده است.</p><p>قیمت مناسب</p><p>به دلیل ارزش غذایی بالا و قیمت مناسب قارچ سوخاری به یکی از محبوب‌ترین فینگر فودها تبدیل شده است. گرانی گوشت و مرغ و سایر فراورده‌های پروتئینی اقبال عمومی به منابع طبیعی پروتئین را افزایش داده است.</p><p>طبخ آسان</p><p>همان طور که توضیح داده شد این پیش غذا در مدت بسیار کوتاهی آماده می‌شود و با وجود روش‌های مختلف طبخ و طعم‌های متفاوتی که به آن می‌توان داد، بسیار ساده آماده می‌شود. این امر باعث می‌شود افراد به تهیه آن علاقه‌مند شوند.</p><p>طعم خوب</p><p>طعم خوب یکی از عمده‌ترین دلایل تمایل افراد به تهیه قارچ سوخاری است. این غذا محبوبیت جهانی دارد و اغلب افراد از کوچک و بزرگ این طعم را می‌پسندند.</p><p>دردسترس بودن</p><p>ماده اولیه اصلی این خوراک که همان قارچ است به سادگی و در یک محیط کوچک مرطوب رشد می‌کند، به همین دلیل به راحتی در دسترس قرار دارد و می‌توان آن را تهیه کرد.</p>
614887170111627246141229400null25011000محتوای_کلیnull <p>بعد از اینکه روغن قارچ سوخاری‌ها را گرفتید، می‌توانید آن را داخل ظرف دلخواه خود قرار بدهید و با کمی سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات و سس تزئین کنید.</p><p>عده‌ای در سینی مزه خود یک ردیف خاص را به قارچ سوخاری اختصاص می‌دهند و در کنار آن از سایر سوخاری‌ها، کیک مرغ، الویه، ناگت و فلافل می‌گذارند.</p><p>گاهی برش‌های کوچک نان تست یا نان باگت برای تزئین کنار ظرف سوخاری قرار داده می‌شود تا مهمان‌ها در صورت تمایل از آن‌ها استفاده کنند.</p><p>اگر غذا را برای کودکان سرو می‌کنید خوب است چنگال‌های کوچک یک بار مصرف یا چوب‌های کوچک مخصوص داخل هر قارچ قرار دهید تا استفاده از آن ساده‌تر شود.</p><p>سعی کنید از قارچ‌های متوسط و تقریبا هم اندازه برای قارچ سوخاری استفاده کنید تا شکل و ساختاری زیبا پیدا کنند و بتوانید بهتر از آن به عنوان فینگر فود در مراسم و پذیرایی‌های خود استفاده کنید.</p><p>تزئین بخش مهم از زیبایی و طعم دادن به غذا است، چشم ما اول غذا را می‌بیند و بعد از آن، برای تست کردن یا نکردن آن تصمیم می‌گیریم. به همین دلیل تزئین فینگرفود باید به نحوی باشد که دیگران را برای تست غذا کنجکاو کند.</p>تزئین قارچ سوخاری00تزئین قارچ سوخاری<p>بعد از اینکه روغن قارچ سوخاری‌ها را گرفتید، می‌توانید آن را داخل ظرف دلخواه خود قرار بدهید و با کمی سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات و سس تزئین کنید.</p><p>عده‌ای در سینی مزه خود یک ردیف خاص را به قارچ سوخاری اختصاص می‌دهند و در کنار آن از سایر سوخاری‌ها، کیک مرغ، الویه، ناگت و فلافل می‌گذارند.</p><p>گاهی برش‌های کوچک نان تست یا نان باگت برای تزئین کنار ظرف سوخاری قرار داده می‌شود تا مهمان‌ها در صورت تمایل از آن‌ها استفاده کنند.</p><p>اگر غذا را برای کودکان سرو می‌کنید خوب است چنگال‌های کوچک یک بار مصرف یا چوب‌های کوچک مخصوص داخل هر قارچ قرار دهید تا استفاده از آن ساده‌تر شود.</p><p>سعی کنید از قارچ‌های متوسط و تقریبا هم اندازه برای قارچ سوخاری استفاده کنید تا شکل و ساختاری زیبا پیدا کنند و بتوانید بهتر از آن به عنوان فینگر فود در مراسم و پذیرایی‌های خود استفاده کنید.</p><p>تزئین بخش مهم از زیبایی و طعم دادن به غذا است، چشم ما اول غذا را می‌بیند و بعد از آن، برای تست کردن یا نکردن آن تصمیم می‌گیریم. به همین دلیل تزئین فینگرفود باید به نحوی باشد که دیگران را برای تست غذا کنجکاو کند.</p>
714887170111627246141229400null25011000محتوای_کلیnull <p>بعد از اینکه روغن قارچ سوخاری‌ها را گرفتید، می‌توانید آن را داخل ظرف دلخواه خود قرار بدهید و با کمی سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات و سس تزئین کنید.</p><p>عده‌ای در سینی مزه خود یک ردیف خاص را به قارچ سوخاری اختصاص می‌دهند و در کنار آن از سایر سوخاری‌ها، کیک مرغ، الویه، ناگت و فلافل می‌گذارند.</p><p>گاهی برش‌های کوچک نان تست یا نان باگت برای تزئین کنار ظرف سوخاری قرار داده می‌شود تا مهمان‌ها در صورت تمایل از آن‌ها استفاده کنند.</p><p>اگر غذا را برای کودکان سرو می‌کنید خوب است چنگال‌های کوچک یک بار مصرف یا چوب‌های کوچک مخصوص داخل هر قارچ قرار دهید تا استفاده از آن ساده‌تر شود.</p><p>سعی کنید از قارچ‌های متوسط و تقریبا هم اندازه برای قارچ سوخاری استفاده کنید تا شکل و ساختاری زیبا پیدا کنند و بتوانید بهتر از آن به عنوان فینگر فود در مراسم و پذیرایی‌های خود استفاده کنید.</p><p>تزئین بخش مهم از زیبایی و طعم دادن به غذا است، چشم ما اول غذا را می‌بیند و بعد از آن، برای تست کردن یا نکردن آن تصمیم می‌گیریم. به همین دلیل تزئین فینگرفود باید به نحوی باشد که دیگران را برای تست غذا کنجکاو کند.</p>تزئین قارچ سوخاری00تزئین قارچ سوخاری<p>بعد از اینکه روغن قارچ سوخاری‌ها را گرفتید، می‌توانید آن را داخل ظرف دلخواه خود قرار بدهید و با کمی سیب زمینی سرخ کرده، سبزیجات و سس تزئین کنید.</p><p>عده‌ای در سینی مزه خود یک ردیف خاص را به قارچ سوخاری اختصاص می‌دهند و در کنار آن از سایر سوخاری‌ها، کیک مرغ، الویه، ناگت و فلافل می‌گذارند.</p><p>گاهی برش‌های کوچک نان تست یا نان باگت برای تزئین کنار ظرف سوخاری قرار داده می‌شود تا مهمان‌ها در صورت تمایل از آن‌ها استفاده کنند.</p><p>اگر غذا را برای کودکان سرو می‌کنید خوب است چنگال‌های کوچک یک بار مصرف یا چوب‌های کوچک مخصوص داخل هر قارچ قرار دهید تا استفاده از آن ساده‌تر شود.</p><p>سعی کنید از قارچ‌های متوسط و تقریبا هم اندازه برای قارچ سوخاری استفاده کنید تا شکل و ساختاری زیبا پیدا کنند و بتوانید بهتر از آن به عنوان فینگر فود در مراسم و پذیرایی‌های خود استفاده کنید.</p><p>تزئین بخش مهم از زیبایی و طعم دادن به غذا است، چشم ما اول غذا را می‌بیند و بعد از آن، برای تست کردن یا نکردن آن تصمیم می‌گیریم. به همین دلیل تزئین فینگرفود باید به نحوی باشد که دیگران را برای تست غذا کنجکاو کند.</p>
814887171111627246141229400null25011000محتوای_کلیnull <p>آنتی اکسیدان موجود در قارچ به آن خاصیت ضد سرطانی می‌دهد و به کنترل وزن و کنترل قند خون کمک می‌کند. مصرف روزانه قارچ برای حفظ سلامت افراد توصیه می‌شود. </p><p>قارچ سوخاری رستورانی یک پیش غذای مناسب برای پذیرایی از مهمانان است و به عنوان بهترین فینگر فود برای پذیرایی در تولد‌ها قابل استفاده است. قارچ سوخاری در سینی مزه به همراه سوخاری‌های دیگری چون پیاز سوخاری، فیله سوخاری و میگو سوخاری می‌تواند میز پذیرایی را بسیار جذاب و خوش طعم کند.</p>قارچ سوخاری مغذی00قارچ سوخاری مغذی<p>آنتی اکسیدان موجود در قارچ به آن خاصیت ضد سرطانی می‌دهد و به کنترل وزن و کنترل قند خون کمک می‌کند. مصرف روزانه قارچ برای حفظ سلامت افراد توصیه می‌شود. </p><p>قارچ سوخاری رستورانی یک پیش غذای مناسب برای پذیرایی از مهمانان است و به عنوان بهترین فینگر فود برای پذیرایی در تولد‌ها قابل استفاده است. قارچ سوخاری در سینی مزه به همراه سوخاری‌های دیگری چون پیاز سوخاری، فیله سوخاری و میگو سوخاری می‌تواند میز پذیرایی را بسیار جذاب و خوش طعم کند.</p>
914887171111627246141229400null25011000محتوای_کلیnull <p>آنتی اکسیدان موجود در قارچ به آن خاصیت ضد سرطانی می‌دهد و به کنترل وزن و کنترل قند خون کمک می‌کند. مصرف روزانه قارچ برای حفظ سلامت افراد توصیه می‌شود. </p><p>قارچ سوخاری رستورانی یک پیش غذای مناسب برای پذیرایی از مهمانان است و به عنوان بهترین فینگر فود برای پذیرایی در تولد‌ها قابل استفاده است. قارچ سوخاری در سینی مزه به همراه سوخاری‌های دیگری چون پیاز سوخاری، فیله سوخاری و میگو سوخاری می‌تواند میز پذیرایی را بسیار جذاب و خوش طعم کند.</p>قارچ سوخاری مغذی00قارچ سوخاری مغذی<p>آنتی اکسیدان موجود در قارچ به آن خاصیت ضد سرطانی می‌دهد و به کنترل وزن و کنترل قند خون کمک می‌کند. مصرف روزانه قارچ برای حفظ سلامت افراد توصیه می‌شود. </p><p>قارچ سوخاری رستورانی یک پیش غذای مناسب برای پذیرایی از مهمانان است و به عنوان بهترین فینگر فود برای پذیرایی در تولد‌ها قابل استفاده است. قارچ سوخاری در سینی مزه به همراه سوخاری‌های دیگری چون پیاز سوخاری، فیله سوخاری و میگو سوخاری می‌تواند میز پذیرایی را بسیار جذاب و خوش طعم کند.</p>