db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887162111627243141229500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهفیله سوخاری00فیله سوخاری<p></p>
214887161111627244141229500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فیله-سوخاری" target="_blank">فیله سوخاری</a></strong> از آنجا که از بخش نرم و بدون استخوان گوشت مرغ تهیه می‌شود بافت مناسبی داشته و اگر درست طبخ شود برای سرخ کردن به روغن خیلی زیادی هم نیاز ندارد، به همین دلیل بسیار خوش طعم و سلامت است. فیله مرغ تمیز شده در تمام فروشگاه‌های مواد پروتئینی در دسترس است و زمان پخت این غذا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. افرادی که از رژیم خاصی پیروی نمی‌کنند می‌توانند این غذا را با انواع سس‌ها میل کنند و افرادی هم که رژیم هستند می‌توانند با سالاد و سبزیجات این غذا را سرو کنند. مرغ سوخاری یک غذای بین المللی است که برخی معتقدند در گذشته بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفته است و از آنجا به سراسر جهان راه یافته است. مدرک معتبری برای اثبات این ادعا در دسترس نیست.</p>00<p><strong><a href="http://فیله-سوخاری" target="_blank">فیله سوخاری</a></strong> از آنجا که از بخش نرم و بدون استخوان گوشت مرغ تهیه می‌شود بافت مناسبی داشته و اگر درست طبخ شود برای سرخ کردن به روغن خیلی زیادی هم نیاز ندارد، به همین دلیل بسیار خوش طعم و سلامت است. فیله مرغ تمیز شده در تمام فروشگاه‌های مواد پروتئینی در دسترس است و زمان پخت این غذا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. افرادی که از رژیم خاصی پیروی نمی‌کنند می‌توانند این غذا را با انواع سس‌ها میل کنند و افرادی هم که رژیم هستند می‌توانند با سالاد و سبزیجات این غذا را سرو کنند. مرغ سوخاری یک غذای بین المللی است که برخی معتقدند در گذشته بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفته است و از آنجا به سراسر جهان راه یافته است. مدرک معتبری برای اثبات این ادعا در دسترس نیست.</p>
314887161111627244141229500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-فیله-سوخاری" target="_blank">فیله سوخاری</a></strong> از آنجا که از بخش نرم و بدون استخوان گوشت مرغ تهیه می‌شود بافت مناسبی داشته و اگر درست طبخ شود برای سرخ کردن به روغن خیلی زیادی هم نیاز ندارد، به همین دلیل بسیار خوش طعم و سلامت است. فیله مرغ تمیز شده در تمام فروشگاه‌های مواد پروتئینی در دسترس است و زمان پخت این غذا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. افرادی که از رژیم خاصی پیروی نمی‌کنند می‌توانند این غذا را با انواع سس‌ها میل کنند و افرادی هم که رژیم هستند می‌توانند با سالاد و سبزیجات این غذا را سرو کنند. مرغ سوخاری یک غذای بین المللی است که برخی معتقدند در گذشته بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفته است و از آنجا به سراسر جهان راه یافته است. مدرک معتبری برای اثبات این ادعا در دسترس نیست.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-فیله-سوخاری" target="_blank">فیله سوخاری</a></strong> از آنجا که از بخش نرم و بدون استخوان گوشت مرغ تهیه می‌شود بافت مناسبی داشته و اگر درست طبخ شود برای سرخ کردن به روغن خیلی زیادی هم نیاز ندارد، به همین دلیل بسیار خوش طعم و سلامت است. فیله مرغ تمیز شده در تمام فروشگاه‌های مواد پروتئینی در دسترس است و زمان پخت این غذا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. افرادی که از رژیم خاصی پیروی نمی‌کنند می‌توانند این غذا را با انواع سس‌ها میل کنند و افرادی هم که رژیم هستند می‌توانند با سالاد و سبزیجات این غذا را سرو کنند. مرغ سوخاری یک غذای بین المللی است که برخی معتقدند در گذشته بیشتر در آمریکا مورد استفاده قرار می‌گرفته است و از آنجا به سراسر جهان راه یافته است. مدرک معتبری برای اثبات این ادعا در دسترس نیست.</p>
414887163111627246141229500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>فیله سوخاری یک غذای محبوب است که در فست فود‌ها و رستوران‌ها طرفداران زیادی دارد. این غذا این قابلیت را دارد که به قطعات کوچک تقسیم شده و به عنوان یک فینگر فود در سینی مزه پذیرایی از مهمانان قرار بگیرد. در رستوران‌ها معمولا از روغن زیادی برای طبخ این غذا استفاده می‌شود اما در منزل می‌توان با روغن کمتری به شکل سالم تری این غذا را تهیه کرد.</p><p>فیله سوخاری با دو طعم معمولی و تند تهیه و سرو می‌شود، در دستور غذای تند میزان بیشتری فلفل مورد استفاده قرار می‌گیرد که طعمی اسپایسی به این غذا می‌بخشد.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>فیله سوخاری یک غذای محبوب است که در فست فود‌ها و رستوران‌ها طرفداران زیادی دارد. این غذا این قابلیت را دارد که به قطعات کوچک تقسیم شده و به عنوان یک فینگر فود در سینی مزه پذیرایی از مهمانان قرار بگیرد. در رستوران‌ها معمولا از روغن زیادی برای طبخ این غذا استفاده می‌شود اما در منزل می‌توان با روغن کمتری به شکل سالم تری این غذا را تهیه کرد.</p><p>فیله سوخاری با دو طعم معمولی و تند تهیه و سرو می‌شود، در دستور غذای تند میزان بیشتری فلفل مورد استفاده قرار می‌گیرد که طعمی اسپایسی به این غذا می‌بخشد.</p>
514887163111627246141229500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>فیله سوخاری یک غذای محبوب است که در فست فود‌ها و رستوران‌ها طرفداران زیادی دارد. این غذا این قابلیت را دارد که به قطعات کوچک تقسیم شده و به عنوان یک فینگر فود در سینی مزه پذیرایی از مهمانان قرار بگیرد. در رستوران‌ها معمولا از روغن زیادی برای طبخ این غذا استفاده می‌شود اما در منزل می‌توان با روغن کمتری به شکل سالم تری این غذا را تهیه کرد.</p><p>فیله سوخاری با دو طعم معمولی و تند تهیه و سرو می‌شود، در دستور غذای تند میزان بیشتری فلفل مورد استفاده قرار می‌گیرد که طعمی اسپایسی به این غذا می‌بخشد.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>فیله سوخاری یک غذای محبوب است که در فست فود‌ها و رستوران‌ها طرفداران زیادی دارد. این غذا این قابلیت را دارد که به قطعات کوچک تقسیم شده و به عنوان یک فینگر فود در سینی مزه پذیرایی از مهمانان قرار بگیرد. در رستوران‌ها معمولا از روغن زیادی برای طبخ این غذا استفاده می‌شود اما در منزل می‌توان با روغن کمتری به شکل سالم تری این غذا را تهیه کرد.</p><p>فیله سوخاری با دو طعم معمولی و تند تهیه و سرو می‌شود، در دستور غذای تند میزان بیشتری فلفل مورد استفاده قرار می‌گیرد که طعمی اسپایسی به این غذا می‌بخشد.</p>