db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886440111627243141224400null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهفرنی00فرنی<p></p>
214886439111627244141224400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فرنی" target="_blank">فرنی</a></strong> بیش از آن‌که یک غذا باشد. یک دارو برای کودکان در زمان سرماخوردگی است. اما طعم متفاوت این غذا باعث شده است تا به عنوان یک دسر در سفره‌ها جای بگیرد. این غذا در سرتاسر جهان با دستورالعمل‌های مختلف آماده می‌شود. اما در ایران با آرد برنج و نشاسته تهیه می‌گردد. این احتمال وجود دارد که فرنی از کشورهایی چون هند و پاکستان وارد ایران شده است.</p>00<p><strong><a href="http://فرنی" target="_blank">فرنی</a></strong> بیش از آن‌که یک غذا باشد. یک دارو برای کودکان در زمان سرماخوردگی است. اما طعم متفاوت این غذا باعث شده است تا به عنوان یک دسر در سفره‌ها جای بگیرد. این غذا در سرتاسر جهان با دستورالعمل‌های مختلف آماده می‌شود. اما در ایران با آرد برنج و نشاسته تهیه می‌گردد. این احتمال وجود دارد که فرنی از کشورهایی چون هند و پاکستان وارد ایران شده است.</p>
314886439111627244141224400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-فرنی" target="_blank">فرنی</a></strong> بیش از آن‌که یک غذا باشد. یک دارو برای کودکان در زمان سرماخوردگی است. اما طعم متفاوت این غذا باعث شده است تا به عنوان یک دسر در سفره‌ها جای بگیرد. این غذا در سرتاسر جهان با دستورالعمل‌های مختلف آماده می‌شود. اما در ایران با آرد برنج و نشاسته تهیه می‌گردد. این احتمال وجود دارد که فرنی از کشورهایی چون هند و پاکستان وارد ایران شده است.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-فرنی" target="_blank">فرنی</a></strong> بیش از آن‌که یک غذا باشد. یک دارو برای کودکان در زمان سرماخوردگی است. اما طعم متفاوت این غذا باعث شده است تا به عنوان یک دسر در سفره‌ها جای بگیرد. این غذا در سرتاسر جهان با دستورالعمل‌های مختلف آماده می‌شود. اما در ایران با آرد برنج و نشاسته تهیه می‌گردد. این احتمال وجود دارد که فرنی از کشورهایی چون هند و پاکستان وارد ایران شده است.</p>
414886441111627246141224400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که فرنی به عنوان یک دسر بر روی میز غذا سرو می‌شود. می‌توان فرنی را داخل قالب قرار داد و روی میز غذا قرار داد. برای این‌ کار زمانی که فرنی در حال قوام آمدن است. مقداری ژلاتین را در آب ریخته و به رو ش بن ماری حل نموده و به مواد فرنی اضافه می‌کنیم. بعد از اضافه شدن ژلاتین مواد را مقداری روی شعله هم می‌زنیم تا مواد یکنواخت شود. </p><p>بعد از برداشتن فرنی از روی حرارت، صبر نموده تا کمی مواد خنک شود و سپس داخل قالب می‌ریزیم. و داخل یخچال قرار می‌دهیمبرای تزئین فرنی مواد مختلفی به‌کار گرفته می‌شود پودر پسته دارچین گل محمدی پودر هل از جمله موادی است که برای تزئین فرنی به‌کار گرفته می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که فرنی به عنوان یک دسر بر روی میز غذا سرو می‌شود. می‌توان فرنی را داخل قالب قرار داد و روی میز غذا قرار داد. برای این‌ کار زمانی که فرنی در حال قوام آمدن است. مقداری ژلاتین را در آب ریخته و به رو ش بن ماری حل نموده و به مواد فرنی اضافه می‌کنیم. بعد از اضافه شدن ژلاتین مواد را مقداری روی شعله هم می‌زنیم تا مواد یکنواخت شود. </p><p>بعد از برداشتن فرنی از روی حرارت، صبر نموده تا کمی مواد خنک شود و سپس داخل قالب می‌ریزیم. و داخل یخچال قرار می‌دهیمبرای تزئین فرنی مواد مختلفی به‌کار گرفته می‌شود پودر پسته دارچین گل محمدی پودر هل از جمله موادی است که برای تزئین فرنی به‌کار گرفته می‌شود.</p>
514886441111627246141224400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که فرنی به عنوان یک دسر بر روی میز غذا سرو می‌شود. می‌توان فرنی را داخل قالب قرار داد و روی میز غذا قرار داد. برای این‌ کار زمانی که فرنی در حال قوام آمدن است. مقداری ژلاتین را در آب ریخته و به رو ش بن ماری حل نموده و به مواد فرنی اضافه می‌کنیم. بعد از اضافه شدن ژلاتین مواد را مقداری روی شعله هم می‌زنیم تا مواد یکنواخت شود. </p><p>بعد از برداشتن فرنی از روی حرارت، صبر نموده تا کمی مواد خنک شود و سپس داخل قالب می‌ریزیم. و داخل یخچال قرار می‌دهیمبرای تزئین فرنی مواد مختلفی به‌کار گرفته می‌شود پودر پسته دارچین گل محمدی پودر هل از جمله موادی است که برای تزئین فرنی به‌کار گرفته می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>از آن‌جا که فرنی به عنوان یک دسر بر روی میز غذا سرو می‌شود. می‌توان فرنی را داخل قالب قرار داد و روی میز غذا قرار داد. برای این‌ کار زمانی که فرنی در حال قوام آمدن است. مقداری ژلاتین را در آب ریخته و به رو ش بن ماری حل نموده و به مواد فرنی اضافه می‌کنیم. بعد از اضافه شدن ژلاتین مواد را مقداری روی شعله هم می‌زنیم تا مواد یکنواخت شود. </p><p>بعد از برداشتن فرنی از روی حرارت، صبر نموده تا کمی مواد خنک شود و سپس داخل قالب می‌ریزیم. و داخل یخچال قرار می‌دهیمبرای تزئین فرنی مواد مختلفی به‌کار گرفته می‌شود پودر پسته دارچین گل محمدی پودر هل از جمله موادی است که برای تزئین فرنی به‌کار گرفته می‌شود.</p>
614886442111627246141224400null25011000محتوای_کلیnull <p>فرنی به‌دلیل موادی که در خود دارد بسیار مغذی است.یکی از موادی که همیشه‌ توصیه به خوردنش می‌شود شیر است که فرنی نیز بر پایه‌ی شیرینی پخته می‌شود شیر منبع کلسیم است و برای پوکی استخوان بسیار توصیه می‌شود. بهتر است شیر داخل فرنی کم‌چرب باشد تا موجب چاقی در افراد نشود. آرد برنج منبع ویتامین b است و برای افرادی که به آرد گندم حساسیت دارند بیماری سلیاک استفاده از فرنی بسیار مفید است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی</td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>180 کیلوکالری</td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>37 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>4 گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی فرنی 00ارزش غذایی فرنی <p>فرنی به‌دلیل موادی که در خود دارد بسیار مغذی است.یکی از موادی که همیشه‌ توصیه به خوردنش می‌شود شیر است که فرنی نیز بر پایه‌ی شیرینی پخته می‌شود شیر منبع کلسیم است و برای پوکی استخوان بسیار توصیه می‌شود. بهتر است شیر داخل فرنی کم‌چرب باشد تا موجب چاقی در افراد نشود. آرد برنج منبع ویتامین b است و برای افرادی که به آرد گندم حساسیت دارند بیماری سلیاک استفاده از فرنی بسیار مفید است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی</td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>180 کیلوکالری</td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>37 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>4 گرم</td></tr></tbody></table><p><br></p>
714886442111627246141224400null25011000محتوای_کلیnull <p>فرنی به‌دلیل موادی که در خود دارد بسیار مغذی است.یکی از موادی که همیشه‌ توصیه به خوردنش می‌شود شیر است که فرنی نیز بر پایه‌ی شیرینی پخته می‌شود شیر منبع کلسیم است و برای پوکی استخوان بسیار توصیه می‌شود. بهتر است شیر داخل فرنی کم‌چرب باشد تا موجب چاقی در افراد نشود. آرد برنج منبع ویتامین b است و برای افرادی که به آرد گندم حساسیت دارند بیماری سلیاک استفاده از فرنی بسیار مفید است.</p><p><br></p><br><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>180کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>37 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>4 گرم<br></td></tr><tr></tr></tbody></table><table class="table table-bordered"><tbody></tbody></table><table class="table table-bordered"><tbody></tbody></table><p><br><br></p>ارزش غذایی فرنی 00ارزش غذایی فرنی <p>فرنی به‌دلیل موادی که در خود دارد بسیار مغذی است.یکی از موادی که همیشه‌ توصیه به خوردنش می‌شود شیر است که فرنی نیز بر پایه‌ی شیرینی پخته می‌شود شیر منبع کلسیم است و برای پوکی استخوان بسیار توصیه می‌شود. بهتر است شیر داخل فرنی کم‌چرب باشد تا موجب چاقی در افراد نشود. آرد برنج منبع ویتامین b است و برای افرادی که به آرد گندم حساسیت دارند بیماری سلیاک استفاده از فرنی بسیار مفید است.</p><p><br></p><br><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>180کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>37 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>30 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>4 گرم<br></td></tr><tr></tr></tbody></table><table class="table table-bordered"><tbody></tbody></table><table class="table table-bordered"><tbody></tbody></table><p><br><br></p>