db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886433111627243141224200null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهشله ‌زرد00شله ‌زرد<p></p>
214886434111627244141224200null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-شله-زرد" target="_blank">شله‌ زرد</a></strong> یکی از غذاهای اصیل ایرانی است که از دیر باز بین ایرانیان رواج داشته است . در تهران قدیم، در روز شهادت امام حسن(ع) نذر شله‌ زرد داشته‌اند. سنت نذری دادن شله‌ زرد هنوز در ایران به قوت خود باقی است. اما آن‌چه در مورد شله‌ زرد نقل و در بعضی از کتاب‌ها به آن پرداخته شده است، روایتی است که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار اتفاق افتاده است. در آن زمان والی کرمان فردی به نام ابراهیم‌خان بوده است. روزی متوجه می‌شود برنجی که آشپزها پخته‌اند بیش از حد جوشیده است. آشپزها قصد داشته‌اند، که برنج را دور بریزند. ابراهیم‌خان دستور می‌دهد به برنج گلاب و زعفران زده و بین مردم تقسیم نمایند. از آن روز در کرمان غذای ابراهیم‌خانی معروف می‌شود، که بعداً به آن شله زرد می‌گویند. زمان قحطی کرمان نیز ابراهیم‌خان با کمک این غذا توانست بسیاری از مردم را نجات دهد.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-شله-زرد" target="_blank">شله‌ زرد</a></strong> یکی از غذاهای اصیل ایرانی است که از دیر باز بین ایرانیان رواج داشته است . در تهران قدیم، در روز شهادت امام حسن(ع) نذر شله‌ زرد داشته‌اند. سنت نذری دادن شله‌ زرد هنوز در ایران به قوت خود باقی است. اما آن‌چه در مورد شله‌ زرد نقل و در بعضی از کتاب‌ها به آن پرداخته شده است، روایتی است که در زمان فتحعلی‌شاه قاجار اتفاق افتاده است. در آن زمان والی کرمان فردی به نام ابراهیم‌خان بوده است. روزی متوجه می‌شود برنجی که آشپزها پخته‌اند بیش از حد جوشیده است. آشپزها قصد داشته‌اند، که برنج را دور بریزند. ابراهیم‌خان دستور می‌دهد به برنج گلاب و زعفران زده و بین مردم تقسیم نمایند. از آن روز در کرمان غذای ابراهیم‌خانی معروف می‌شود، که بعداً به آن شله زرد می‌گویند. زمان قحطی کرمان نیز ابراهیم‌خان با کمک این غذا توانست بسیاری از مردم را نجات دهد.</p>
314886435111627246141224200null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که شله زرد یک غذای مذهبی محسوب می‌شود که در زمان‌های خاص پخته و سرو می‌شود، بیشتر تزئینات با دارچین انجام می‌شود. کلیشه‌های مذهبی که بعد از سرد شدن شله زرد روی آن قرار می‌گیرد و با دارچین و یا پودر نارگیل پر می‌شود، از جمله تزئیناتی است که برای شله‌زرد انجام می‌شود. شله‌زرد در شات و یا به‌صورت پرس یک نفره در میز غذا سرو می‌شود. علاوه بر دارچین از مغزپسته و خلال بادام برای تزئین شله‌زرد استفاده می‌شود.</p>سروکردن00سروکردن<p>از آن‌جا که شله زرد یک غذای مذهبی محسوب می‌شود که در زمان‌های خاص پخته و سرو می‌شود، بیشتر تزئینات با دارچین انجام می‌شود. کلیشه‌های مذهبی که بعد از سرد شدن شله زرد روی آن قرار می‌گیرد و با دارچین و یا پودر نارگیل پر می‌شود، از جمله تزئیناتی است که برای شله‌زرد انجام می‌شود. شله‌زرد در شات و یا به‌صورت پرس یک نفره در میز غذا سرو می‌شود. علاوه بر دارچین از مغزپسته و خلال بادام برای تزئین شله‌زرد استفاده می‌شود.</p>
414886436111627246141224200null25011000محتوای_کلیnull <p>شله‌زرد به‌دلیل داشتن گلاب و زعفران از خاصیت ضد‌التهابی برخوردار است و یک غذای آرام‌بخش به‌حساب می‌آید. برنج دانه کوتاه در مقایسه با برنج دانه ‌بلند از ویتامین B بیشتری برخوردار است. اما در زمان شستشو این ویتامین‌ها کم می‌شود پس برنج نباید بیش از یک یا دوبار شسته شود. خلال بادام منبع کلسیم است. وجود بادام و شکر در شله‌زرد باعث می‌شود شله‌زرد زمان بیشتری در معده بماند و انرژی یک روز را تامین نماید. افرادی که دیابت دارند شکر در شله‌زرد را کمتر استفاده نمایند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل‌دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>100<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>80گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>2 گرم</td></tr><tr><td>قند</td><td>12 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>شله‌زرد به‌دلیل داشتن گلاب و زعفران از خاصیت ضد‌التهابی برخوردار است و یک غذای آرام‌بخش به‌حساب می‌آید. برنج دانه کوتاه در مقایسه با برنج دانه ‌بلند از ویتامین B بیشتری برخوردار است. اما در زمان شستشو این ویتامین‌ها کم می‌شود پس برنج نباید بیش از یک یا دوبار شسته شود. خلال بادام منبع کلسیم است. وجود بادام و شکر در شله‌زرد باعث می‌شود شله‌زرد زمان بیشتری در معده بماند و انرژی یک روز را تامین نماید. افرادی که دیابت دارند شکر در شله‌زرد را کمتر استفاده نمایند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل‌دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>100<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>80گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>2 گرم</td></tr><tr><td>قند</td><td>12 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
514886436111627246141224200null25011000محتوای_کلیnull <p>شله‌ زرد به‌دلیل داشتن گلاب و زعفران از خاصیت ضد‌التهابی برخوردار است و یک غذای آرام‌بخش به‌حساب می‌آید. برنج دانه کوتاه در مقایسه با برنج دانه ‌بلند از ویتامین B بیشتری برخوردار است. اما در زمان شستشو این ویتامین‌ها کم می‌شود پس برنج نباید بیش از یک یا دوبار شسته شود. خلال بادام منبع کلسیم است. وجود بادام و شکر در شله‌زرد باعث می‌شود شله‌زرد زمان بیشتری در معده بماند و انرژی یک روز را تامین نماید. افرادی که دیابت دارند شکر در شله‌زرد را کمتر استفاده نمایند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل‌دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>100</td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>80 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>2 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>12گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>شله‌ زرد به‌دلیل داشتن گلاب و زعفران از خاصیت ضد‌التهابی برخوردار است و یک غذای آرام‌بخش به‌حساب می‌آید. برنج دانه کوتاه در مقایسه با برنج دانه ‌بلند از ویتامین B بیشتری برخوردار است. اما در زمان شستشو این ویتامین‌ها کم می‌شود پس برنج نباید بیش از یک یا دوبار شسته شود. خلال بادام منبع کلسیم است. وجود بادام و شکر در شله‌زرد باعث می‌شود شله‌زرد زمان بیشتری در معده بماند و انرژی یک روز را تامین نماید. افرادی که دیابت دارند شکر در شله‌زرد را کمتر استفاده نمایند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل‌دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>100</td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>80 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>2 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>12گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>