db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886364111627243141223900null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهسالاد ماکارونی00سالاد ماکارونی<p></p>
214886363111627244141223900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>با آن‌که ماکارونی غذای محبوب مردمان ایتالیا است، اما سالاد ماکارونی را اولین بار سال 1962، در کشور آمریکا تهیه نمودند. در حال حاضر این غذا در هاوایی بیشتر از هر جای دیگر تهیه و خورده می‌شود. دلیل آن‌هم ریشه در جامعه‌ی کارگری هاوایی در صد سال گذشته دارد، کارگران شاغل در هاوایی به‌دلیل این‌که ماکارونی را غذایی ارزان قیمتی یافتند، آن را در وعده‌های غذایی خود گنجاندند. یکی از غذاهایی که زود آماده می‌شد و همیشه امکان خوردن آن وجود داشت سالاد ماکارونی بود. در ایران نیز بعد از آن‌که شرکت‌های تولید ماکارونی گسترش پیدا کردند، سرآشپزان معروف در تلویزیون <strong><a href="http://سالاد-ماکارونی" target="_blank">سالاد ماکارونی</a></strong> را آموزش دادند که این سالاد خیلی زود مورد توجه خانواده‌های ایرانی قرار گرفت. وجود ماکارونی که مورد پسند کودکان و بزرگسالان است و هم‌چنین ژامبون، سبزیجات و سس مایونز باعث شد این سالاد در بین مردم رواج پیدا کند. سالاد ماکارونی به‌عنوان یک سالاد، غذای کاملی به‌حساب می‌آید و این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک غذای اصلی میل شود.</p>00<p>با آن‌که ماکارونی غذای محبوب مردمان ایتالیا است، اما سالاد ماکارونی را اولین بار سال 1962، در کشور آمریکا تهیه نمودند. در حال حاضر این غذا در هاوایی بیشتر از هر جای دیگر تهیه و خورده می‌شود. دلیل آن‌هم ریشه در جامعه‌ی کارگری هاوایی در صد سال گذشته دارد، کارگران شاغل در هاوایی به‌دلیل این‌که ماکارونی را غذایی ارزان قیمتی یافتند، آن را در وعده‌های غذایی خود گنجاندند. یکی از غذاهایی که زود آماده می‌شد و همیشه امکان خوردن آن وجود داشت سالاد ماکارونی بود. در ایران نیز بعد از آن‌که شرکت‌های تولید ماکارونی گسترش پیدا کردند، سرآشپزان معروف در تلویزیون <strong><a href="http://سالاد-ماکارونی" target="_blank">سالاد ماکارونی</a></strong> را آموزش دادند که این سالاد خیلی زود مورد توجه خانواده‌های ایرانی قرار گرفت. وجود ماکارونی که مورد پسند کودکان و بزرگسالان است و هم‌چنین ژامبون، سبزیجات و سس مایونز باعث شد این سالاد در بین مردم رواج پیدا کند. سالاد ماکارونی به‌عنوان یک سالاد، غذای کاملی به‌حساب می‌آید و این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک غذای اصلی میل شود.</p>
314886363111627244141223900null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>با آن‌که ماکارونی غذای محبوب مردمان ایتالیا است، اما <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-ماکارونی" target="_blank">سالاد ماکارونی</a></strong> را اولین بار سال 1962، در کشور آمریکا تهیه نمودند. در حال حاضر این غذا در هاوایی بیشتر از هر جای دیگر تهیه و خورده می‌شود. دلیل آن‌هم ریشه در جامعه‌ی کارگری هاوایی در صد سال گذشته دارد، کارگران شاغل در هاوایی به‌دلیل این‌که ماکارونی را غذایی ارزان قیمتی یافتند، آن را در وعده‌های غذایی خود گنجاندند. یکی از غذاهایی که زود آماده می‌شد و همیشه امکان خوردن آن وجود داشت سالاد ماکارونی بود. در ایران نیز بعد از آن‌که شرکت‌های تولید ماکارونی گسترش پیدا کردند، سرآشپزان معروف در تلویزیون سالاد ماکارونی را آموزش دادند که این سالاد خیلی زود مورد توجه خانواده‌های ایرانی قرار گرفت. وجود ماکارونی که مورد پسند کودکان و بزرگسالان است و هم‌چنین ژامبون، سبزیجات و سس مایونز باعث شد این سالاد در بین مردم رواج پیدا کند. سالاد ماکارونی به‌عنوان یک سالاد، غذای کاملی به‌حساب می‌آید و این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک غذای اصلی میل شود.</p>00<p>با آن‌که ماکارونی غذای محبوب مردمان ایتالیا است، اما <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-ماکارونی" target="_blank">سالاد ماکارونی</a></strong> را اولین بار سال 1962، در کشور آمریکا تهیه نمودند. در حال حاضر این غذا در هاوایی بیشتر از هر جای دیگر تهیه و خورده می‌شود. دلیل آن‌هم ریشه در جامعه‌ی کارگری هاوایی در صد سال گذشته دارد، کارگران شاغل در هاوایی به‌دلیل این‌که ماکارونی را غذایی ارزان قیمتی یافتند، آن را در وعده‌های غذایی خود گنجاندند. یکی از غذاهایی که زود آماده می‌شد و همیشه امکان خوردن آن وجود داشت سالاد ماکارونی بود. در ایران نیز بعد از آن‌که شرکت‌های تولید ماکارونی گسترش پیدا کردند، سرآشپزان معروف در تلویزیون سالاد ماکارونی را آموزش دادند که این سالاد خیلی زود مورد توجه خانواده‌های ایرانی قرار گرفت. وجود ماکارونی که مورد پسند کودکان و بزرگسالان است و هم‌چنین ژامبون، سبزیجات و سس مایونز باعث شد این سالاد در بین مردم رواج پیدا کند. سالاد ماکارونی به‌عنوان یک سالاد، غذای کاملی به‌حساب می‌آید و این امکان وجود دارد که به‌عنوان یک غذای اصلی میل شود.</p>
414886365111627246141223900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p> سالاد ماکارونی را به‌صورت دیسی و در مهمانی‌ها در یک ظرف بزرگ سرو می‌نمایند. معمولاً بعد از این‌که سالاد ماکارونی آماده شد رویه‌ی سالاد را با یک لایه سس تزئین می‌کنند.</p><p>سالاد ماکارونی سرد سرو می‌شود، برای همین بهتر است در زمان سرو سالاد، مجدداً مواد را به آرامی با یکدیگر مخلوط نمایید. </p><p>معمولاً در کنار سالاد ماکارونی از نان استفاده نمی‌شود اما بعضی از افراد تمایل دارند سالاد ماکارونی را با نان میل نمایند می‌توان از نان‌هایی که برای اسلایدر استفاده می‌شود کنار سالاد ماکارونی قرار داد. </p><p>یک ظرف آب‌لیمو در کنار سالاد خود قرار دهید زیرا بعضی از افراد تمایل دارند سالاد را با ترشی بیشتر میل نمایند.</p>سروکردن00سروکردن<p> سالاد ماکارونی را به‌صورت دیسی و در مهمانی‌ها در یک ظرف بزرگ سرو می‌نمایند. معمولاً بعد از این‌که سالاد ماکارونی آماده شد رویه‌ی سالاد را با یک لایه سس تزئین می‌کنند.</p><p>سالاد ماکارونی سرد سرو می‌شود، برای همین بهتر است در زمان سرو سالاد، مجدداً مواد را به آرامی با یکدیگر مخلوط نمایید. </p><p>معمولاً در کنار سالاد ماکارونی از نان استفاده نمی‌شود اما بعضی از افراد تمایل دارند سالاد ماکارونی را با نان میل نمایند می‌توان از نان‌هایی که برای اسلایدر استفاده می‌شود کنار سالاد ماکارونی قرار داد. </p><p>یک ظرف آب‌لیمو در کنار سالاد خود قرار دهید زیرا بعضی از افراد تمایل دارند سالاد را با ترشی بیشتر میل نمایند.</p>
514886365111627246141223900null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p> سالاد ماکارونی را به‌صورت دیسی و در مهمانی‌ها در یک ظرف بزرگ سرو می‌نمایند. معمولاً بعد از این‌که سالاد ماکارونی آماده شد رویه‌ی سالاد را با یک لایه سس تزئین می‌کنند.</p><p>سالاد ماکارونی سرد سرو می‌شود، برای همین بهتر است در زمان سرو سالاد، مجدداً مواد را به آرامی با یکدیگر مخلوط نمایید. </p><p>معمولاً در کنار سالاد ماکارونی از نان استفاده نمی‌شود اما بعضی از افراد تمایل دارند سالاد ماکارونی را با نان میل نمایند می‌توان از نان‌هایی که برای اسلایدر استفاده می‌شود کنار سالاد ماکارونی قرار داد. </p><p>یک ظرف آب‌لیمو در کنار سالاد خود قرار دهید زیرا بعضی از افراد تمایل دارند سالاد را با ترشی بیشتر میل نمایند.</p>سروکردن00سروکردن<p> سالاد ماکارونی را به‌صورت دیسی و در مهمانی‌ها در یک ظرف بزرگ سرو می‌نمایند. معمولاً بعد از این‌که سالاد ماکارونی آماده شد رویه‌ی سالاد را با یک لایه سس تزئین می‌کنند.</p><p>سالاد ماکارونی سرد سرو می‌شود، برای همین بهتر است در زمان سرو سالاد، مجدداً مواد را به آرامی با یکدیگر مخلوط نمایید. </p><p>معمولاً در کنار سالاد ماکارونی از نان استفاده نمی‌شود اما بعضی از افراد تمایل دارند سالاد ماکارونی را با نان میل نمایند می‌توان از نان‌هایی که برای اسلایدر استفاده می‌شود کنار سالاد ماکارونی قرار داد. </p><p>یک ظرف آب‌لیمو در کنار سالاد خود قرار دهید زیرا بعضی از افراد تمایل دارند سالاد را با ترشی بیشتر میل نمایند.</p>
614886366111627246141223900null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد ماکارونی به‌دلیل استفاده از ماکارونی، سس، ژامبون و یا کالباس ماده‌ای پرکالری و چرب به‌شمار می‌آید. هم‌چنین به‌دلیل وجود ماکارونی غذایی با طبع سرد محسوب می‌شود که بهتر است بعد از مصرف یک لیوان چای زنجبیل دارچین استفاده شود . اما سالاد ماکارونی ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارد از آن‌جا که در این سالاد مصلحاتی چون ذرت و هویج استفاده می‌شود درصد زیادی ویتامین C و A را تامین می‌کند. هویج پخته خاصیت ضدالتهابی دارد که می‌تواند در زمان بیماری‌های ویروسی از التهاب اندامی مثل ریه جلوگیری نماید. کافی است به ترکیب سالاد ماکارونی روغن زیتون نیز اضافه شود تا پروتئین این ماده‌ی غذایی بالا برود. هم‌چنین روغن زیتون به‌دلیل داشتن کم کلسترول بد از سکته‌های قلبی و مغزی جلوگیری می‌نماید. جدول میزان کالری، چربی و پروتئین این غذای خوشمزه به ‌شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>221 کیلوکالری</td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>33.24 گرم<br></td></tr><tr><td>قند</td><td>1.31 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>5.91 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>8.95 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد ماکارونی به‌دلیل استفاده از ماکارونی، سس، ژامبون و یا کالباس ماده‌ای پرکالری و چرب به‌شمار می‌آید. هم‌چنین به‌دلیل وجود ماکارونی غذایی با طبع سرد محسوب می‌شود که بهتر است بعد از مصرف یک لیوان چای زنجبیل دارچین استفاده شود . اما سالاد ماکارونی ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارد از آن‌جا که در این سالاد مصلحاتی چون ذرت و هویج استفاده می‌شود درصد زیادی ویتامین C و A را تامین می‌کند. هویج پخته خاصیت ضدالتهابی دارد که می‌تواند در زمان بیماری‌های ویروسی از التهاب اندامی مثل ریه جلوگیری نماید. کافی است به ترکیب سالاد ماکارونی روغن زیتون نیز اضافه شود تا پروتئین این ماده‌ی غذایی بالا برود. هم‌چنین روغن زیتون به‌دلیل داشتن کم کلسترول بد از سکته‌های قلبی و مغزی جلوگیری می‌نماید. جدول میزان کالری، چربی و پروتئین این غذای خوشمزه به ‌شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>221 کیلوکالری</td></tr><tr><td>کربوهیدرات</td><td>33.24 گرم<br></td></tr><tr><td>قند</td><td>1.31 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>5.91 گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>8.95 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><br></p>
714886366111627246141223900null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد ماکارونی به‌دلیل استفاده از ماکارونی، سس، ژامبون و یا کالباس ماده‌ای پرکالری و چرب به‌شمار می‌آید. هم‌چنین به‌دلیل وجود ماکارونی غذایی با طبع سرد محسوب می‌شود که بهتر است بعد از مصرف یک لیوان چای زنجبیل دارچین استفاده شود . اما سالاد ماکارونی ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارد از آن‌جا که در این سالاد مصلحاتی چون ذرت و هویج استفاده می‌شود درصد زیادی ویتامین C و A را تامین می‌کند. هویج پخته خاصیت ضدالتهابی دارد که می‌تواند در زمان بیماری‌های ویروسی از التهاب اندامی مثل ریه جلوگیری نماید. کافی است به ترکیب سالاد ماکارونی روغن زیتون نیز اضافه شود تا پروتئین این ماده‌ی غذایی بالا برود. هم‌چنین روغن زیتون به‌دلیل داشتن کم کلسترول بد از سکته‌های قلبی و مغزی جلوگیری می‌نماید. جدول میزان کالری، چربی و پروتئین این غذای خوشمزه به ‌شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>221 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>33.24 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>1.31 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>5.91&nbsp; گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>8.95 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد ماکارونی به‌دلیل استفاده از ماکارونی، سس، ژامبون و یا کالباس ماده‌ای پرکالری و چرب به‌شمار می‌آید. هم‌چنین به‌دلیل وجود ماکارونی غذایی با طبع سرد محسوب می‌شود که بهتر است بعد از مصرف یک لیوان چای زنجبیل دارچین استفاده شود . اما سالاد ماکارونی ویژگی‌های منحصر به‌فردی نیز دارد از آن‌جا که در این سالاد مصلحاتی چون ذرت و هویج استفاده می‌شود درصد زیادی ویتامین C و A را تامین می‌کند. هویج پخته خاصیت ضدالتهابی دارد که می‌تواند در زمان بیماری‌های ویروسی از التهاب اندامی مثل ریه جلوگیری نماید. کافی است به ترکیب سالاد ماکارونی روغن زیتون نیز اضافه شود تا پروتئین این ماده‌ی غذایی بالا برود. هم‌چنین روغن زیتون به‌دلیل داشتن کم کلسترول بد از سکته‌های قلبی و مغزی جلوگیری می‌نماید. جدول میزان کالری، چربی و پروتئین این غذای خوشمزه به ‌شرح زیر است.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>221 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>33.24 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>1.31 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی<br></td><td>5.91&nbsp; گرم<br></td></tr><tr><td>پروتئین<br></td><td>8.95 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>