db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886355111627243141223700null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهسالاد فصل00سالاد فصل<p></p>
214886354111627244141223700null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>یونانی‌ها عادت دارند که هر فصل از سال، سالادی مناسب آن فصل را میل نمایند وسالاد را معرف همان فصل نام‌گذاری نمایند مثلا نوعی سالاد به‌نام horiatiki را تنها در تابستان مصرف می‌نمایند. البته این عادت در تمام جهان رایج است مثلاً (سالاد اسفناج) یک سالاد پاییزی است در آمریکا زیاد خورده می‌شود و یا (سالاد مرکبات تایلندی) یک سالاد زمستانی است. در ایران بعضی از سالادها را می‌توان در تمام فصل‌ها آماده نمود. سالادی به نام (<strong><a href="http://سالاد-فصل" target="_blank">سالاد فصل</a></strong>) در همه‌ی فصول قابل تهیه است. این سالاد، مختص کشور ایران است و در ایران تهیه می‌شود. البته سالادفصل در کشورهای اروپایی به نام سالاد سبز نیز شناخته می‌شود. سالاد در کشور ایران، از زمان باستان رواج داشته است. ایرانیان باستان، سبزی را با نمک مخلوط کرده و می‌خورده‌اند. اصولاً کلمه‌ی سالاد، یک کلمه‌ی فرانسوی است. این کلمه (Salad) از واژه‌ی SALT به معنی نمک ایجاد شده‌ است که اشاره به نمک زدن سبزی در بین مردمان باستان بوده است.</p>00<p>یونانی‌ها عادت دارند که هر فصل از سال، سالادی مناسب آن فصل را میل نمایند وسالاد را معرف همان فصل نام‌گذاری نمایند مثلا نوعی سالاد به‌نام horiatiki را تنها در تابستان مصرف می‌نمایند. البته این عادت در تمام جهان رایج است مثلاً (سالاد اسفناج) یک سالاد پاییزی است در آمریکا زیاد خورده می‌شود و یا (سالاد مرکبات تایلندی) یک سالاد زمستانی است. در ایران بعضی از سالادها را می‌توان در تمام فصل‌ها آماده نمود. سالادی به نام (<strong><a href="http://سالاد-فصل" target="_blank">سالاد فصل</a></strong>) در همه‌ی فصول قابل تهیه است. این سالاد، مختص کشور ایران است و در ایران تهیه می‌شود. البته سالادفصل در کشورهای اروپایی به نام سالاد سبز نیز شناخته می‌شود. سالاد در کشور ایران، از زمان باستان رواج داشته است. ایرانیان باستان، سبزی را با نمک مخلوط کرده و می‌خورده‌اند. اصولاً کلمه‌ی سالاد، یک کلمه‌ی فرانسوی است. این کلمه (Salad) از واژه‌ی SALT به معنی نمک ایجاد شده‌ است که اشاره به نمک زدن سبزی در بین مردمان باستان بوده است.</p>
314886354111627244141223700null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>یونانی‌ها عادت دارند که هر فصل از سال، سالادی مناسب آن فصل را میل نمایند و سالاد را معرف همان فصل نام‌گذاری نمایند مثلا نوعی سالاد به‌نام horiatiki را تنها در تابستان مصرف می‌نمایند. البته این عادت در تمام جهان رایج است مثلاً (سالاد اسفناج) یک سالاد پاییزی است در آمریکا زیاد خورده می‌شود و یا (سالاد مرکبات تایلندی) یک سالاد زمستانی است. در ایران بعضی از سالادها را می‌توان در تمام فصل‌ها آماده نمود. سالادی به نام ( <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-فصل" target="_blank">سالاد فصل</a></strong> ) در همه‌ی فصول قابل تهیه است. این سالاد، مختص کشور ایران است و در ایران تهیه می‌شود. البته سالاد فصل در کشورهای اروپایی به نام سالاد سبز نیز شناخته می‌شود. سالاد در کشور ایران، از زمان باستان رواج داشته است. ایرانیان باستان، سبزی را با نمک مخلوط کرده و می‌خورده‌اند. اصولاً کلمه‌ی سالاد، یک کلمه‌ی فرانسوی است. این کلمه (Salad) از واژه‌ی SALT به معنی نمک ایجاد شده‌ است که اشاره به نمک زدن سبزی در بین مردمان باستان بوده است.</p>00<p>یونانی‌ها عادت دارند که هر فصل از سال، سالادی مناسب آن فصل را میل نمایند و سالاد را معرف همان فصل نام‌گذاری نمایند مثلا نوعی سالاد به‌نام horiatiki را تنها در تابستان مصرف می‌نمایند. البته این عادت در تمام جهان رایج است مثلاً (سالاد اسفناج) یک سالاد پاییزی است در آمریکا زیاد خورده می‌شود و یا (سالاد مرکبات تایلندی) یک سالاد زمستانی است. در ایران بعضی از سالادها را می‌توان در تمام فصل‌ها آماده نمود. سالادی به نام ( <strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-فصل" target="_blank">سالاد فصل</a></strong> ) در همه‌ی فصول قابل تهیه است. این سالاد، مختص کشور ایران است و در ایران تهیه می‌شود. البته سالاد فصل در کشورهای اروپایی به نام سالاد سبز نیز شناخته می‌شود. سالاد در کشور ایران، از زمان باستان رواج داشته است. ایرانیان باستان، سبزی را با نمک مخلوط کرده و می‌خورده‌اند. اصولاً کلمه‌ی سالاد، یک کلمه‌ی فرانسوی است. این کلمه (Salad) از واژه‌ی SALT به معنی نمک ایجاد شده‌ است که اشاره به نمک زدن سبزی در بین مردمان باستان بوده است.</p>
414886356111627246141223700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>سالاد فصل را به روش‌های مختلف، در دیس‌های سالاد میکس می‌نمایند. سعی می‌شود، چیدمان سالاد به‌گونه‌ای شکل بگیرد که رنگ‌های مختلف مواد درکنار یکدیگر قرار گیرد.</p><p>بهتر است به سالاد سس زده نشود، سس در کنار سالاد قرار گیرد.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>سالاد فصل را به روش‌های مختلف، در دیس‌های سالاد میکس می‌نمایند. سعی می‌شود، چیدمان سالاد به‌گونه‌ای شکل بگیرد که رنگ‌های مختلف مواد درکنار یکدیگر قرار گیرد.</p><p>بهتر است به سالاد سس زده نشود، سس در کنار سالاد قرار گیرد.</p>
514886356111627246141223700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>سالاد فصل را به روش‌های مختلف، در دیس‌های سالاد میکس می‌نمایند. سعی می‌شود، چیدمان سالاد به‌گونه‌ای شکل بگیرد که رنگ‌های مختلف مواد درکنار یکدیگر قرار گیرد.</p><p>بهتر است به سالاد سس زده نشود، سس در کنار سالاد قرار گیرد.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>سالاد فصل را به روش‌های مختلف، در دیس‌های سالاد میکس می‌نمایند. سعی می‌شود، چیدمان سالاد به‌گونه‌ای شکل بگیرد که رنگ‌های مختلف مواد درکنار یکدیگر قرار گیرد.</p><p>بهتر است به سالاد سس زده نشود، سس در کنار سالاد قرار گیرد.</p>
614886357111627246141223700null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد فصل به‌دلیل وجود سبزیجات منبع بسیار عالی برای ویتامین‌های بدن است. این سالاد برای افرادی که قصد دارند رژیم بگیرند بسیار توصیه می‌شود به‌خصوص اگر سس در سالاد مصرف نشود. گوجه یکی از مواد غذایی است که به‌دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی از التهاب جلوگیری می‌نماید. کاهو و کلم‌پیچ به دلیل داشتن مواد مغذی مثل ویتامین k از لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. در پایان جدول ارزش غذایی این سالاد نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center;">36 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center;">4.8 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">1.70 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">قند<br></td><td style="text-align: center;">2.02 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">نام ویتامین<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین A<br></td><td style="text-align: center;">287.8 میکرو گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین E<br></td><td style="text-align: center;">0.4 میکروگرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین K<br></td><td style="text-align: center;">62 میکروگرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین C<br></td><td style="text-align: center; ">8 میلی گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد فصل به‌دلیل وجود سبزیجات منبع بسیار عالی برای ویتامین‌های بدن است. این سالاد برای افرادی که قصد دارند رژیم بگیرند بسیار توصیه می‌شود به‌خصوص اگر سس در سالاد مصرف نشود. گوجه یکی از مواد غذایی است که به‌دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی از التهاب جلوگیری می‌نماید. کاهو و کلم‌پیچ به دلیل داشتن مواد مغذی مثل ویتامین k از لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. در پایان جدول ارزش غذایی این سالاد نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کالری<br></td><td style="text-align: center;">36 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center;">4.8 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">چربی<br></td><td style="text-align: center;">1.70 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">قند<br></td><td style="text-align: center;">2.02 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">نام ویتامین<br></td><td style="text-align: center;">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین A<br></td><td style="text-align: center;">287.8 میکرو گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین E<br></td><td style="text-align: center;">0.4 میکروگرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین K<br></td><td style="text-align: center;">62 میکروگرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center;">ویتامین C<br></td><td style="text-align: center; ">8 میلی گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
714886357111627246141223700null25011000محتوای_کلیnull <p>سالاد فصل به‌دلیل وجود سبزیجات منبع بسیار عالی برای ویتامین‌های بدن است. این سالاد برای افرادی که قصد دارند رژیم بگیرند بسیار توصیه می‌شود به‌خصوص اگر سس در سالاد مصرف نشود. گوجه یکی از مواد غذایی است که به‌دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی از التهاب جلوگیری می‌نماید. کاهو و کلم‌پیچ به دلیل داشتن مواد مغذی مثل ویتامین k از لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. در پایان جدول ارزش غذایی این سالاد نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>36 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>4.8 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>1.7 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>2.02 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>287.8 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.4 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>62 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>8 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>سالاد فصل به‌دلیل وجود سبزیجات منبع بسیار عالی برای ویتامین‌های بدن است. این سالاد برای افرادی که قصد دارند رژیم بگیرند بسیار توصیه می‌شود به‌خصوص اگر سس در سالاد مصرف نشود. گوجه یکی از مواد غذایی است که به‌دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی از التهاب جلوگیری می‌نماید. کاهو و کلم‌پیچ به دلیل داشتن مواد مغذی مثل ویتامین k از لخته‌های خونی جلوگیری می‌نماید. در پایان جدول ارزش غذایی این سالاد نوشته می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کالری<br></td><td>36 کیلوکالری<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>4.8 گرم<br></td></tr><tr><td>چربی</td><td>1.7 گرم<br></td></tr><tr><td>قند<br></td><td>2.02 گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ویتامین <br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ویتامین A<br></td><td>287.8 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین E<br></td><td>0.4 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین K<br></td><td>62 میکروگرم<br></td></tr><tr><td>ویتامین C<br></td><td>8 میلی‌گرم<br></td></tr></tbody></table><p><br><br></p>