db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887135111627243141229200null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهرول کوکو سبزی00رول کوکو سبزی<p></p>
214887136111627244141229200null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>کوکو سبزی یکی از غذاهای سنتی ایرانی است که به همراه سبزی پلو ماهی یکی از غذاهای سنتی پذیرایی عید است، کوکو سبزی غذایی نیست که به غیر از عید در سفره‌های مهمانی زیاد مورد استفاده قرار بگیرد. <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-کوکو-سبزی" target="_blank">رول کوکو سبزی</a></strong> یک گزینه جذاب است که به این غذا شکل رسمی داده و به عنوان یک فینگر فود مهمانی قابل استفاده در سفره مهمانی‌های شما است.</p>00<p>کوکو سبزی یکی از غذاهای سنتی ایرانی است که به همراه سبزی پلو ماهی یکی از غذاهای سنتی پذیرایی عید است، کوکو سبزی غذایی نیست که به غیر از عید در سفره‌های مهمانی زیاد مورد استفاده قرار بگیرد. <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-کوکو-سبزی" target="_blank">رول کوکو سبزی</a></strong> یک گزینه جذاب است که به این غذا شکل رسمی داده و به عنوان یک فینگر فود مهمانی قابل استفاده در سفره مهمانی‌های شما است.</p>
314887137111627246141229200null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول کوکو سبزی یک غذای سرد است که می‌توان آن را به همراه شکوفه‌های ماست و موسیر که داخل قیف ریخته شده و گوجه گیلاسی تزئین کرد. این غذا را می‌توان به همراه چند فینگر فود دیگر داخل سینی مزه چید و سرو کرد. در حال حاضر قالب‌های سیلیکونی مختلفی در بازار موجود است که برای تزئین بهتر رول‌های خود می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید و مواد کوکو را داخل آن‌ها بریزید تا شکل زیباتری به خو بگیرد.</p><p>استفاده از زردچوبه در دستور پخت این غذا بوی نامطبوع تخم مرغ‌ها را می‌گیرد و به این غذا طعم بهتری می‌بخشد.</p>سرو رول کوکو سبزی00سرو رول کوکو سبزی<p>رول کوکو سبزی یک غذای سرد است که می‌توان آن را به همراه شکوفه‌های ماست و موسیر که داخل قیف ریخته شده و گوجه گیلاسی تزئین کرد. این غذا را می‌توان به همراه چند فینگر فود دیگر داخل سینی مزه چید و سرو کرد. در حال حاضر قالب‌های سیلیکونی مختلفی در بازار موجود است که برای تزئین بهتر رول‌های خود می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید و مواد کوکو را داخل آن‌ها بریزید تا شکل زیباتری به خو بگیرد.</p><p>استفاده از زردچوبه در دستور پخت این غذا بوی نامطبوع تخم مرغ‌ها را می‌گیرد و به این غذا طعم بهتری می‌بخشد.</p>
414887137111627246141229200null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول کوکو سبزی یک غذای سرد است که می‌توان آن را به همراه شکوفه‌های ماست و موسیر که داخل قیف ریخته شده و گوجه گیلاسی تزئین کرد. این غذا را می‌توان به همراه چند فینگر فود دیگر داخل سینی مزه چید و سرو کرد. در حال حاضر قالب‌های سیلیکونی مختلفی در بازار موجود است که برای تزئین بهتر رول‌های خود می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید و مواد کوکو را داخل آن‌ها بریزید تا شکل زیباتری به خو بگیرد.</p><p>استفاده از زردچوبه در دستور پخت این غذا بوی نامطبوع تخم مرغ‌ها را می‌گیرد و به این غذا طعم بهتری می‌بخشد.</p>سرو رول کوکو سبزی00سرو رول کوکو سبزی<p>رول کوکو سبزی یک غذای سرد است که می‌توان آن را به همراه شکوفه‌های ماست و موسیر که داخل قیف ریخته شده و گوجه گیلاسی تزئین کرد. این غذا را می‌توان به همراه چند فینگر فود دیگر داخل سینی مزه چید و سرو کرد. در حال حاضر قالب‌های سیلیکونی مختلفی در بازار موجود است که برای تزئین بهتر رول‌های خود می‌توانید آن‌ها را تهیه کنید و مواد کوکو را داخل آن‌ها بریزید تا شکل زیباتری به خو بگیرد.</p><p>استفاده از زردچوبه در دستور پخت این غذا بوی نامطبوع تخم مرغ‌ها را می‌گیرد و به این غذا طعم بهتری می‌بخشد.</p>