db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886991111627243141228500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهرول ژامبون و پنیر00رول ژامبون و پنیر<p></p>
214886992111627244141228500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>رول به معنی چیز پیچیده و لوله شده است، طرز تهیه رول ژامبون و پنیر خیلی سخت نیست، اما باید تکنیک‌هایی بکار ببرید که رول‌ها به خوبی پیچیده شوند و شکل مناسبی پیدا کنند که بتوان با آن‌ها در مراسم و تولدها از مهمان پذیرایی کرد. در واقع این غذا از تست فرانسوی الهام گرفته و آن را به شیوه جدید و نوآورانه ارائه کرده است. این فینگر فود در نگاه اول شبیه بورک ترک به نظر می‌رسد اما از نظر مواد اولیه و طعم کاملا با آن متفاوت است. استفاده از این فینگر فود ساده در سینی مزه جلوه زیبایی به میز پذیرایی شما می‌دهد.</p><p>اولین بار در سال 1909 بود که در ورزشگاههای فرانکفورت مردم با ساندویچ ژامبون و پنیر آشنا شدند یک ساندویچ با طعم متفاوت، طعم ویژه این ساندویچ باعث شد شرکت های اغذیه وارد میدان شوند و انواع این ساندویچ را در بازار عرضه نمایند که یکی از این مدلها یک فینگرفود بود که به <a href="http://رول-ژامبون-و-پنیر" target="_blank"><strong>رول ژامبون و پنیر</strong></a> معروف شد. این رول استقبال شاغلین قرار گرفت و در جعبه غذای آنها یک رول همیشه وجود داشت. </p>00<p>رول به معنی چیز پیچیده و لوله شده است، طرز تهیه رول ژامبون و پنیر خیلی سخت نیست، اما باید تکنیک‌هایی بکار ببرید که رول‌ها به خوبی پیچیده شوند و شکل مناسبی پیدا کنند که بتوان با آن‌ها در مراسم و تولدها از مهمان پذیرایی کرد. در واقع این غذا از تست فرانسوی الهام گرفته و آن را به شیوه جدید و نوآورانه ارائه کرده است. این فینگر فود در نگاه اول شبیه بورک ترک به نظر می‌رسد اما از نظر مواد اولیه و طعم کاملا با آن متفاوت است. استفاده از این فینگر فود ساده در سینی مزه جلوه زیبایی به میز پذیرایی شما می‌دهد.</p><p>اولین بار در سال 1909 بود که در ورزشگاههای فرانکفورت مردم با ساندویچ ژامبون و پنیر آشنا شدند یک ساندویچ با طعم متفاوت، طعم ویژه این ساندویچ باعث شد شرکت های اغذیه وارد میدان شوند و انواع این ساندویچ را در بازار عرضه نمایند که یکی از این مدلها یک فینگرفود بود که به <a href="http://رول-ژامبون-و-پنیر" target="_blank"><strong>رول ژامبون و پنیر</strong></a> معروف شد. این رول استقبال شاغلین قرار گرفت و در جعبه غذای آنها یک رول همیشه وجود داشت. </p>
314886992111627244141228500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>رول به معنی چیز پیچیده و لوله شده است، طرز تهیه رول ژامبون و پنیر خیلی سخت نیست، اما باید تکنیک‌هایی بکار ببرید که رول‌ها به خوبی پیچیده شوند و شکل مناسبی پیدا کنند که بتوان با آن‌ها در مراسم و تولدها از مهمان پذیرایی کرد. در واقع این غذا از تست فرانسوی الهام گرفته و آن را به شیوه جدید و نوآورانه ارائه کرده است. این فینگر فود در نگاه اول شبیه بورک ترک به نظر می‌رسد اما از نظر مواد اولیه و طعم کاملا با آن متفاوت است. استفاده از این فینگر فود ساده در سینی مزه جلوه زیبایی به میز پذیرایی شما می‌دهد.</p><p>اولین بار در سال 1909 بود که در ورزشگاههای فرانکفورت مردم با ساندویچ ژامبون و پنیر آشنا شدند یک ساندویچ با طعم متفاوت، طعم ویژه این ساندویچ باعث شد شرکت های اغذیه وارد میدان شوند و انواع این ساندویچ را در بازار عرضه نمایند که یکی از این مدلها یک فینگرفود بود که به <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-ژامبون-و-پنیر" target="_blank">رول ژامبون و پنیر</a> </strong>معروف شد. این رول استقبال شاغلین قرار گرفت و در جعبه غذای آنها یک رول همیشه وجود داشت. </p>00<p>رول به معنی چیز پیچیده و لوله شده است، طرز تهیه رول ژامبون و پنیر خیلی سخت نیست، اما باید تکنیک‌هایی بکار ببرید که رول‌ها به خوبی پیچیده شوند و شکل مناسبی پیدا کنند که بتوان با آن‌ها در مراسم و تولدها از مهمان پذیرایی کرد. در واقع این غذا از تست فرانسوی الهام گرفته و آن را به شیوه جدید و نوآورانه ارائه کرده است. این فینگر فود در نگاه اول شبیه بورک ترک به نظر می‌رسد اما از نظر مواد اولیه و طعم کاملا با آن متفاوت است. استفاده از این فینگر فود ساده در سینی مزه جلوه زیبایی به میز پذیرایی شما می‌دهد.</p><p>اولین بار در سال 1909 بود که در ورزشگاههای فرانکفورت مردم با ساندویچ ژامبون و پنیر آشنا شدند یک ساندویچ با طعم متفاوت، طعم ویژه این ساندویچ باعث شد شرکت های اغذیه وارد میدان شوند و انواع این ساندویچ را در بازار عرضه نمایند که یکی از این مدلها یک فینگرفود بود که به <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-ژامبون-و-پنیر" target="_blank">رول ژامبون و پنیر</a> </strong>معروف شد. این رول استقبال شاغلین قرار گرفت و در جعبه غذای آنها یک رول همیشه وجود داشت. </p>
414886993111627246141228500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول ژامبون و پنیر را می‌توان با سس گوجه، خردل و انواع سس‌های ترکیبی سرو کرد. اگر رول‌ها را به شکل یک تکه سرو می‌کنید می‌توانید داخلی یک ظرف پیرکس بزرگ یا سینی تخت سرو کنید.</p><p>رول‌های برش خورده را باید در کنار فینگرفود‌های کوچک مخصوص مهمانی به صورت ردیفی چید و به شکل یک سینی مزه زیبا سرو کرد.</p><p>انواع سالاد فصل، نوشیدنی‌های گازدار و فینگرفودهای سرد را می‌توان در کنار این پیش غذا سرو کرد. </p>پذیرایی با رول ژامبون و پنیر00پذیرایی با رول ژامبون و پنیر<p>رول ژامبون و پنیر را می‌توان با سس گوجه، خردل و انواع سس‌های ترکیبی سرو کرد. اگر رول‌ها را به شکل یک تکه سرو می‌کنید می‌توانید داخلی یک ظرف پیرکس بزرگ یا سینی تخت سرو کنید.</p><p>رول‌های برش خورده را باید در کنار فینگرفود‌های کوچک مخصوص مهمانی به صورت ردیفی چید و به شکل یک سینی مزه زیبا سرو کرد.</p><p>انواع سالاد فصل، نوشیدنی‌های گازدار و فینگرفودهای سرد را می‌توان در کنار این پیش غذا سرو کرد. </p>
514886993111627246141228500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول ژامبون و پنیر را می‌توان با سس گوجه، خردل و انواع سس‌های ترکیبی سرو کرد. اگر رول‌ها را به شکل یک تکه سرو می‌کنید می‌توانید داخلی یک ظرف پیرکس بزرگ یا سینی تخت سرو کنید.</p><p>رول‌های برش خورده را باید در کنار فینگرفود‌های کوچک مخصوص مهمانی به صورت ردیفی چید و به شکل یک سینی مزه زیبا سرو کرد.</p><p>انواع سالاد فصل، نوشیدنی‌های گازدار و فینگرفودهای سرد را می‌توان در کنار این پیش غذا سرو کرد. </p>پذیرایی با رول ژامبون و پنیر00پذیرایی با رول ژامبون و پنیر<p>رول ژامبون و پنیر را می‌توان با سس گوجه، خردل و انواع سس‌های ترکیبی سرو کرد. اگر رول‌ها را به شکل یک تکه سرو می‌کنید می‌توانید داخلی یک ظرف پیرکس بزرگ یا سینی تخت سرو کنید.</p><p>رول‌های برش خورده را باید در کنار فینگرفود‌های کوچک مخصوص مهمانی به صورت ردیفی چید و به شکل یک سینی مزه زیبا سرو کرد.</p><p>انواع سالاد فصل، نوشیدنی‌های گازدار و فینگرفودهای سرد را می‌توان در کنار این پیش غذا سرو کرد. </p>
614886994111627246141228500null25011000محتوای_کلیnull <p>رول ژامبون و پنیر یک ارائه خلاقانه از تست فرانسوی است که از آن می‌توان به شکل فینگر فود برای پذیرایی از مهمانان استفاده کرد. این پیش غذا بسیار زیبا و خوش طعم است و معمولا با استقبال خوبی مواجه می‌شود. معمولا آن را با سس کچاپ و خردل سرو می‌کنند.</p><p>از انواع پودر و آرد سوخاری می‌توان برای پوشش رویی این رول استفاده کرد. سرد این فینگر فود بسیار خوش طعم است، اما به صورت گرم هم سرو می‌شود.</p><p>سخت‌ترین بخش تهیه این فینگر فود ساده رول کردن نان تست‌ها است که نقش مهمی در زیبایی غذا و پذیرایی شما دارد.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>رول ژامبون و پنیر یک ارائه خلاقانه از تست فرانسوی است که از آن می‌توان به شکل فینگر فود برای پذیرایی از مهمانان استفاده کرد. این پیش غذا بسیار زیبا و خوش طعم است و معمولا با استقبال خوبی مواجه می‌شود. معمولا آن را با سس کچاپ و خردل سرو می‌کنند.</p><p>از انواع پودر و آرد سوخاری می‌توان برای پوشش رویی این رول استفاده کرد. سرد این فینگر فود بسیار خوش طعم است، اما به صورت گرم هم سرو می‌شود.</p><p>سخت‌ترین بخش تهیه این فینگر فود ساده رول کردن نان تست‌ها است که نقش مهمی در زیبایی غذا و پذیرایی شما دارد.</p>
714886994111627246141228500null25011000محتوای_کلیnull <p>رول ژامبون و پنیر یک ارائه خلاقانه از تست فرانسوی است که از آن می‌توان به شکل فینگر فود برای پذیرایی از مهمانان استفاده کرد. این پیش غذا بسیار زیبا و خوش طعم است و معمولا با استقبال خوبی مواجه می‌شود. معمولا آن را با سس کچاپ و خردل سرو می‌کنند.</p><p>از انواع پودر و آرد سوخاری می‌توان برای پوشش رویی این رول استفاده کرد. سرد این فینگر فود بسیار خوش طعم است، اما به صورت گرم هم سرو می‌شود.</p><p>سخت‌ترین بخش تهیه این فینگر فود ساده رول کردن نان تست‌ها است که نقش مهمی در زیبایی غذا و پذیرایی شما دارد.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>رول ژامبون و پنیر یک ارائه خلاقانه از تست فرانسوی است که از آن می‌توان به شکل فینگر فود برای پذیرایی از مهمانان استفاده کرد. این پیش غذا بسیار زیبا و خوش طعم است و معمولا با استقبال خوبی مواجه می‌شود. معمولا آن را با سس کچاپ و خردل سرو می‌کنند.</p><p>از انواع پودر و آرد سوخاری می‌توان برای پوشش رویی این رول استفاده کرد. سرد این فینگر فود بسیار خوش طعم است، اما به صورت گرم هم سرو می‌شود.</p><p>سخت‌ترین بخش تهیه این فینگر فود ساده رول کردن نان تست‌ها است که نقش مهمی در زیبایی غذا و پذیرایی شما دارد.</p>