db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887028111627243141228800null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهرول سبزیجات00رول سبزیجات<p></p>
214887029111627244141228800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://رول-سبزیجات" target="_blank">رول سبزیجات</a></strong> با خمیر یوفکا تهیه می‌شود و از نظر ظاهر بسیار شبیه بورک ترک است اما از نظر مواد اولیه تشکیل دهند بسیار متفاوت است و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. این فینگر فود خوشمزه که برای سرو در مهمانی‌ها، پذیرایی در جلسات رسمی شرکت‌ها و تولد یک گزینه مناسب است طرز پخت ساده‌ای دارد و می‌توان آن را به صورت سرد و گرم سرو کرد. سس‌های خوش طعم به ویژه سس کچاپ و خردل در طعم خوب این فینگر فود ساده نقش مهمی ایفا می‌کنند.</p><p>رول سبزیجات اگر با نام اسپرینگ رول ارائه شود، یکی از غذاهای خوش طعم چینی است، در ایران دستور پخت رول‌های سبزیجات بسیار متنوع است و به همین دلیل آنچه در ایران ارائه می‌شود با دستور پخت چینی شباهت زیادی ندارد.</p>00<p><strong><a href="http://رول-سبزیجات" target="_blank">رول سبزیجات</a></strong> با خمیر یوفکا تهیه می‌شود و از نظر ظاهر بسیار شبیه بورک ترک است اما از نظر مواد اولیه تشکیل دهند بسیار متفاوت است و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. این فینگر فود خوشمزه که برای سرو در مهمانی‌ها، پذیرایی در جلسات رسمی شرکت‌ها و تولد یک گزینه مناسب است طرز پخت ساده‌ای دارد و می‌توان آن را به صورت سرد و گرم سرو کرد. سس‌های خوش طعم به ویژه سس کچاپ و خردل در طعم خوب این فینگر فود ساده نقش مهمی ایفا می‌کنند.</p><p>رول سبزیجات اگر با نام اسپرینگ رول ارائه شود، یکی از غذاهای خوش طعم چینی است، در ایران دستور پخت رول‌های سبزیجات بسیار متنوع است و به همین دلیل آنچه در ایران ارائه می‌شود با دستور پخت چینی شباهت زیادی ندارد.</p>
314887029111627244141228800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-رول-سبزیجات" target="_blank">رول سبزیجات</a></strong> با خمیر یوفکا تهیه می‌شود و از نظر ظاهر بسیار شبیه بورک ترک است اما از نظر مواد اولیه تشکیل دهند بسیار متفاوت است و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. این فینگر فود خوشمزه که برای سرو در مهمانی‌ها، پذیرایی در جلسات رسمی شرکت‌ها و تولد یک گزینه مناسب است طرز پخت ساده‌ای دارد و می‌توان آن را به صورت سرد و گرم سرو کرد. سس‌های خوش طعم به ویژه سس کچاپ و خردل در طعم خوب این فینگر فود ساده نقش مهمی ایفا می‌کنند.</p><p>رول سبزیجات اگر با نام اسپرینگ رول ارائه شود، یکی از غذاهای خوش طعم چینی است، در ایران دستور پخت رول‌های سبزیجات بسیار متنوع است و به همین دلیل آنچه در ایران ارائه می‌شود با دستور پخت چینی شباهت زیادی ندارد.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-رول-سبزیجات" target="_blank">رول سبزیجات</a></strong> با خمیر یوفکا تهیه می‌شود و از نظر ظاهر بسیار شبیه بورک ترک است اما از نظر مواد اولیه تشکیل دهند بسیار متفاوت است و از ارزش غذایی بالایی برخوردار است. این فینگر فود خوشمزه که برای سرو در مهمانی‌ها، پذیرایی در جلسات رسمی شرکت‌ها و تولد یک گزینه مناسب است طرز پخت ساده‌ای دارد و می‌توان آن را به صورت سرد و گرم سرو کرد. سس‌های خوش طعم به ویژه سس کچاپ و خردل در طعم خوب این فینگر فود ساده نقش مهمی ایفا می‌کنند.</p><p>رول سبزیجات اگر با نام اسپرینگ رول ارائه شود، یکی از غذاهای خوش طعم چینی است، در ایران دستور پخت رول‌های سبزیجات بسیار متنوع است و به همین دلیل آنچه در ایران ارائه می‌شود با دستور پخت چینی شباهت زیادی ندارد.</p>
414887030111627246141228800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول سبزیجات یک فینگر فود مهمانی بسیار خوشمزه است که می‌توانید آن را به همراه برنج، نودل و انواع غذاهای ایرانی سرو کنید. سس کچاپ و خردل گزینه‌های خوبی برای سرو به همراه این پیش غذا هستند. در کنار این فینگر فود می‌توانید از انواع مینی ساندویچ‌های سرد، سمبوسه، مرغ سوخاری و بورک به عنوان یک سینی مزه زیبا جهت تزئین میز مهمانی خود استفاده کنید.</p><p>بسیاری از افراد دوست دارند این فینگر فود را به همراه سس تند سرو کنند تا طعم بهتری به غذا بدهد. این پیش غذا برای مهمان‌های گیاه خوار شما یک گزینه بسیار عالی است و از اینکه به یاد آن‌ها بوده‌اید سپاسگزار خواهند بود.</p>سرو رول سبزیجات00سرو رول سبزیجات<p>رول سبزیجات یک فینگر فود مهمانی بسیار خوشمزه است که می‌توانید آن را به همراه برنج، نودل و انواع غذاهای ایرانی سرو کنید. سس کچاپ و خردل گزینه‌های خوبی برای سرو به همراه این پیش غذا هستند. در کنار این فینگر فود می‌توانید از انواع مینی ساندویچ‌های سرد، سمبوسه، مرغ سوخاری و بورک به عنوان یک سینی مزه زیبا جهت تزئین میز مهمانی خود استفاده کنید.</p><p>بسیاری از افراد دوست دارند این فینگر فود را به همراه سس تند سرو کنند تا طعم بهتری به غذا بدهد. این پیش غذا برای مهمان‌های گیاه خوار شما یک گزینه بسیار عالی است و از اینکه به یاد آن‌ها بوده‌اید سپاسگزار خواهند بود.</p>
514887030111627246141228800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>رول سبزیجات یک فینگر فود مهمانی بسیار خوشمزه است که می‌توانید آن را به همراه برنج، نودل و انواع غذاهای ایرانی سرو کنید. سس کچاپ و خردل گزینه‌های خوبی برای سرو به همراه این پیش غذا هستند. در کنار این فینگر فود می‌توانید از انواع مینی ساندویچ‌های سرد، سمبوسه، مرغ سوخاری و بورک به عنوان یک سینی مزه زیبا جهت تزئین میز مهمانی خود استفاده کنید.</p><p>بسیاری از افراد دوست دارند این فینگر فود را به همراه سس تند سرو کنند تا طعم بهتری به غذا بدهد. این پیش غذا برای مهمان‌های گیاه خوار شما یک گزینه بسیار عالی است و از اینکه به یاد آن‌ها بوده‌اید سپاسگزار خواهند بود.</p>سرو رول سبزیجات00سرو رول سبزیجات<p>رول سبزیجات یک فینگر فود مهمانی بسیار خوشمزه است که می‌توانید آن را به همراه برنج، نودل و انواع غذاهای ایرانی سرو کنید. سس کچاپ و خردل گزینه‌های خوبی برای سرو به همراه این پیش غذا هستند. در کنار این فینگر فود می‌توانید از انواع مینی ساندویچ‌های سرد، سمبوسه، مرغ سوخاری و بورک به عنوان یک سینی مزه زیبا جهت تزئین میز مهمانی خود استفاده کنید.</p><p>بسیاری از افراد دوست دارند این فینگر فود را به همراه سس تند سرو کنند تا طعم بهتری به غذا بدهد. این پیش غذا برای مهمان‌های گیاه خوار شما یک گزینه بسیار عالی است و از اینکه به یاد آن‌ها بوده‌اید سپاسگزار خواهند بود.</p>