db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886943111627243141228400null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهرول بادمجان00رول بادمجان<p></p>
214886942111627244141228400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>بادمجان یکی از مواد غذایی مورد علاقه اکثر ایرانی‌ها است و غذاهایی که با آن تهیه می‌شود پای ثابت هر مهمانی، مراسم و مجلسی است. <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-بادمجان" target="_blank">رول بادمجان</a></strong> یک شیوه نوآورانه از طبخ این ماده غذایی است که بسیار زیبا بوده و جلوه ویژه‌ای به میز پذیرایی شما می‌دهد.این فینگر فود مهمانی را می‌توان به دو روش رژیمی و غیر رژیمی تهیه کرد.</p>00<p>بادمجان یکی از مواد غذایی مورد علاقه اکثر ایرانی‌ها است و غذاهایی که با آن تهیه می‌شود پای ثابت هر مهمانی، مراسم و مجلسی است. <strong><a href="http://فینگر-فود-رول-بادمجان" target="_blank">رول بادمجان</a></strong> یک شیوه نوآورانه از طبخ این ماده غذایی است که بسیار زیبا بوده و جلوه ویژه‌ای به میز پذیرایی شما می‌دهد.این فینگر فود مهمانی را می‌توان به دو روش رژیمی و غیر رژیمی تهیه کرد.</p>
314886944111627246141228400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو رول بادمجان آن را داخل یک ظرف مناسب قرار دهید و با گوجه گیلاسی، ریحان تازه و سس گوجه فرنگی تزئین کنید.</p><p>برای اینکه رول‌ها از هم باز نشود می‌توانید از یک خلال دندان استفاده کنید که سرو این غذا را ساده‌تر می‌کند. رول بادمجان یک فینگر فود ساده مناسب برای پذیرایی در مهمانی‌ها است، این پیش غذا را به دو شیوه سرد و گرم سرو می‌کنند. در کنار این غذا سالاد فصل، سبزی خوردن و انواع ترشی جلوه خاصی به میز پذیرایی می‌دهد.</p>سرو رول بادمجان00سرو رول بادمجان<p>برای سرو رول بادمجان آن را داخل یک ظرف مناسب قرار دهید و با گوجه گیلاسی، ریحان تازه و سس گوجه فرنگی تزئین کنید.</p><p>برای اینکه رول‌ها از هم باز نشود می‌توانید از یک خلال دندان استفاده کنید که سرو این غذا را ساده‌تر می‌کند. رول بادمجان یک فینگر فود ساده مناسب برای پذیرایی در مهمانی‌ها است، این پیش غذا را به دو شیوه سرد و گرم سرو می‌کنند. در کنار این غذا سالاد فصل، سبزی خوردن و انواع ترشی جلوه خاصی به میز پذیرایی می‌دهد.</p>
414886944111627246141228400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>برای سرو رول بادمجان آن را داخل یک ظرف مناسب قرار دهید و با گوجه گیلاسی، ریحان تازه و سس گوجه فرنگی تزئین کنید.</p><p>برای اینکه رول‌ها از هم باز نشود می‌توانید از یک خلال دندان استفاده کنید که سرو این غذا را ساده‌تر می‌کند. رول بادمجان یک فینگر فود ساده مناسب برای پذیرایی در مهمانی‌ها است، این پیش غذا را به دو شیوه سرد و گرم سرو می‌کنند. در کنار این غذا سالاد فصل، سبزی خوردن و انواع ترشی جلوه خاصی به میز پذیرایی می‌دهد.</p>سرو رول بادمجان00سرو رول بادمجان<p>برای سرو رول بادمجان آن را داخل یک ظرف مناسب قرار دهید و با گوجه گیلاسی، ریحان تازه و سس گوجه فرنگی تزئین کنید.</p><p>برای اینکه رول‌ها از هم باز نشود می‌توانید از یک خلال دندان استفاده کنید که سرو این غذا را ساده‌تر می‌کند. رول بادمجان یک فینگر فود ساده مناسب برای پذیرایی در مهمانی‌ها است، این پیش غذا را به دو شیوه سرد و گرم سرو می‌کنند. در کنار این غذا سالاد فصل، سبزی خوردن و انواع ترشی جلوه خاصی به میز پذیرایی می‌دهد.</p>