db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886270111627243141222800null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهتوپک سیب‌ زمینی00توپک سیب‌ زمینی<p></p>
214886269111627244141222800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-توپک-سیب-زمینی" target="_blank">توپک سیب‌ زمینی</a></strong> یک غذای مد روز است. که موردپسند اکثر بچه‌ها است. دستور آشپزی توپک سیب‌زمینی اولین بار در کشور‌های آمریکای لاتین در قرن هیجدهم مشاهده شده است. هر‌چند غذاهای آمریکای لاتین از غذاهای اروپایی، به‌خصوص ایتالیا تاثیر گرفته‌اند، اما در کتاب‌های آشپزی قدیمی اروپایی نشانی از توپک سیب‌زمینی نمی‌بینم. امروزه در همه شهرهای آمریکای لاتین توپک سیب‌زمینی را در همه‌ی محله‌ها می‌توان یافت به‌خصوص در پرو که یک غذای بومی به‌حساب می‌آید. در کشور ما ایران هر‌چند به‌دلیل تنوع زیاد غذایی، توپک سیب‌ زمینی رواج زیادی پیدا نکرده است، اما در چند سال گذشته این غذا بین خانواده‌ها به‌خصوص کودکان از محبوبیت زیاد برخوردار شده است.</p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-توپک-سیب-زمینی" target="_blank">توپک سیب‌ زمینی</a></strong> یک غذای مد روز است. که موردپسند اکثر بچه‌ها است. دستور آشپزی توپک سیب‌زمینی اولین بار در کشور‌های آمریکای لاتین در قرن هیجدهم مشاهده شده است. هر‌چند غذاهای آمریکای لاتین از غذاهای اروپایی، به‌خصوص ایتالیا تاثیر گرفته‌اند، اما در کتاب‌های آشپزی قدیمی اروپایی نشانی از توپک سیب‌زمینی نمی‌بینم. امروزه در همه شهرهای آمریکای لاتین توپک سیب‌زمینی را در همه‌ی محله‌ها می‌توان یافت به‌خصوص در پرو که یک غذای بومی به‌حساب می‌آید. در کشور ما ایران هر‌چند به‌دلیل تنوع زیاد غذایی، توپک سیب‌ زمینی رواج زیادی پیدا نکرده است، اما در چند سال گذشته این غذا بین خانواده‌ها به‌خصوص کودکان از محبوبیت زیاد برخوردار شده است.</p>
314886271111627246141222800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>توپک‌ها یک نوع از پیش‌غذاها هستند که می‌توان با انواع چاشنی‌ها میل نمود. بهترین آنها سس کچاب است که طعم ویژه‌ای به توپک می‌دهد. </p><p>اگر توپک در یک مهمانی سرو می‌شود برای آن‌که به توپک‌ها دست زده‌نشود، می‌توان درون هر توپک یک چنگال کوچک گذاشت. می‌توان یک پیاله از ‌ چاشنی کنار توپک گذاشته شود تا افراد در زمان خوردن، توپک‌ها را درون چاشنی بزنند.</p><p>یکی از چاشنی (سس)‌هایی که کنار توپک گذاشته می‌شود سس سیر است که به‌روش زیر تهیه می‌شود. این سس در کشور لبنان در کنار غداهای سرخ‌کردنی خورده می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>توپک‌ها یک نوع از پیش‌غذاها هستند که می‌توان با انواع چاشنی‌ها میل نمود. بهترین آنها سس کچاب است که طعم ویژه‌ای به توپک می‌دهد. </p><p>اگر توپک در یک مهمانی سرو می‌شود برای آن‌که به توپک‌ها دست زده‌نشود، می‌توان درون هر توپک یک چنگال کوچک گذاشت. می‌توان یک پیاله از ‌ چاشنی کنار توپک گذاشته شود تا افراد در زمان خوردن، توپک‌ها را درون چاشنی بزنند.</p><p>یکی از چاشنی (سس)‌هایی که کنار توپک گذاشته می‌شود سس سیر است که به‌روش زیر تهیه می‌شود. این سس در کشور لبنان در کنار غداهای سرخ‌کردنی خورده می‌شود.</p>
414886271111627246141222800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>توپک‌ها یک نوع از پیش‌غذاها هستند که می‌توان با انواع چاشنی‌ها میل نمود. بهترین آنها سس کچاب است که طعم ویژه‌ای به توپک می‌دهد. </p><p>اگر توپک در یک مهمانی سرو می‌شود برای آن‌که به توپک‌ها دست زده‌نشود، می‌توان درون هر توپک یک چنگال کوچک گذاشت. می‌توان یک پیاله از ‌ چاشنی کنار توپک گذاشته شود تا افراد در زمان خوردن، توپک‌ها را درون چاشنی بزنند.</p><p>یکی از چاشنی (سس)‌هایی که کنار توپک گذاشته می‌شود سس سیر است که به‌روش زیر تهیه می‌شود. این سس در کشور لبنان در کنار غداهای سرخ‌کردنی خورده می‌شود.</p>سرو کردن00سرو کردن<p>توپک‌ها یک نوع از پیش‌غذاها هستند که می‌توان با انواع چاشنی‌ها میل نمود. بهترین آنها سس کچاب است که طعم ویژه‌ای به توپک می‌دهد. </p><p>اگر توپک در یک مهمانی سرو می‌شود برای آن‌که به توپک‌ها دست زده‌نشود، می‌توان درون هر توپک یک چنگال کوچک گذاشت. می‌توان یک پیاله از ‌ چاشنی کنار توپک گذاشته شود تا افراد در زمان خوردن، توپک‌ها را درون چاشنی بزنند.</p><p>یکی از چاشنی (سس)‌هایی که کنار توپک گذاشته می‌شود سس سیر است که به‌روش زیر تهیه می‌شود. این سس در کشور لبنان در کنار غداهای سرخ‌کردنی خورده می‌شود.</p>
514886272111627246141222800null25011000محتوای_کلیnull <p>توپک سیب‌زمینی از جمله مواد غذایی است که منبع کربوهیدرات است. سیب‌زمینی منبع ویتامین c و B6 است. یکی از مواد مغذی دیگر که در سیب‌زمینی یافت می‌‌شود پتاسیم است. بیماران کولیت روده می‌توانند از توپک سیب‌زمینی بدون پنیر پیتزا استفاده کنند این بیماران می‌توانند آلوبخارا را داخل توپک سیب‌زمینی بگذارند. تخم‌مرغ نیز یکی دیگر از تشکیل‌دهنده‌های اصلی در توپک سیب‌زمینی است. این ماده غذایی منبع پروتئین است. بدن ما به 20مدل آمینواسید نیاز دارد که تخم‌مرغ 9مدل از این اسیدآمینه را تامین می‌کند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>کیلو کالری در 100 گرم<br></td><td>قند در 100 گرم<br></td><td>چربی در 100 گرم<br></td><td>کربوهیدرات در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>سیب‌زمینی سرخ شده<br></td><td>292 کیلوکالری<br></td><td>0.28گرم<br></td><td>0.13<br></td><td>21.15<br></td></tr><tr><td>تخم‌مرغ<br></td><td>155 کیلوکالری<br></td><td>1.12<br></td><td>10.61<br></td><td>0.71<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>توپک سیب‌زمینی از جمله مواد غذایی است که منبع کربوهیدرات است. سیب‌زمینی منبع ویتامین c و B6 است. یکی از مواد مغذی دیگر که در سیب‌زمینی یافت می‌‌شود پتاسیم است. بیماران کولیت روده می‌توانند از توپک سیب‌زمینی بدون پنیر پیتزا استفاده کنند این بیماران می‌توانند آلوبخارا را داخل توپک سیب‌زمینی بگذارند. تخم‌مرغ نیز یکی دیگر از تشکیل‌دهنده‌های اصلی در توپک سیب‌زمینی است. این ماده غذایی منبع پروتئین است. بدن ما به 20مدل آمینواسید نیاز دارد که تخم‌مرغ 9مدل از این اسیدآمینه را تامین می‌کند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>کیلو کالری در 100 گرم<br></td><td>قند در 100 گرم<br></td><td>چربی در 100 گرم<br></td><td>کربوهیدرات در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>سیب‌زمینی سرخ شده<br></td><td>292 کیلوکالری<br></td><td>0.28گرم<br></td><td>0.13<br></td><td>21.15<br></td></tr><tr><td>تخم‌مرغ<br></td><td>155 کیلوکالری<br></td><td>1.12<br></td><td>10.61<br></td><td>0.71<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>
614886272111627246141222800null25011000محتوای_کلیnull <p>توپک سیب‌زمینی از جمله مواد غذایی است که منبع کربوهیدرات است. سیب‌زمینی منبع ویتامین c و B6 است. یکی از مواد مغذی دیگر که در سیب‌زمینی یافت می‌‌شود پتاسیم است. بیماران کولیت روده می‌توانند از توپک سیب‌زمینی بدون پنیر پیتزا استفاده کنند این بیماران می‌توانند آلوبخارا را داخل توپک سیب‌زمینی بگذارند. تخم‌مرغ نیز یکی دیگر از تشکیل‌دهنده‌های اصلی در توپک سیب‌زمینی است. این ماده غذایی منبع پروتئین است. بدن ما به 20مدل آمینواسید نیاز دارد که تخم‌مرغ 9مدل از این اسیدآمینه را تامین می‌کند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>کیلو کالری در 100 گرم<br></td><td>قند در 100 گرم<br></td><td>چربی در 100 گرم<br></td><td>کربوهیدرات در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>سیب‌زمینی سرخ شده<br></td><td>&nbsp;292کیلوکالری<br></td><td>&nbsp;0.28گرم<br></td><td>0.13<br></td><td>21.15</td></tr><tr><td>تخم‌مرغ<br></td><td>155 کیلوکالری<br></td><td>1.12</td><td>10.61<br></td><td>0.71<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>توپک سیب‌زمینی از جمله مواد غذایی است که منبع کربوهیدرات است. سیب‌زمینی منبع ویتامین c و B6 است. یکی از مواد مغذی دیگر که در سیب‌زمینی یافت می‌‌شود پتاسیم است. بیماران کولیت روده می‌توانند از توپک سیب‌زمینی بدون پنیر پیتزا استفاده کنند این بیماران می‌توانند آلوبخارا را داخل توپک سیب‌زمینی بگذارند. تخم‌مرغ نیز یکی دیگر از تشکیل‌دهنده‌های اصلی در توپک سیب‌زمینی است. این ماده غذایی منبع پروتئین است. بدن ما به 20مدل آمینواسید نیاز دارد که تخم‌مرغ 9مدل از این اسیدآمینه را تامین می‌کند.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد تشکیل دهنده اصلی<br></td><td>کیلو کالری در 100 گرم<br></td><td>قند در 100 گرم<br></td><td>چربی در 100 گرم<br></td><td>کربوهیدرات در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>سیب‌زمینی سرخ شده<br></td><td>&nbsp;292کیلوکالری<br></td><td>&nbsp;0.28گرم<br></td><td>0.13<br></td><td>21.15</td></tr><tr><td>تخم‌مرغ<br></td><td>155 کیلوکالری<br></td><td>1.12</td><td>10.61<br></td><td>0.71<br></td></tr></tbody></table><p><br></p>