db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886870111627243141227800null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهته چین مرغ (برنج قالبی)00ته چین مرغ (برنج قالبی)<p></p>
214886869111627244141227800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <a href="http://ته-چین-مرغ" target="_blank"><strong>ته چین مرغ</strong></a> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>00<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <a href="http://ته-چین-مرغ" target="_blank"><strong>ته چین مرغ</strong></a> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>
314886869111627244141227800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <a href="http://ته-چین-مرغ-فینگر-فود" target="_blank"><strong>ته چین مرغ</strong></a> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>00<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <a href="http://ته-چین-مرغ-فینگر-فود" target="_blank"><strong>ته چین مرغ</strong></a> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>
414886869111627244141227800null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <strong><a href="http://فینگر-فود-ته-چین-مرغ" target="_blank">ته چین مرغ</a></strong> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>00<p>وقتی صحبت از غذاهای سنتی ایرانی و برنج می‌شود اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد یک غذای پر حجم و سنگین است که خود به تنهایی یک وعده غذایی است. این روزها برای حفظ سلامت و پذیرایی بهتر از مهمان ها انواع غذاهای سنتی مثل <strong><a href="http://فینگر-فود-ته-چین-مرغ" target="_blank">ته چین مرغ</a></strong> به شکل برنج قالبی در پرس‌های کوچک و در حد یک فینگر فود یا پیش غذا ارائه می‌شود که ضمن پیشگیری از پرخوری و اضافه وزن امکان پذیرایی به شیوه مدرن و تست طعم‌های مختلف را فراهم آورده است. </p>
514886871111627246141227800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>
614886871111627246141227800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>
714886871111627246141227800null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>کلام پایانی00کلام پایانی<p>ته چین مرغ یکی از غذاهای مجلسی سنتی ایرانی است که پای ثابت بسیاری از مهمانی‌ها و مجالس است. اگر قصد دارید از این غذا به شکل فینگر فود استفاده کنید می‌توانید آن را در قالب‌های کوچک آماده کنید یا به اندازه‌های کوچک برش دهید تا با یک حرکت بتوان آن‌ها را داخل دهان جا داد.</p><p>در دستور پخت سنتی ته چین روغن بسیاری بکار رفته در حالیکه دستورهای جدید در فر تهیه می‌شود و سلامت‌تر هستند.</p><p>ته چین مرغ به عنوان یک فینگر فود برای پذیرایی گزینه بسیار مناسبی است و می‌توان آن را با ماست چکیده، انواع خلال و مرغ ریش ریش تزئین کرد. اگر فرصت تهیه این فینگر فود را ندارید می‌توانید به عنوان بهترین فینگر فود مهمانی آن را سفارش دهید و در مهمانی‌ها استفاده کنید. </p><p>ارزش غذایی ته چین به دلیل داشتن مرغ و زعفران بسیار بالا است به خصوص زعفران که ماده ای آرامش بخش و برای تمدد اعصاب ضروری است. در ته چین ماست نیز به کار می رود که جزء مواد لبنی می باشد و کلسیم بدن ما را تامین مینماید.</p>