db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886238111627243141222700null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهتارت حمص 00تارت حمص <p></p>
214886237111627244141222700null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>حُمص: عرب‌زبان‌ها به این غذا حُمُّص گویند. و در زبان فارسی این لغت هوموس نوشته می‌شود. این خوراک مربوط به کشور لبنان است اما در بیشتر کشورهای مدیترانه‌ای این غذا یافت می‌شود و به نخود-ارده نیز معروف است. درباره‌ی ریشه‌ی این غذا اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما تا قبل از زمان عباسیان در مصر و شام اثری از این غذا دیده نشده‌ است. اولین دستورالعمل مکتوب این غذا در قرن سیزدهم بوده است که در یک کتاب آشپزی در مصر دستور طبخ حمص نوشته شده است. یک پوره‌ی نخود که با سرکه لیموترش و ادویه‌جات همراه با سبزی‌جات پخته می‌شده است. هوموس علاوه بر لبنان در مصر و سوریه و فلسطین نیز محبوبیت خاصی دارد. در کشور مصر حمص با زیره خورده می‌شود. در فلسطین گیاه نخود در همه‌جا دیده می‌شود و فلسطینیان حمص را با ماست میل می‌کنند. علاوه بر کشورهای عربی در کشورهای اروپایی مثل قبرس و یونان نیز این غذا محبوبیت زیادی دارد و بسیاری از مردم هفته‌ای یک‌بار آن را میل می‌کنند. به‌تازگی در آمریکا و انگلستان حمص از سوی مردم پذیرفته شده است و از اقبال خوبی برخوردار شده‌ است.</p><p>تارت: تارت یک کلمه‌ی‌ فرانسوی است. و گویا در قرون وسطی تارت‌های میوه در فرانسه رواج داشته‌اند. اما تارت‌ها در سال 1550 به‌وجود آمدند یعنی 200 سال پس از این‌که کیک‌ها درست شدند. گویا تارت‌ها برای چیدمان بهتر میز درست شده‌اند و با استقبال مردم مواجه شدند. در ابتدا تارت‌ها برای ترکیب با گوشت استفاده می‌شد. ولی به مرور زمان مزه‌ی شیرین تارت بر مزه‌ی شور آن غلبه کرد و تارت با مربا و میوه‌جات خورده شد. در حال حاضر تارت‌ها برای پوشش یک ماده‌ی غذایی استفاده می‌شود.</p><p></p>00<p>حُمص: عرب‌زبان‌ها به این غذا حُمُّص گویند. و در زبان فارسی این لغت هوموس نوشته می‌شود. این خوراک مربوط به کشور لبنان است اما در بیشتر کشورهای مدیترانه‌ای این غذا یافت می‌شود و به نخود-ارده نیز معروف است. درباره‌ی ریشه‌ی این غذا اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما تا قبل از زمان عباسیان در مصر و شام اثری از این غذا دیده نشده‌ است. اولین دستورالعمل مکتوب این غذا در قرن سیزدهم بوده است که در یک کتاب آشپزی در مصر دستور طبخ حمص نوشته شده است. یک پوره‌ی نخود که با سرکه لیموترش و ادویه‌جات همراه با سبزی‌جات پخته می‌شده است. هوموس علاوه بر لبنان در مصر و سوریه و فلسطین نیز محبوبیت خاصی دارد. در کشور مصر حمص با زیره خورده می‌شود. در فلسطین گیاه نخود در همه‌جا دیده می‌شود و فلسطینیان حمص را با ماست میل می‌کنند. علاوه بر کشورهای عربی در کشورهای اروپایی مثل قبرس و یونان نیز این غذا محبوبیت زیادی دارد و بسیاری از مردم هفته‌ای یک‌بار آن را میل می‌کنند. به‌تازگی در آمریکا و انگلستان حمص از سوی مردم پذیرفته شده است و از اقبال خوبی برخوردار شده‌ است.</p><p>تارت: تارت یک کلمه‌ی‌ فرانسوی است. و گویا در قرون وسطی تارت‌های میوه در فرانسه رواج داشته‌اند. اما تارت‌ها در سال 1550 به‌وجود آمدند یعنی 200 سال پس از این‌که کیک‌ها درست شدند. گویا تارت‌ها برای چیدمان بهتر میز درست شده‌اند و با استقبال مردم مواجه شدند. در ابتدا تارت‌ها برای ترکیب با گوشت استفاده می‌شد. ولی به مرور زمان مزه‌ی شیرین تارت بر مزه‌ی شور آن غلبه کرد و تارت با مربا و میوه‌جات خورده شد. در حال حاضر تارت‌ها برای پوشش یک ماده‌ی غذایی استفاده می‌شود.</p><p></p>
314886237111627244141222700null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>حُمص: عرب‌زبان‌ها به این غذا حُمُّص گویند. و در زبان فارسی این لغت هوموس نوشته می‌شود. این خوراک مربوط به کشور لبنان است اما در بیشتر کشورهای مدیترانه‌ای این غذا یافت می‌شود و به نخود-ارده نیز معروف است. درباره‌ی ریشه‌ی این غذا اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما تا قبل از زمان عباسیان در مصر و شام اثری از این غذا دیده نشده‌ است. اولین دستورالعمل مکتوب این غذا در قرن سیزدهم بوده است که در یک کتاب آشپزی در مصر دستور طبخ حمص نوشته شده است. یک پوره‌ی نخود که با سرکه لیموترش و ادویه‌جات همراه با سبزی‌جات پخته می‌شده است. هوموس علاوه بر لبنان در مصر و سوریه و فلسطین نیز محبوبیت خاصی دارد. در کشور مصر حمص با زیره خورده می‌شود. در فلسطین گیاه نخود در همه‌جا دیده می‌شود و فلسطینیان حمص را با ماست میل می‌کنند. علاوه بر کشورهای عربی در کشورهای اروپایی مثل قبرس و یونان نیز این غذا محبوبیت زیادی دارد و بسیاری از مردم هفته‌ای یک‌بار آن را میل می‌کنند. به‌تازگی در آمریکا و انگلستان حمص از سوی مردم پذیرفته شده است و از اقبال خوبی برخوردار شده‌ است.</p><p>تارت: تارت یک کلمه‌ی‌ فرانسوی است. و گویا در قرون وسطی تارت‌های میوه در فرانسه رواج داشته‌اند. اما تارت‌ها در سال 1550 به‌وجود آمدند یعنی 200 سال پس از این‌که کیک‌ها درست شدند. گویا تارت‌ها برای چیدمان بهتر میز درست شده‌اند و با استقبال مردم مواجه شدند. در ابتدا تارت‌ها برای ترکیب با گوشت استفاده می‌شد. ولی به مرور زمان مزه‌ی شیرین تارت بر مزه‌ی شور آن غلبه کرد و تارت با مربا و میوه‌جات خورده شد. در حال حاضر تارت‌ها برای پوشش یک ماده‌ی غذایی استفاده می‌شود.</p><p></p>00<p>حُمص: عرب‌زبان‌ها به این غذا حُمُّص گویند. و در زبان فارسی این لغت هوموس نوشته می‌شود. این خوراک مربوط به کشور لبنان است اما در بیشتر کشورهای مدیترانه‌ای این غذا یافت می‌شود و به نخود-ارده نیز معروف است. درباره‌ی ریشه‌ی این غذا اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما تا قبل از زمان عباسیان در مصر و شام اثری از این غذا دیده نشده‌ است. اولین دستورالعمل مکتوب این غذا در قرن سیزدهم بوده است که در یک کتاب آشپزی در مصر دستور طبخ حمص نوشته شده است. یک پوره‌ی نخود که با سرکه لیموترش و ادویه‌جات همراه با سبزی‌جات پخته می‌شده است. هوموس علاوه بر لبنان در مصر و سوریه و فلسطین نیز محبوبیت خاصی دارد. در کشور مصر حمص با زیره خورده می‌شود. در فلسطین گیاه نخود در همه‌جا دیده می‌شود و فلسطینیان حمص را با ماست میل می‌کنند. علاوه بر کشورهای عربی در کشورهای اروپایی مثل قبرس و یونان نیز این غذا محبوبیت زیادی دارد و بسیاری از مردم هفته‌ای یک‌بار آن را میل می‌کنند. به‌تازگی در آمریکا و انگلستان حمص از سوی مردم پذیرفته شده است و از اقبال خوبی برخوردار شده‌ است.</p><p>تارت: تارت یک کلمه‌ی‌ فرانسوی است. و گویا در قرون وسطی تارت‌های میوه در فرانسه رواج داشته‌اند. اما تارت‌ها در سال 1550 به‌وجود آمدند یعنی 200 سال پس از این‌که کیک‌ها درست شدند. گویا تارت‌ها برای چیدمان بهتر میز درست شده‌اند و با استقبال مردم مواجه شدند. در ابتدا تارت‌ها برای ترکیب با گوشت استفاده می‌شد. ولی به مرور زمان مزه‌ی شیرین تارت بر مزه‌ی شور آن غلبه کرد و تارت با مربا و میوه‌جات خورده شد. در حال حاضر تارت‌ها برای پوشش یک ماده‌ی غذایی استفاده می‌شود.</p><p></p>
414886239111627246141222700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که<strong> <a href="http://تارت-حمص" target="_blank">تارت حمص</a></strong> خود به شکل یک شیرینی است روی میز غذا جلوه‌ی خاص خواهد داشت برای این‌که پذیرایی شما با تارت زیباتر شود می‌توان روی تارت را با موادی چون جعفری، دانه‌ی زیتون، خیار و گوجه تزئین نمود. </p>سرو‌ کردن00سرو‌ کردن<p>از آن‌جا که<strong> <a href="http://تارت-حمص" target="_blank">تارت حمص</a></strong> خود به شکل یک شیرینی است روی میز غذا جلوه‌ی خاص خواهد داشت برای این‌که پذیرایی شما با تارت زیباتر شود می‌توان روی تارت را با موادی چون جعفری، دانه‌ی زیتون، خیار و گوجه تزئین نمود. </p>
514886239111627246141222700null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://فینگر-فود-تارت-حمص" target="_blank">تارت حمص</a></strong> خود به شکل یک شیرینی است روی میز غذا جلوه‌ی خاص خواهد داشت برای این‌که پذیرایی شما با تارت زیباتر شود می‌توان روی تارت را با موادی چون جعفری، دانه‌ی زیتون، خیار و گوجه تزئین نمود. </p>سرو‌ کردن00سرو‌ کردن<p>از آن‌جا که <strong><a href="http://فینگر-فود-تارت-حمص" target="_blank">تارت حمص</a></strong> خود به شکل یک شیرینی است روی میز غذا جلوه‌ی خاص خواهد داشت برای این‌که پذیرایی شما با تارت زیباتر شود می‌توان روی تارت را با موادی چون جعفری، دانه‌ی زیتون، خیار و گوجه تزئین نمود. </p>
614886240111627246141222700null25011000محتوای_کلیnull <p>نخود یکی از حبوباتی است که دارای فیبر بسیار بالا است. فیبر نخود در اندام‌های گوارشی مانند یک جارو آلودگی‌ها را از دستگاه گوارش ما حذف می‌نماید. نخود برای افرادی که به دیابت مبتلا هستند مانند انسولین عمل کرده و قند خون را کاهش می‌دهد. ارده که به آن طحینه و یا tahini گفته می‌شود خواص زیادی دارد ارده یک ماده‌ی انرژی زا بوده که در روزهای زمستان زیاد خورده می‌شود هم‌چنین ارده برای پوکی استخوان مشکلات کبدی و کلیه میل می‌شود. از دیگر مواد غذایی در هوموس سیر است که خاصیت آنتی بیوتیکی قوی داشته و در درمان سل‌های ریوی توصیه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده اصلی تشکیل دهنده</td><td style="text-align: center; ">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کیلوکالری<br></td><td style="text-align: center; ">145<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center; ">9.5گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">قند&nbsp;<br></td><td style="text-align: center; ">1.5گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">فیبر<br></td><td style="text-align: center; ">2.98<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>نخود یکی از حبوباتی است که دارای فیبر بسیار بالا است. فیبر نخود در اندام‌های گوارشی مانند یک جارو آلودگی‌ها را از دستگاه گوارش ما حذف می‌نماید. نخود برای افرادی که به دیابت مبتلا هستند مانند انسولین عمل کرده و قند خون را کاهش می‌دهد. ارده که به آن طحینه و یا tahini گفته می‌شود خواص زیادی دارد ارده یک ماده‌ی انرژی زا بوده که در روزهای زمستان زیاد خورده می‌شود هم‌چنین ارده برای پوکی استخوان مشکلات کبدی و کلیه میل می‌شود. از دیگر مواد غذایی در هوموس سیر است که خاصیت آنتی بیوتیکی قوی داشته و در درمان سل‌های ریوی توصیه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td style="text-align: center; ">ماده اصلی تشکیل دهنده</td><td style="text-align: center; ">مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کیلوکالری<br></td><td style="text-align: center; ">145<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">کربوهیدرات<br></td><td style="text-align: center; ">9.5گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">قند&nbsp;<br></td><td style="text-align: center; ">1.5گرم<br></td></tr><tr><td style="text-align: center; ">فیبر<br></td><td style="text-align: center; ">2.98<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>
714886240111627246141222700null25011000محتوای_کلیnull <p>نخود یکی از حبوباتی است که دارای فیبر بسیار بالا است. فیبر نخود در اندام‌های گوارشی مانند یک جارو آلودگی‌ها را از دستگاه گوارش ما حذف می‌نماید. نخود برای افرادی که به دیابت مبتلا هستند مانند انسولین عمل کرده و قند خون را کاهش می‌دهد. ارده که به آن طحینه و یا tahini گفته می‌شود خواص زیادی دارد ارده یک ماده‌ی انرژی زا بوده که در روزهای زمستان زیاد خورده می‌شود هم‌چنین ارده برای پوکی استخوان مشکلات کبدی و کلیه میل می‌شود. از دیگر مواد غذایی در هوموس سیر است که خاصیت آنتی بیوتیکی قوی داشته و در درمان سل‌های ریوی توصیه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>145<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>9.5 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>1.5 گرم</td></tr><tr><td>فیبر</td><td>2.98<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>ارزش غذایی00ارزش غذایی<p>نخود یکی از حبوباتی است که دارای فیبر بسیار بالا است. فیبر نخود در اندام‌های گوارشی مانند یک جارو آلودگی‌ها را از دستگاه گوارش ما حذف می‌نماید. نخود برای افرادی که به دیابت مبتلا هستند مانند انسولین عمل کرده و قند خون را کاهش می‌دهد. ارده که به آن طحینه و یا tahini گفته می‌شود خواص زیادی دارد ارده یک ماده‌ی انرژی زا بوده که در روزهای زمستان زیاد خورده می‌شود هم‌چنین ارده برای پوکی استخوان مشکلات کبدی و کلیه میل می‌شود. از دیگر مواد غذایی در هوموس سیر است که خاصیت آنتی بیوتیکی قوی داشته و در درمان سل‌های ریوی توصیه می‌شود.</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>ماده اصلی تشکیل دهنده<br></td><td>مقدار در 100 گرم<br></td></tr><tr><td>کیلوکالری<br></td><td>145<br></td></tr><tr><td>کربوهیدرات<br></td><td>9.5 گرم<br></td></tr><tr><td>قند <br></td><td>1.5 گرم</td></tr><tr><td>فیبر</td><td>2.98<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p>