فیله سوخاری

امتیاز کاربران :

این محصول مناسب مراسم های زیر است

  • دورهمی
  • دفاعیه
  • همایش

نوع رژیم

  • غیررژیمی
  • ناهار
  • شام
  • میان وعده
POWERED BY :