db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114885616111627243141217400null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهطرز تهیه سوشی رول ابی ‌تن00طرز تهیه سوشی رول ابی ‌تن<p></p>
214885617111627244141217400null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>ابی‌ تن در زبان ژاپنی به معنای میگو است و این سوشی یک سوشی سنتی ژاپنی است. آشپزی برای سوشی بسیار آسان است اما اگر هنوز سوشی درست نکرده‌اید کار کمی برای‌شما سخت است. البته نباید فراموش کرد که هر کاری برای افراد تازه‌کار در ابتدا سخت است. به‌ هر صورت با یک یا دو بار تهیه‌ی سوشی شما در این کار مهارت پیدا خواهید کرد. برای پخت <strong><a href="http://فینگر-فود-سوشی-ابی-تن-رول" target="_blank">سوشی ابی‌ تن رول</a></strong> شما نیاز به تجهیزات آشپزخانه‌ای زیادی ندارید و تنها یک تخته‌کار، قابلمه، تابه، آبکش دسته‌دار، حوله و یک کارد بسیار تیز نیاز دارید. مدت زمان آماده‌سازی این غذا 10 دقیقه و پخت آن 20 دقیقه و رول کردن سوشی 5 دقیقه زمان نیاز دارد. این غذا مناسب مهمانی‌های رسمی است. اگر کسی به غذای دریایی علاقه دارد می‌تواند این غذا را بیرون از خانه نیز میل نماید. بسیاری از افراد این غذا را با برنج درست می‌نمایند اما نوعی از این سوشی به‌وسیله‌ی آرد تمپورا تهیه می‌شود که به‌دلیل خام نخوردن میگو در سوشی است. در این دستور پخت روش تهیه‌ی آرد تمپورا نیز گفته می‌شود.</p>00<p>ابی‌ تن در زبان ژاپنی به معنای میگو است و این سوشی یک سوشی سنتی ژاپنی است. آشپزی برای سوشی بسیار آسان است اما اگر هنوز سوشی درست نکرده‌اید کار کمی برای‌شما سخت است. البته نباید فراموش کرد که هر کاری برای افراد تازه‌کار در ابتدا سخت است. به‌ هر صورت با یک یا دو بار تهیه‌ی سوشی شما در این کار مهارت پیدا خواهید کرد. برای پخت <strong><a href="http://فینگر-فود-سوشی-ابی-تن-رول" target="_blank">سوشی ابی‌ تن رول</a></strong> شما نیاز به تجهیزات آشپزخانه‌ای زیادی ندارید و تنها یک تخته‌کار، قابلمه، تابه، آبکش دسته‌دار، حوله و یک کارد بسیار تیز نیاز دارید. مدت زمان آماده‌سازی این غذا 10 دقیقه و پخت آن 20 دقیقه و رول کردن سوشی 5 دقیقه زمان نیاز دارد. این غذا مناسب مهمانی‌های رسمی است. اگر کسی به غذای دریایی علاقه دارد می‌تواند این غذا را بیرون از خانه نیز میل نماید. بسیاری از افراد این غذا را با برنج درست می‌نمایند اما نوعی از این سوشی به‌وسیله‌ی آرد تمپورا تهیه می‌شود که به‌دلیل خام نخوردن میگو در سوشی است. در این دستور پخت روش تهیه‌ی آرد تمپورا نیز گفته می‌شود.</p>
314885618111627246141217400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>مراحل آماده‌سازی <strong><a href="http://سوشی-رول-ابی‌تن" target="_blank">سوشی رول ابی‌تن‌</a></strong><a href="http://سوشی-رول-ابی‌تن" target="_blank">&nbsp;</a>شامل باز کردن میگو و تهیه‌ی خمیر تمپورا است. </p><p>مواد لازم برای خمیر تمپورا </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>آرد<br></td><td>3 پیمانه<br></td></tr><tr><td>زرده‌ی تخم‌مرغ</td><td>2 عدد<br></td></tr><tr><td>آب <br></td><td>4 لیوان<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول </p><p>ابتدا زرده‌ی تخم‌مرغ را در ظرف انداخته و آرد را اضافه کنید</p><p>قدم دوم</p><p>آب را اضافه کرده و با هم‌زن مخلوط را هم بزنید. توجه نمایید که نیاز به داشتن یک محصول خمیری شکل نیست. بلکه برعکس همیشه نیازمند یک مایه‌ی خمیر رقیق شده است. وقتی انگشت را در مایه‌ی خمیری زده و بالا آوردید مواد نباید روی انگشت بماند بلکه باید پیوسته از نوک انگشتان به پایین بریزد. اگر خمیر سفت شده‌ است به‌ شکلی که مواد روی انگشتان‌تان می‌ماند و به سمت پایین شره نمی‌کند کمی دیگر آب به خمیر اضافه نمایید. بهتر است آب را طی دو مرحله اضافه نمایید.</p><p></p>آماده‌سازی و پخت 00آماده‌سازی و پخت <p>مراحل آماده‌سازی <strong><a href="http://سوشی-رول-ابی‌تن" target="_blank">سوشی رول ابی‌تن‌</a></strong><a href="http://سوشی-رول-ابی‌تن" target="_blank">&nbsp;</a>شامل باز کردن میگو و تهیه‌ی خمیر تمپورا است. </p><p>مواد لازم برای خمیر تمپورا </p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>آرد<br></td><td>3 پیمانه<br></td></tr><tr><td>زرده‌ی تخم‌مرغ</td><td>2 عدد<br></td></tr><tr><td>آب <br></td><td>4 لیوان<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول </p><p>ابتدا زرده‌ی تخم‌مرغ را در ظرف انداخته و آرد را اضافه کنید</p><p>قدم دوم</p><p>آب را اضافه کرده و با هم‌زن مخلوط را هم بزنید. توجه نمایید که نیاز به داشتن یک محصول خمیری شکل نیست. بلکه برعکس همیشه نیازمند یک مایه‌ی خمیر رقیق شده است. وقتی انگشت را در مایه‌ی خمیری زده و بالا آوردید مواد نباید روی انگشت بماند بلکه باید پیوسته از نوک انگشتان به پایین بریزد. اگر خمیر سفت شده‌ است به‌ شکلی که مواد روی انگشتان‌تان می‌ماند و به سمت پایین شره نمی‌کند کمی دیگر آب به خمیر اضافه نمایید. بهتر است آب را طی دو مرحله اضافه نمایید.</p><p></p>
414885618111627246141217400null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>مراحل آماده‌سازی شامل باز کردن میگو و تهیه‌ی خمیر تمپورا است. </p><p>مواد لازم برای خمیر تمپورا </p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول </p><p>ابتدا زرده‌ی تخم‌مرغ را در ظرف انداخته و آرد را اضافه کنید</p><p>قدم دوم</p><p>آب را اضافه کرده و با هم‌زن مخلوط را هم بزنید. توجه نمایید که نیاز به داشتن یک محصول خمیری شکل نیست. بلکه برعکس همیشه نیازمند یک مایه‌ی خمیر رقیق شده است. وقتی انگشت را در مایه‌ی خمیری زده و بالا آوردید مواد نباید روی انگشت بماند بلکه باید پیوسته از نوک انگشتان به پایین بریزد. اگر خمیر سفت شده‌ است به‌ شکلی که مواد روی انگشتان‌تان می‌ماند و به سمت پایین شره نمی‌کند کمی دیگر آب به خمیر اضافه نمایید. بهتر است آب را طی دو مرحله اضافه نمایید.</p><p></p>آماده‌سازی و پخت 00آماده‌سازی و پخت <p>مراحل آماده‌سازی شامل باز کردن میگو و تهیه‌ی خمیر تمپورا است. </p><p>مواد لازم برای خمیر تمپورا </p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول </p><p>ابتدا زرده‌ی تخم‌مرغ را در ظرف انداخته و آرد را اضافه کنید</p><p>قدم دوم</p><p>آب را اضافه کرده و با هم‌زن مخلوط را هم بزنید. توجه نمایید که نیاز به داشتن یک محصول خمیری شکل نیست. بلکه برعکس همیشه نیازمند یک مایه‌ی خمیر رقیق شده است. وقتی انگشت را در مایه‌ی خمیری زده و بالا آوردید مواد نباید روی انگشت بماند بلکه باید پیوسته از نوک انگشتان به پایین بریزد. اگر خمیر سفت شده‌ است به‌ شکلی که مواد روی انگشتان‌تان می‌ماند و به سمت پایین شره نمی‌کند کمی دیگر آب به خمیر اضافه نمایید. بهتر است آب را طی دو مرحله اضافه نمایید.</p><p></p>
514886431111627246141217400null25011000محتوای_کلیnull <p> بعد از این‌که خمیر تمپورا را تهیه نمودید باید مواد سوشی را آماده کنید</p><p>مواد لازم</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد لازم<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>میگو</td><td>10 عدد<br></td></tr><tr><td>جلبک نوری</td><td>10 عدد<br></td></tr><tr><td>آووکادو</td><td>5 عدد<br></td></tr><tr><td>روغن <br></td><td>2 لیوان<br></td></tr><tr><td>سس مایونز</td><td>یک قاشق چای‌خوری<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول</p><p>کمر میگوی پاک شده را با کارد تیز 4 یا 5 برش بزنید سپس شکم میگو را نیز یک خط طولی بکشید که شکم میگو نیز باز شود(فرض شده است میگو از قبل پاک شده است)</p><p>قدم دوم</p><p>میگو را روی تخته‌کار با نوک انگشتان به آرامی فشار دهید به شکلی که میگو از هم باز شود.</p><p>قدم سوم </p><p>تابه را پر از روغن کرده و بگذارید روغن داغ شود. </p><p>قدم چهارم </p><p>زمانی که روغن داغ شد نوک انگشتان را در مایع خمیر تمپورا زده و روی تابه چرخ دهید(خمیر داخل تابه شره می‌کند) مایه‌‌ی خمیر در همه‌ی تابه پخش می‌شود. بسته به بزرگی تابه یک یا دوبار انگشتان خود را در مایه بزنید و خمیر را در تابه بریزید زمانی که مایه‌ی خمیر درتابه بسته شد با یک آب‌کش دسته دار آرد را از تابه بردارید چندبار آبکش را تکان دهید تا روغن اضافه به تابه برگردد مواد را روی یک دستمال برگردانید تا روغن اضافه پس داده شود توجه نمایید محصول ما شبیه به دانه‌های برنج خواهد بود هر زمان مشاهده کردید که مایه بسته شده است مواد را از تابه بردارید</p><p>قدم پنجم </p><p>میگوها را در آرد سوخاری غلتانده و در یک ظرف پر از روغن سوخاری سرخ نمایید.</p><p></p>آماده‌سازی سوشی 00آماده‌سازی سوشی <p> بعد از این‌که خمیر تمپورا را تهیه نمودید باید مواد سوشی را آماده کنید</p><p>مواد لازم</p><p><br></p><table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد لازم<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>میگو</td><td>10 عدد<br></td></tr><tr><td>جلبک نوری</td><td>10 عدد<br></td></tr><tr><td>آووکادو</td><td>5 عدد<br></td></tr><tr><td>روغن <br></td><td>2 لیوان<br></td></tr><tr><td>سس مایونز</td><td>یک قاشق چای‌خوری<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول</p><p>کمر میگوی پاک شده را با کارد تیز 4 یا 5 برش بزنید سپس شکم میگو را نیز یک خط طولی بکشید که شکم میگو نیز باز شود(فرض شده است میگو از قبل پاک شده است)</p><p>قدم دوم</p><p>میگو را روی تخته‌کار با نوک انگشتان به آرامی فشار دهید به شکلی که میگو از هم باز شود.</p><p>قدم سوم </p><p>تابه را پر از روغن کرده و بگذارید روغن داغ شود. </p><p>قدم چهارم </p><p>زمانی که روغن داغ شد نوک انگشتان را در مایع خمیر تمپورا زده و روی تابه چرخ دهید(خمیر داخل تابه شره می‌کند) مایه‌‌ی خمیر در همه‌ی تابه پخش می‌شود. بسته به بزرگی تابه یک یا دوبار انگشتان خود را در مایه بزنید و خمیر را در تابه بریزید زمانی که مایه‌ی خمیر درتابه بسته شد با یک آب‌کش دسته دار آرد را از تابه بردارید چندبار آبکش را تکان دهید تا روغن اضافه به تابه برگردد مواد را روی یک دستمال برگردانید تا روغن اضافه پس داده شود توجه نمایید محصول ما شبیه به دانه‌های برنج خواهد بود هر زمان مشاهده کردید که مایه بسته شده است مواد را از تابه بردارید</p><p>قدم پنجم </p><p>میگوها را در آرد سوخاری غلتانده و در یک ظرف پر از روغن سوخاری سرخ نمایید.</p><p></p>
614886431111627246141217400null25011000محتوای_کلیnull <p> بعد از این‌که خمیر تمپورا را تهیه نمودید باید مواد سوشی را آماده کنید</p><p>مواد لازم</p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول</p><p>کمر میگوی پاک شده را با کارد تیز 4 یا 5 برش بزنید سپس شکم میگو را نیز یک خط طولی بکشید که شکم میگو نیز باز شود(فرض شده است میگو از قبل پاک شده است)</p><p>قدم دوم</p><p>میگو را روی تخته‌کار با نوک انگشتان به آرامی فشار دهید به شکلی که میگو از هم باز شود.</p><p>قدم سوم </p><p>تابه را پر از روغن کرده و بگذارید روغن داغ شود. </p><p>قدم چهارم </p><p>زمانی که روغن داغ شد نوک انگشتان را در مایع خمیر تمپورا زده و روی تابه چرخ دهید(خمیر داخل تابه شره می‌کند) مایه‌‌ی خمیر در همه‌ی تابه پخش می‌شود. بسته به بزرگی تابه یک یا دوبار انگشتان خود را در مایه بزنید و خمیر را در تابه بریزید زمانی که مایه‌ی خمیر درتابه بسته شد با یک آب‌کش دسته دار آرد را از تابه بردارید چندبار آبکش را تکان دهید تا روغن اضافه به تابه برگردد مواد را روی یک دستمال برگردانید تا روغن اضافه پس داده شود توجه نمایید محصول ما شبیه به دانه‌های برنج خواهد بود هر زمان مشاهده کردید که مایه بسته شده است مواد را از تابه بردارید</p><p>قدم پنجم </p><p>میگوها را در آرد سوخاری غلتانده و در یک ظرف پر از روغن سوخاری سرخ نمایید.</p><p></p>آماده‌سازی سوشی 00آماده‌سازی سوشی <p> بعد از این‌که خمیر تمپورا را تهیه نمودید باید مواد سوشی را آماده کنید</p><p>مواد لازم</p><p></p><p></p><p></p><p>قدم اول</p><p>کمر میگوی پاک شده را با کارد تیز 4 یا 5 برش بزنید سپس شکم میگو را نیز یک خط طولی بکشید که شکم میگو نیز باز شود(فرض شده است میگو از قبل پاک شده است)</p><p>قدم دوم</p><p>میگو را روی تخته‌کار با نوک انگشتان به آرامی فشار دهید به شکلی که میگو از هم باز شود.</p><p>قدم سوم </p><p>تابه را پر از روغن کرده و بگذارید روغن داغ شود. </p><p>قدم چهارم </p><p>زمانی که روغن داغ شد نوک انگشتان را در مایع خمیر تمپورا زده و روی تابه چرخ دهید(خمیر داخل تابه شره می‌کند) مایه‌‌ی خمیر در همه‌ی تابه پخش می‌شود. بسته به بزرگی تابه یک یا دوبار انگشتان خود را در مایه بزنید و خمیر را در تابه بریزید زمانی که مایه‌ی خمیر درتابه بسته شد با یک آب‌کش دسته دار آرد را از تابه بردارید چندبار آبکش را تکان دهید تا روغن اضافه به تابه برگردد مواد را روی یک دستمال برگردانید تا روغن اضافه پس داده شود توجه نمایید محصول ما شبیه به دانه‌های برنج خواهد بود هر زمان مشاهده کردید که مایه بسته شده است مواد را از تابه بردارید</p><p>قدم پنجم </p><p>میگوها را در آرد سوخاری غلتانده و در یک ظرف پر از روغن سوخاری سرخ نمایید.</p><p></p>
714886432111627246141217400null25011000محتوای_کلیnull <p>قدم اول </p><p>حصیر سوشی را روی تخته‌کار بگذارید اگر حصیر سوشی را ندارید از یک حوله‌ استفاده نمایید.</p><p>قدم دوم</p><p>جلبک نوری را روی حصیر بگذارید.</p><p>قدم سوم</p><p>تمپورای سرخ شده را روی جلبک ریخته و لبه‌‌های خمیر را با نوک انگشتان به جلبک فشار دهید.</p><p>قدم چهارم</p><p>جلبک را برگردانید به شکلی که تمپورا در زیر و سطح خالی جلبک در رو قرار گیرد. به اندازه‌ی یک خط، سس مایونز روی جلبک بریزید. میگو را روی خط مایونز گذاشته و کنار میگو میوه‌ی آوکادو را قرار دهید.</p><p>قدم پنجم </p><p>لبه حصیر را همراه با جلبک بلند کرده و رول نمایید. لبه‌های جلبک باید روی هم بنشیند </p><p>قدم ششم </p><p>بعد از رول شدن سوشی، سوشی را مانند رولت برش دهید برای این کار یک کارد تیز برداشته و با لبه‌ی تیز کارد با یک فشار سوشی را برش دهید هر فشار اضافه به سوشی باعث له شدن سوشی می‌شود.</p>پیچیدن رول سوشی00پیچیدن رول سوشی<p>قدم اول </p><p>حصیر سوشی را روی تخته‌کار بگذارید اگر حصیر سوشی را ندارید از یک حوله‌ استفاده نمایید.</p><p>قدم دوم</p><p>جلبک نوری را روی حصیر بگذارید.</p><p>قدم سوم</p><p>تمپورای سرخ شده را روی جلبک ریخته و لبه‌‌های خمیر را با نوک انگشتان به جلبک فشار دهید.</p><p>قدم چهارم</p><p>جلبک را برگردانید به شکلی که تمپورا در زیر و سطح خالی جلبک در رو قرار گیرد. به اندازه‌ی یک خط، سس مایونز روی جلبک بریزید. میگو را روی خط مایونز گذاشته و کنار میگو میوه‌ی آوکادو را قرار دهید.</p><p>قدم پنجم </p><p>لبه حصیر را همراه با جلبک بلند کرده و رول نمایید. لبه‌های جلبک باید روی هم بنشیند </p><p>قدم ششم </p><p>بعد از رول شدن سوشی، سوشی را مانند رولت برش دهید برای این کار یک کارد تیز برداشته و با لبه‌ی تیز کارد با یک فشار سوشی را برش دهید هر فشار اضافه به سوشی باعث له شدن سوشی می‌شود.</p>
814886432111627246141217400null25011000محتوای_کلیnull <p>قدم اول </p><p>حصیر سوشی را روی تخته‌کار بگذارید اگر حصیر سوشی را ندارید از یک حوله‌ استفاده نمایید.</p><p>قدم دوم</p><p>جلبک نوری را روی حصیر بگذارید.</p><p>قدم سوم</p><p>تمپورای سرخ شده را روی جلبک ریخته و لبه‌‌های خمیر را با نوک انگشتان به جلبک فشار دهید.</p><p>قدم چهارم</p><p>جلبک را برگردانید به شکلی که تمپورا در زیر و سطح خالی جلبک در رو قرار گیرد. به اندازه‌ی یک خط، سس مایونز روی جلبک بریزید. میگو را روی خط مایونز گذاشته و کنار میگو میوه‌ی آوکادو را قرار دهید.</p><p>قدم پنجم </p><p>لبه حصیر را همراه با جلبک بلند کرده و رول نمایید. لبه‌های جلبک باید روی هم بنشیند </p><p>قدم ششم </p><p>بعد از رول شدن سوشی، سوشی را مانند رولت برش دهید برای این کار یک کارد تیز برداشته و با لبه‌ی تیز کارد با یک فشار سوشی را برش دهید هر فشار اضافه به سوشی باعث له شدن سوشی می‌شود.</p>پیچیدن رول سوشی00پیچیدن رول سوشی<p>قدم اول </p><p>حصیر سوشی را روی تخته‌کار بگذارید اگر حصیر سوشی را ندارید از یک حوله‌ استفاده نمایید.</p><p>قدم دوم</p><p>جلبک نوری را روی حصیر بگذارید.</p><p>قدم سوم</p><p>تمپورای سرخ شده را روی جلبک ریخته و لبه‌‌های خمیر را با نوک انگشتان به جلبک فشار دهید.</p><p>قدم چهارم</p><p>جلبک را برگردانید به شکلی که تمپورا در زیر و سطح خالی جلبک در رو قرار گیرد. به اندازه‌ی یک خط، سس مایونز روی جلبک بریزید. میگو را روی خط مایونز گذاشته و کنار میگو میوه‌ی آوکادو را قرار دهید.</p><p>قدم پنجم </p><p>لبه حصیر را همراه با جلبک بلند کرده و رول نمایید. لبه‌های جلبک باید روی هم بنشیند </p><p>قدم ششم </p><p>بعد از رول شدن سوشی، سوشی را مانند رولت برش دهید برای این کار یک کارد تیز برداشته و با لبه‌ی تیز کارد با یک فشار سوشی را برش دهید هر فشار اضافه به سوشی باعث له شدن سوشی می‌شود.</p>