db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114887932111627243141238500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهطرز تهیه سوشی تای00طرز تهیه سوشی تای<p></p>
214887931111627244141238500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>زمان آماده‌سازی <a href="http://فینگر-فود-سوشی-تای" target="_blank"><strong>سوشی تای</strong></a> حداقل چند ساعت قبل از شروع پخت و پز باید صورت بگیرد به طور معمول یک روز قبل از پخت سوشی ماهی تای را در نمک می‌خوابانند. دو طرف ماهی را نمک زده در یک دستمال گذاشته و تا زمان پخت سوشی، در یخچال قرار می‌دهند. مهم‌ترین بخش آشپزی سوشی‌تای پاک کردن این ماهی است. برای تهیه‌ی سوشی تای ماهی حتما باید صحیح پاک گردد. تجهیزات آشپزخانه‌ای این سوشی قابلمه کاسه‌ی غیر فلزی تخته‌کار کارد بسیار تیز و حصیر سوشی است. معمولاً سوشی تای به شکل نگیری تهیه می‌شود. نگیری شکلی از سوشی است که از جلبک نوری استفاده نمی‌گردد. </p>00<p>زمان آماده‌سازی <a href="http://فینگر-فود-سوشی-تای" target="_blank"><strong>سوشی تای</strong></a> حداقل چند ساعت قبل از شروع پخت و پز باید صورت بگیرد به طور معمول یک روز قبل از پخت سوشی ماهی تای را در نمک می‌خوابانند. دو طرف ماهی را نمک زده در یک دستمال گذاشته و تا زمان پخت سوشی، در یخچال قرار می‌دهند. مهم‌ترین بخش آشپزی سوشی‌تای پاک کردن این ماهی است. برای تهیه‌ی سوشی تای ماهی حتما باید صحیح پاک گردد. تجهیزات آشپزخانه‌ای این سوشی قابلمه کاسه‌ی غیر فلزی تخته‌کار کارد بسیار تیز و حصیر سوشی است. معمولاً سوشی تای به شکل نگیری تهیه می‌شود. نگیری شکلی از سوشی است که از جلبک نوری استفاده نمی‌گردد. </p>
314887933111627246141238500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>قدم اول </p><p>ماهی را تمیز کنید. پولک‌های ماهی را گرفته و سر ماهی را جدا نمایید سر از محل آب‌شش‌ها جدا شود. باله‌های ماهی را نیز جدا کنید</p><p>قدم دوم </p><p>با لبه‌ی کارد، ماهی را از استخوان‌‌ها جدا کنید. آرام آرم کارد از محل باله‌‌ی شکمی وارد ماهی نمایید، تا کارد به مرکز استخوان برسد. باید توجه نمود که بافت گوشت آسیب نبیند. </p><p>قدم سوم</p><p>بعد از جدا شدن فیله‌ی ماهی، پوست ماهی را باید گرفت. آشپزان سوشی کاردی بلند و بسیار بسیار تیز دارند که با این چاقو پوست ماهی را می‌‌گیرند. معمولاً در خانه چنین کاردهایی قمه مانند موجود نیست برای این کار یک کارد تیز که نوک آن باریک باشد انتخاب کرده و از انتهای ماهی، محل دم، پوست ماهی را جدا کنید. ابتدا با نوک کارد قسمتی از فیله را جدا کرده و نوک کارد را روی پوسته نگه دارید و با یک دست فیله را نگه دارید، کارد را آرام روی پوست به سمت جلو حرکت دهید با یک دست فیله را نگه داشته و با دست دیگر کارد را روی پوست ماهی حرکت دهید تا پوست از فیله‌ی ماهی جدا شود.</p><p>قدم چهارم</p><p>زمانی که فیله از پوست جدا می‌شود. روی فیله یک خط دیده می‌شود که خط اتصال ستون فقرات ماهی است. فیله را از خط ستون فقرات به دو قسمت طولی برش دهید.</p><p>قدم پنجم</p><p>بعد از تقسیم کردن فیله‌ی ماهی لبه‌ی خارجی هر تکه، یک ردیف تیغ که از استون فقرات باقی مانده است وجود دارد آن استخوان‌های ریز را با کارد جدا نمایید. برای این کارد یک لایه‌ی باریک از لبه‌ی فیله را جدا کنید.</p><p>قدم ششم</p><p>حالا یک فیله داریم که برای سوشی آماده است. برای برش زدن یک طرف فیله خطوط قرمز دارد که با یک کارد روی این خطوط را برش می‌زنیم.</p>آماده‌سازی و پخت سوشی00آماده‌سازی و پخت سوشی<p>قدم اول </p><p>ماهی را تمیز کنید. پولک‌های ماهی را گرفته و سر ماهی را جدا نمایید سر از محل آب‌شش‌ها جدا شود. باله‌های ماهی را نیز جدا کنید</p><p>قدم دوم </p><p>با لبه‌ی کارد، ماهی را از استخوان‌‌ها جدا کنید. آرام آرم کارد از محل باله‌‌ی شکمی وارد ماهی نمایید، تا کارد به مرکز استخوان برسد. باید توجه نمود که بافت گوشت آسیب نبیند. </p><p>قدم سوم</p><p>بعد از جدا شدن فیله‌ی ماهی، پوست ماهی را باید گرفت. آشپزان سوشی کاردی بلند و بسیار بسیار تیز دارند که با این چاقو پوست ماهی را می‌‌گیرند. معمولاً در خانه چنین کاردهایی قمه مانند موجود نیست برای این کار یک کارد تیز که نوک آن باریک باشد انتخاب کرده و از انتهای ماهی، محل دم، پوست ماهی را جدا کنید. ابتدا با نوک کارد قسمتی از فیله را جدا کرده و نوک کارد را روی پوسته نگه دارید و با یک دست فیله را نگه دارید، کارد را آرام روی پوست به سمت جلو حرکت دهید با یک دست فیله را نگه داشته و با دست دیگر کارد را روی پوست ماهی حرکت دهید تا پوست از فیله‌ی ماهی جدا شود.</p><p>قدم چهارم</p><p>زمانی که فیله از پوست جدا می‌شود. روی فیله یک خط دیده می‌شود که خط اتصال ستون فقرات ماهی است. فیله را از خط ستون فقرات به دو قسمت طولی برش دهید.</p><p>قدم پنجم</p><p>بعد از تقسیم کردن فیله‌ی ماهی لبه‌ی خارجی هر تکه، یک ردیف تیغ که از استون فقرات باقی مانده است وجود دارد آن استخوان‌های ریز را با کارد جدا نمایید. برای این کارد یک لایه‌ی باریک از لبه‌ی فیله را جدا کنید.</p><p>قدم ششم</p><p>حالا یک فیله داریم که برای سوشی آماده است. برای برش زدن یک طرف فیله خطوط قرمز دارد که با یک کارد روی این خطوط را برش می‌زنیم.</p>
414887934111627246141238500null25011000محتوای_کلیnull <p>از آن‌جا که سوشی بر پایه‌ی برنج است حتما برنج نیز پخت شود. برای پخت برنج مراحل زیر را انجام دهید</p><p>قدم اول</p><p>برنج طی چند مرحله شسته شود. زمانی برنج از شستن دست بکشید که آب برنج شفاف شود.</p><p>قدم دوم</p><p>برنج را برای یک ساعت در دمای اتاق کنار بگذارید</p><p>قدم سوم </p><p>برنج را بپزید صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید. بعد از جوشیدن دما را کم کرده و بگذارید 15 دقیقه‌ی دیگر برنج بپزد برنج در آخر حالت لهیدگی دارد</p><p>قدم چهارم</p><p>برنج را دریک کاسه‌ی چوبی خالی کنید. بگذارید ده دقیقه خنک شود</p><p>قدم پنجم </p><p>با یک قاشق چوبی همز‌مان که سرکه‌ی برنج را اضافه می‌نمایید برنج را هم‌ بزنید نوک قاشق چوبی را وارد برنج کرده و برنج را هم بزنید برنج نباید له شود و یا خمیر گردد</p><p>قدم ششم</p><p>برنج را در دمای اتاق بگذارید تا خنک شود</p>پخت برنج 00پخت برنج <p>از آن‌جا که سوشی بر پایه‌ی برنج است حتما برنج نیز پخت شود. برای پخت برنج مراحل زیر را انجام دهید</p><p>قدم اول</p><p>برنج طی چند مرحله شسته شود. زمانی برنج از شستن دست بکشید که آب برنج شفاف شود.</p><p>قدم دوم</p><p>برنج را برای یک ساعت در دمای اتاق کنار بگذارید</p><p>قدم سوم </p><p>برنج را بپزید صبر کنید تا آب برنج جوش بیاید. بعد از جوشیدن دما را کم کرده و بگذارید 15 دقیقه‌ی دیگر برنج بپزد برنج در آخر حالت لهیدگی دارد</p><p>قدم چهارم</p><p>برنج را دریک کاسه‌ی چوبی خالی کنید. بگذارید ده دقیقه خنک شود</p><p>قدم پنجم </p><p>با یک قاشق چوبی همز‌مان که سرکه‌ی برنج را اضافه می‌نمایید برنج را هم‌ بزنید نوک قاشق چوبی را وارد برنج کرده و برنج را هم بزنید برنج نباید له شود و یا خمیر گردد</p><p>قدم ششم</p><p>برنج را در دمای اتاق بگذارید تا خنک شود</p>
514887935111627246141238500null25011000محتوای_کلیnull <p>پیچیدن سوشی مهم‌ترین بخش سوشی است. برای سوشی نگیری تای جلبک استفاده نمی‌شود و خود فیله‌ی ماهی کاور برنج است مراحل زیر برای سوشی تای باید استفاده شود.</p><p>قدم اول </p><p>دستان خود را در یک ظرف آب یخ مرطوب نمایید. دست نباید زیاد خیس شود اگر خیسی زیاد است با تکاندن دادن دست خیسی را بگیرید</p><p>قدم دوم</p><p>یک قاشق غذاخوری برنج را در کف دست( اگر راست دست هستید در دست راست و اگر چپ دست هستید در کف دست چپ) خود بگذارید کف دست کشیده و مستقیم است. برنج را فشار ندهید زیرا در زمان خوردن احساس می‌شود برنج سفت شده است.</p><p>قدم سوم</p><p>برنج را در کف دست خود گلوله‌ای نمایید.</p><p>قدم چهارم</p><p>در کف دست دیگر ماهی را بین انگشت شست و انگشتان دیگر در بالای انگشتان نگه دارید.</p><p>قدم پنجم</p><p>روی ماهی با انگشت سبابه دست مقابل کمی پودر خردل روی ماهی می‌کشیم</p><p>قدم ششم</p><p>برنج را با انگشت شست و انگشت سبابه روی ماهی قرار دهید.</p><p>قدم هفتم</p><p>زمانی که برنج روی ماهی قرار گرفت برنج را با انگشت شست دست چپ گود نمایید.</p><p>قدم هشتم </p><p>کف دست چپ خود را خم نمایید و با انگشت میانی و انگشت سبابه برنج را روی ماهی فشار دهید.</p><p>قدم نهم </p><p>سوشی را در گودی دست قرار داده و با دو انگشت میانی و سبابه برنج را روی ماهی فشار دهید.</p><p> قدم دهم</p><p>لبه‌های برنج را روی ماهی متراکم نمایید. به‌گونه‌ای که ماهی روی سوشی فیکس شود.</p><p>قدم یازدهم </p><p>سوشی آماده برای روی میز قرار گرفتن است.</p><p></p>سرو سوشی00سرو سوشی<p>پیچیدن سوشی مهم‌ترین بخش سوشی است. برای سوشی نگیری تای جلبک استفاده نمی‌شود و خود فیله‌ی ماهی کاور برنج است مراحل زیر برای سوشی تای باید استفاده شود.</p><p>قدم اول </p><p>دستان خود را در یک ظرف آب یخ مرطوب نمایید. دست نباید زیاد خیس شود اگر خیسی زیاد است با تکاندن دادن دست خیسی را بگیرید</p><p>قدم دوم</p><p>یک قاشق غذاخوری برنج را در کف دست( اگر راست دست هستید در دست راست و اگر چپ دست هستید در کف دست چپ) خود بگذارید کف دست کشیده و مستقیم است. برنج را فشار ندهید زیرا در زمان خوردن احساس می‌شود برنج سفت شده است.</p><p>قدم سوم</p><p>برنج را در کف دست خود گلوله‌ای نمایید.</p><p>قدم چهارم</p><p>در کف دست دیگر ماهی را بین انگشت شست و انگشتان دیگر در بالای انگشتان نگه دارید.</p><p>قدم پنجم</p><p>روی ماهی با انگشت سبابه دست مقابل کمی پودر خردل روی ماهی می‌کشیم</p><p>قدم ششم</p><p>برنج را با انگشت شست و انگشت سبابه روی ماهی قرار دهید.</p><p>قدم هفتم</p><p>زمانی که برنج روی ماهی قرار گرفت برنج را با انگشت شست دست چپ گود نمایید.</p><p>قدم هشتم </p><p>کف دست چپ خود را خم نمایید و با انگشت میانی و انگشت سبابه برنج را روی ماهی فشار دهید.</p><p>قدم نهم </p><p>سوشی را در گودی دست قرار داده و با دو انگشت میانی و سبابه برنج را روی ماهی فشار دهید.</p><p> قدم دهم</p><p>لبه‌های برنج را روی ماهی متراکم نمایید. به‌گونه‌ای که ماهی روی سوشی فیکس شود.</p><p>قدم یازدهم </p><p>سوشی آماده برای روی میز قرار گرفتن است.</p><p></p>