db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114886722111627243141226500null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهطرز تهیه سوشی ایکا00طرز تهیه سوشی ایکا<p></p>
214886721111627244141226500null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p>برای پخت <strong><a href="http://فینگر-فود-سوشی-ایکا" target="_blank">سوشی ایکا</a></strong> آشپز باید بتواند به خوبی این ماهی را تمیز نماید برش گوشت فیله‌ی این ماهی برای تهیه‌ی سوشی بسیار مهم است. کارد تیز و یک تخته‌کار نسبتا بزرگ برای تهیه‌ی سوشی ایکا لازم است. سوشی ایکا برای مهمانی‌های رسمی مناسب است. سوشی ایکا همراه با برنج خورده می‌شود که برای پخت برنج به قابلمه و کاسه‌ی چوبی نیاز است.مدت زمان آماده‌سازی این سوشی 15 دقیقه و مراحل پخت و سرو آن یک ساعت زمان نیاز دارد. </p>00<p>برای پخت <strong><a href="http://فینگر-فود-سوشی-ایکا" target="_blank">سوشی ایکا</a></strong> آشپز باید بتواند به خوبی این ماهی را تمیز نماید برش گوشت فیله‌ی این ماهی برای تهیه‌ی سوشی بسیار مهم است. کارد تیز و یک تخته‌کار نسبتا بزرگ برای تهیه‌ی سوشی ایکا لازم است. سوشی ایکا برای مهمانی‌های رسمی مناسب است. سوشی ایکا همراه با برنج خورده می‌شود که برای پخت برنج به قابلمه و کاسه‌ی چوبی نیاز است.مدت زمان آماده‌سازی این سوشی 15 دقیقه و مراحل پخت و سرو آن یک ساعت زمان نیاز دارد. </p>
314886723111627246141226500null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد لازم<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ماهی مرکب<br></td><td>یک عدد</td></tr><tr><td>برنج ژاپنی</td><td>3 پیمانه<br></td></tr><tr><td>سرکه‌ی برنج<br></td><td>دو قاشق غذاخوری<br></td></tr><tr><td>نمک<br></td><td>یک قاشق غذاخوری<br></td></tr><tr><td>شکر<br></td><td>یک قاشق غذاخوری<br></td></tr></tbody></table><p></p><p></p>آماده‌سازی00آماده‌سازی<table class="table table-bordered"><tbody><tr><td>مواد لازم<br></td><td>مقدار<br></td></tr><tr><td>ماهی مرکب<br></td><td>یک عدد</td></tr><tr><td>برنج ژاپنی</td><td>3 پیمانه<br></td></tr><tr><td>سرکه‌ی برنج<br></td><td>دو قاشق غذاخوری<br></td></tr><tr><td>نمک<br></td><td>یک قاشق غذاخوری<br></td></tr><tr><td>شکر<br></td><td>یک قاشق غذاخوری<br></td></tr></tbody></table><p></p><p></p>
414886724111627246141226500null25011000محتوای_کلیnull <p>آماده‌سازی شامل پاک کردن ماهی ایکا است.<br></p><p> اول از همه پاها را جدا کنید</p><p>برای جدا کردن پا از بدن ماهی مرکب لازم است انگشت خود را از پشت بدن ماهی وارد شکافی که در بالای سرماهی قرار دارد،کنید. حفره‌ای را پیدا خواهید کرد که ارتباط بین بدن و پا را تشکیل می‌دهد. انگشت خود را به آرامی فشار دهید و این حفره را باز کنید.</p><p><br></p><p><img src="/1042358088151001B"></p><p><br></p><p> </p><p>سپس بدن را نگاه داشته و پاها را بکشید بدن از داخل حفره پاها جدا میشود.</p><p><br></p><p><img src="/1042359088151001B"></p><p><br></p><p></p><p>بدن را برش داده تا محتویات داخل بدن را خارج نماییم. مقداری چربی و یک استخوان پلاستیکی شکل را از داخل بدن ماهی مرکب خارج نمایید</p><p><br></p><p><img src="/1042350188151001B"></p><p><br></p><p><img src="/1042351188151001B"></p><p><br><br></p><p><img src="/1042352188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>از انتهای سر با نوک انگشتان یا بوسیله‌ی کارد پوست هر طرف را از بدن جدا نمایید پوست به‌راحتی جدا می‌شود</p><p><br></p><p><img src="/1042353188151001B"></p><p><br></p><p><img src="/1042354188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p>بدن را زیر آب بشویید</p><p>بدن را روی تخته‌کار گذاشته و با لبه‌ی کارد بدن یک پوسته‌ی رویی را از بدن ماهی مرکب جدا نمایید. خطوط جانبی بدن را با کارد صاف کرده و بدن را به شکل یک مثلت متساوی الساقین در میآوریم.</p><p><br></p><p><img src="/1042355188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p>با لبه‌ی کارد برش‌های بسیار ظریفی بر روی بدن ماهی ایجاد می‌کنیم این کار هر چند یک روش تزئینی است اما بیشتر برای آن ان انجام می‌شود که بدن ماهی مرکب شامل انگل است و با برش‌هایی که انجام می‌شود انگل‌ها کشته می‌شوند. </p><p>دلیل دیگر سطح سفت ماهی مرکب است که با برش روی بدن سطح کمی نرم می‌شود و زمانی که در دهان گذاشته می‌شود یک مزه‌‌ی خوب در دهان حس شود.</p><p></p>00<p>آماده‌سازی شامل پاک کردن ماهی ایکا است.<br></p><p> اول از همه پاها را جدا کنید</p><p>برای جدا کردن پا از بدن ماهی مرکب لازم است انگشت خود را از پشت بدن ماهی وارد شکافی که در بالای سرماهی قرار دارد،کنید. حفره‌ای را پیدا خواهید کرد که ارتباط بین بدن و پا را تشکیل می‌دهد. انگشت خود را به آرامی فشار دهید و این حفره را باز کنید.</p><p><br></p><p><img src="/1042358088151001B"></p><p><br></p><p> </p><p>سپس بدن را نگاه داشته و پاها را بکشید بدن از داخل حفره پاها جدا میشود.</p><p><br></p><p><img src="/1042359088151001B"></p><p><br></p><p></p><p>بدن را برش داده تا محتویات داخل بدن را خارج نماییم. مقداری چربی و یک استخوان پلاستیکی شکل را از داخل بدن ماهی مرکب خارج نمایید</p><p><br></p><p><img src="/1042350188151001B"></p><p><br></p><p><img src="/1042351188151001B"></p><p><br><br></p><p><img src="/1042352188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>از انتهای سر با نوک انگشتان یا بوسیله‌ی کارد پوست هر طرف را از بدن جدا نمایید پوست به‌راحتی جدا می‌شود</p><p><br></p><p><img src="/1042353188151001B"></p><p><br></p><p><img src="/1042354188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p>بدن را زیر آب بشویید</p><p>بدن را روی تخته‌کار گذاشته و با لبه‌ی کارد بدن یک پوسته‌ی رویی را از بدن ماهی مرکب جدا نمایید. خطوط جانبی بدن را با کارد صاف کرده و بدن را به شکل یک مثلت متساوی الساقین در میآوریم.</p><p><br></p><p><img src="/1042355188151001B"></p><p><br></p><p></p><p></p><p>با لبه‌ی کارد برش‌های بسیار ظریفی بر روی بدن ماهی ایجاد می‌کنیم این کار هر چند یک روش تزئینی است اما بیشتر برای آن ان انجام می‌شود که بدن ماهی مرکب شامل انگل است و با برش‌هایی که انجام می‌شود انگل‌ها کشته می‌شوند. </p><p>دلیل دیگر سطح سفت ماهی مرکب است که با برش روی بدن سطح کمی نرم می‌شود و زمانی که در دهان گذاشته می‌شود یک مزه‌‌ی خوب در دهان حس شود.</p><p></p>
514886725111627246141226500null25011000محتوای_کلیnull <p>پاربویل کردن زمانی در پختن غذا استفاده می‌شود که می‌خواهیم غذا نرم شود اما پخته نشود معمولاً برای ماهی‌هایی که در سوشی استفاده می‌شود این کار انجام می‌شود ابتدا ماهی را روی تخته‌کار گذاشته و یک دستمال روی آن بگذارید و آب‌جوش روی دستمال ریخته و بعد از آن ماهی را در یک ظرف آب سرد بگذارید و از داخل آب سرد بردارید.</p><p>به این ترتیب ماهی نرم می‌شود</p><p>سپس ماهی را برش دهید از آن‌جا که ماهی مثلث شکل است با کارد ماهی را برش دهید برش ها مورب و بر بدن ماهی قرار گیرد. به‌گونه‌ای که دو یا سه تکه‌ی مستطیل داشته باشیم.</p><p>ماهی برای سوشی آماده است.</p>پاربویل کردن ماهی00پاربویل کردن ماهی<p>پاربویل کردن زمانی در پختن غذا استفاده می‌شود که می‌خواهیم غذا نرم شود اما پخته نشود معمولاً برای ماهی‌هایی که در سوشی استفاده می‌شود این کار انجام می‌شود ابتدا ماهی را روی تخته‌کار گذاشته و یک دستمال روی آن بگذارید و آب‌جوش روی دستمال ریخته و بعد از آن ماهی را در یک ظرف آب سرد بگذارید و از داخل آب سرد بردارید.</p><p>به این ترتیب ماهی نرم می‌شود</p><p>سپس ماهی را برش دهید از آن‌جا که ماهی مثلث شکل است با کارد ماهی را برش دهید برش ها مورب و بر بدن ماهی قرار گیرد. به‌گونه‌ای که دو یا سه تکه‌ی مستطیل داشته باشیم.</p><p>ماهی برای سوشی آماده است.</p>
614886726111627246141226500null25011000محتوای_کلیnull <p>برنج ژاپنی شفاف است و بعد از پخت حالت شفتگی دارد و اندازه‌ی دانه‌ی ماش است. از برنج ایرانی دانه کوتاه نیز می‌توان برای پخت برنج سوشی استفاده کرد.</p><p>قدم اول </p><p>برنج را چند مرتبه بشورید تا آب برنج شفاف شود</p><p>قدم دوم </p><p>برنج را در قابلمه ریخته و ده دقیقه اجازه دهید تا آب برنج جوش بیاید زمانی که آب برنج جوش آمد دما راکم کرده و بیست دقیقه بگذازید در دمای کم برنج بپزد برنج کمی حالت لهیدگی دارد.</p><p>قدم سوم </p><p>برنج را در یک کاسه‌ی چوبی ریخته و سرکه‌ی برنج را در چند مرحله روی برنج بریزید و با برنج مخلوط نمایید. زمان مخلوط کردن، برنج را با یک قاشق چوبی بالا و پایین کنید.</p><p>قدم چهارم </p><p>برنج را کنار بگذارید</p>پختن برنج سوشی00پختن برنج سوشی<p>برنج ژاپنی شفاف است و بعد از پخت حالت شفتگی دارد و اندازه‌ی دانه‌ی ماش است. از برنج ایرانی دانه کوتاه نیز می‌توان برای پخت برنج سوشی استفاده کرد.</p><p>قدم اول </p><p>برنج را چند مرتبه بشورید تا آب برنج شفاف شود</p><p>قدم دوم </p><p>برنج را در قابلمه ریخته و ده دقیقه اجازه دهید تا آب برنج جوش بیاید زمانی که آب برنج جوش آمد دما راکم کرده و بیست دقیقه بگذازید در دمای کم برنج بپزد برنج کمی حالت لهیدگی دارد.</p><p>قدم سوم </p><p>برنج را در یک کاسه‌ی چوبی ریخته و سرکه‌ی برنج را در چند مرحله روی برنج بریزید و با برنج مخلوط نمایید. زمان مخلوط کردن، برنج را با یک قاشق چوبی بالا و پایین کنید.</p><p>قدم چهارم </p><p>برنج را کنار بگذارید</p>
714886727111627246141226500null25011000محتوای_کلیnull <p>معمولا سوشی ایکا به‌روش نیگیری سرو می‌شود که برنج و ماهی بدون جلبک رول می‌شود. </p><p>برای نیگیری مهارت زیادی نیاز است اما می‌توان بسیار ساده نیز این کار را انجام داد کف یک دست را مرطوب نمایید و یک قاشق غذاخوری برنج برداشته اگر فیله طول زیادی دارد برنج بیشتری نیاز است ولی یک تا دو قاشق غذاخوری برنج معمولا کافی است </p><p>برنج را در کف دستی که مرطوب است، فشرده نمایید.</p><p>بعد از فشرده کردن برنج، برنج را به کف دست دیگر منتقل نمایید و میان انگشتان خود برنج را نگه‌دارید. دست خود را گود نمایید برنج را در گودی انگشتان نگه‌داشته و با دو انگشت سبابه و انگشت میانی دست دیگر در حالی که برنج در گودی دست خشک قرار دارد،کمی برنج را فشرده‌تر نمایید برنج به شکل یک مستطیل خمیده در می‌آید. </p><p>فیله‌ی ماهی را روی برنج قرار دهید</p><p><br></p><p><img src="/1042356188151001B"></p><p><br></p><p></p><p>تصویر یک ایکا سوشی</p>سرو کردن سوشی ایکا00سرو کردن سوشی ایکا<p>معمولا سوشی ایکا به‌روش نیگیری سرو می‌شود که برنج و ماهی بدون جلبک رول می‌شود. </p><p>برای نیگیری مهارت زیادی نیاز است اما می‌توان بسیار ساده نیز این کار را انجام داد کف یک دست را مرطوب نمایید و یک قاشق غذاخوری برنج برداشته اگر فیله طول زیادی دارد برنج بیشتری نیاز است ولی یک تا دو قاشق غذاخوری برنج معمولا کافی است </p><p>برنج را در کف دستی که مرطوب است، فشرده نمایید.</p><p>بعد از فشرده کردن برنج، برنج را به کف دست دیگر منتقل نمایید و میان انگشتان خود برنج را نگه‌دارید. دست خود را گود نمایید برنج را در گودی انگشتان نگه‌داشته و با دو انگشت سبابه و انگشت میانی دست دیگر در حالی که برنج در گودی دست خشک قرار دارد،کمی برنج را فشرده‌تر نمایید برنج به شکل یک مستطیل خمیده در می‌آید. </p><p>فیله‌ی ماهی را روی برنج قرار دهید</p><p><br></p><p><img src="/1042356188151001B"></p><p><br></p><p></p><p>تصویر یک ایکا سوشی</p>