db.product
RowNumbervalueIDmidgroupidprpIDUsedForIDRUsedForIDRmidRhrefTypeIDmultiordvocabularyvlinkQuestionAnswernumberfloattextlargetext
114893147111627243141278000null15001000عنوان_مقالهnullعنوان مقالهطرز تهیه سالاد اندونزی00طرز تهیه سالاد اندونزی<p></p>
214893146111627244141278000null12901000مقدمه_مقالهnullمقدمه مقاله<p><strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-اندونزی" target="_blank">سالاد اندونزی</a></strong> یکی از انواع سالاد سفید است. تهیه‌ی این سالاد بسیار آسان است اما متاسفانه به دلیل درست شناخته نشدن سالاد اندونزی ترکیب‌های مختلفی با اسم سالاد اندونزی سرو می‌شود در صورتی که در بیشتر مواقع اکثر سالادهای تهیه شده با نوع سالادی که در اندونزی تهیه می‌گردد متفاوت است. یکی از دلایلی که برای این کار می‌توان در نظر گرفت استفاده از موادی است که در ایران وجود ندارد و در ایران سالاد اندونزی بومی شده است. سالادی که در ایران به اسم سالاد اندونزی سرو می‌شود. در اندونزی به اسم سالاد کلم سرو می‌شود. در این سالاد از خمیر میگو استفاده می‌شود که در ایران چنین محصولی وجود ندارد و یا در سالاد کلم اندونزی از سبزی‌های محلی اندونزی استفاده می‌گردد مثل کالانگال که در ایران وجود ندارد برای همین سالاد اندونزی در ایران متفاوت از سالاد کلم اندونزی تهیه می‌گردد و به نوعی، سالاد اندونزی ایرانی شده‌ی سالاد کلم اندونزی است. در سالاد کلم اندونزی استفاده از سبزیجات آزاد است و شما می‌توانید سبزیجات مختلفی به‌کار ببرید. زمان آماده‌سازی این سالا د 30 دقیقه است. این سالاد برای مهمانی‌های رسمی به‌دلیل شکل زیبا و ترکیب خوب آن توصیه می‌شود. </p>00<p><strong><a href="http://فینگر-فود-سالاد-اندونزی" target="_blank">سالاد اندونزی</a></strong> یکی از انواع سالاد سفید است. تهیه‌ی این سالاد بسیار آسان است اما متاسفانه به دلیل درست شناخته نشدن سالاد اندونزی ترکیب‌های مختلفی با اسم سالاد اندونزی سرو می‌شود در صورتی که در بیشتر مواقع اکثر سالادهای تهیه شده با نوع سالادی که در اندونزی تهیه می‌گردد متفاوت است. یکی از دلایلی که برای این کار می‌توان در نظر گرفت استفاده از موادی است که در ایران وجود ندارد و در ایران سالاد اندونزی بومی شده است. سالادی که در ایران به اسم سالاد اندونزی سرو می‌شود. در اندونزی به اسم سالاد کلم سرو می‌شود. در این سالاد از خمیر میگو استفاده می‌شود که در ایران چنین محصولی وجود ندارد و یا در سالاد کلم اندونزی از سبزی‌های محلی اندونزی استفاده می‌گردد مثل کالانگال که در ایران وجود ندارد برای همین سالاد اندونزی در ایران متفاوت از سالاد کلم اندونزی تهیه می‌گردد و به نوعی، سالاد اندونزی ایرانی شده‌ی سالاد کلم اندونزی است. در سالاد کلم اندونزی استفاده از سبزیجات آزاد است و شما می‌توانید سبزیجات مختلفی به‌کار ببرید. زمان آماده‌سازی این سالا د 30 دقیقه است. این سالاد برای مهمانی‌های رسمی به‌دلیل شکل زیبا و ترکیب خوب آن توصیه می‌شود. </p>
314893148111627246141278000null25011000محتوای_کلیnullمحتوای کلی<p>قدم اول </p><p>کلم ‌پیچ را شسته برگ رویی را گرفته و به مقداری که نیاز است کلم‌پیچ را خرد نمایید. در در کشور اندونزی، کلم به قطعات درشت و نواری خرد می‌شود اما در مدل ایرانی سالاد اندونزی کلم‌پیچ به تکه‌های ریز خرد می‌شود.</p><p>قدم دوم </p><p>در سالاد کلم که مشابه سالاد اندونزی تهیه می‌شود از هویج استفاده می‌گردد که در سالاد اندونزی، هویج اصلا وجود ندارد و به‌جای هویج معمولاً سیب‌زمینی استفاده می‌شود. سیب‌زمینی را شسته و بپزید. زمانی که سیب‌زمینی پخته شد. آن را در سالاد رنده نمایید.</p><p>قدم سوم </p><p>ذرت و دانه‌های نخود فرنگی اگر به‌صورت کنسرو است به سالاد اضافه کنید اگر دانه‌ها خام است آن‌ها را بخارپز کرده و به سالاد اضافه نمایید.</p><p>قدم چهارم </p><p>در سالاد کلم اندونزی معمولاً از جوانه‌ی لوبیا استفاده می‌شود ولی در مدل ایرانی سالاد اندونزی از جوانه‌ی گندم استفاده می‌شود.</p><p>قدم پنجم </p><p>در بعضی از دستور سالادهای اندونزی مرغ نیز استفاده می‌شود که بسته به نوع سلیقه‌ی خود می‌توانید از فیله‌ی مرغ نیز استفاده نمایید. فیله‌ی مرغ را پخته ریش ریش کرده و درون سالاد مخلوط نمایید.</p><p>قدم ششم </p><p>تمام مواد را در یک ظرف ریخته و نصف فنجان کشمش سیاه به مواد اضافه نمایید. مواد را با یکدیگر مخلوط نمایید.</p><p>قدم هفتم </p><p>سس سفید را با آب‌لیمو مخلوط کرده و با سالاد مخلوط نمایید.</p><p>سالاد آماده است </p>00<p>قدم اول </p><p>کلم ‌پیچ را شسته برگ رویی را گرفته و به مقداری که نیاز است کلم‌پیچ را خرد نمایید. در در کشور اندونزی، کلم به قطعات درشت و نواری خرد می‌شود اما در مدل ایرانی سالاد اندونزی کلم‌پیچ به تکه‌های ریز خرد می‌شود.</p><p>قدم دوم </p><p>در سالاد کلم که مشابه سالاد اندونزی تهیه می‌شود از هویج استفاده می‌گردد که در سالاد اندونزی، هویج اصلا وجود ندارد و به‌جای هویج معمولاً سیب‌زمینی استفاده می‌شود. سیب‌زمینی را شسته و بپزید. زمانی که سیب‌زمینی پخته شد. آن را در سالاد رنده نمایید.</p><p>قدم سوم </p><p>ذرت و دانه‌های نخود فرنگی اگر به‌صورت کنسرو است به سالاد اضافه کنید اگر دانه‌ها خام است آن‌ها را بخارپز کرده و به سالاد اضافه نمایید.</p><p>قدم چهارم </p><p>در سالاد کلم اندونزی معمولاً از جوانه‌ی لوبیا استفاده می‌شود ولی در مدل ایرانی سالاد اندونزی از جوانه‌ی گندم استفاده می‌شود.</p><p>قدم پنجم </p><p>در بعضی از دستور سالادهای اندونزی مرغ نیز استفاده می‌شود که بسته به نوع سلیقه‌ی خود می‌توانید از فیله‌ی مرغ نیز استفاده نمایید. فیله‌ی مرغ را پخته ریش ریش کرده و درون سالاد مخلوط نمایید.</p><p>قدم ششم </p><p>تمام مواد را در یک ظرف ریخته و نصف فنجان کشمش سیاه به مواد اضافه نمایید. مواد را با یکدیگر مخلوط نمایید.</p><p>قدم هفتم </p><p>سس سفید را با آب‌لیمو مخلوط کرده و با سالاد مخلوط نمایید.</p><p>سالاد آماده است </p>