دلمه فلفل

امتیاز کاربران :

فلفل دلمه ای

سبزی

این محصول مناسب مراسم های زیر است

  • مهمانی رسمی
  • دورهمی

نوع رژیم

  • غیررژیمی
  • ناهار
  • شام

نام هنرمند : لقمه چین

  • تهران
    09122332399
POWERED BY :