ته چین گوشت و بادمجان

امتیاز کاربران :

این محصول مناسب مراسم های زیر است

  • دورهمی
  • جلسات کاری
  • همایش
  • عروسی

نوع رژیم

  • غیررژیمی
  • ناهار
  • شام
POWERED BY :